Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ПРОТИРІЧЧЯ НТР

ПРОТИРІЧЧЯ НТР

   НТР - процес багатогранний, суперечливий. Він означає переворот у продуктивних силах, величезну економію живої праці, вивільнення її з власне виробничого процесу. Він же загострює проблему зайнятості, підсилює антропогенне навантаження на природне середовище.
   НТР незмірно збільшує технічні можливості виробництва предметів споживання, створює умови для підвищення ефективності охорони здоров'я й освіти. Але вона ж дозволяє створити гігантські сили руйнування і масового знищення.
   Науково-технічний прогрес створив засоби, завдяки яким вищі досягнення культури стали надбанням мільйонів людей, але він же створив і небачені можливості для маніпулювання свідомістю людей.
   Науково-технічний прогрес приніс небезпеку нових видів нещасть, які набувають глобального характеру. Вони пов'язані насамперед з ядерною енергетикою, аварії в якій викликають велике число жертв і величезні матеріальні втрати. Ріст ракових захворювань, генетичних порушень, зараження сільськогосподарських угідь - це не повний перелік ядерних катастроф. Не знайдені задовільні способи поховання радіоактивних відходів АЕС, реакторів підводних човнів тощо.
   Ще одна проблема пов'язана з генною інженерією, використанням нових агротехнічних прийомів, у результаті яких втрачаються гени, що могли б знадобитися в майбутньому.
   Зростає також число жертв, викликаних промисловими аваріями, особливо в зоні хімічного виробництва, вуглевидобувних галузях, на авіаційному і залізничному транспорті.
   НТР у країнах Західної Європи, Північної Америки, Японії викликала ріст безробіття. Крах традиційних галузей виробництва призвів до масових звільнень робочих застарілих професій і низької кваліфікації. Підвищений попит на робочу силу з боку нових галузей виробництва далеко не завжди дозволяв залучати людей з числа безробітних. Загострилася проблема підвищення кваліфікації, одержання нової спеціальності. Значна частина безробітних - люди середнього віку і молодь - найчастіше не мають можливості, а іноді і бажаний учитися, привести свою кваліфікацію у відповідність з вимогами НТР. їхня доля - соціальна деградація, перетворення в люмпен-пролетаріат, що живе на дотації, випадкові заробітки, допомогу благодійних організацій.
   Як бачимо, в умовах НТР безробіття породжується не тільки циклічними спадами виробництва, але і розвитком автоматизації, що витісняє живу працю з виробництва, структурної перебудови економіки, що супроводжується згортанням старих галузей і відмиранням багатьох традиційних професій.
   З НТР пов'язані й екологічні проблеми, про які говорилося раніше. Реалізувати повною мірою потенціал НТР в інтересах людини може лише гуманний, демократичний лад, що використовує її досягнення на благо всіх і не допускає присвоєння її плодів лише частиною суспільства.

Основні Поняття

   Науково-технічний прогрес. Науково-технічна революція. Екологічна криза.

Терміни

   Техніка. Технологія. Ноосфера.

Питання для самоперевірки

   1. Що таке сучасна науково-технічна революція? Які її етапи?
   2. Чому міняється положення людини в системі виробництва?
   3. Які зміни у виробництві й у побуті відбуваються внаслідок НТР?
   4. Який вплив робить НТР на природне середовище? У чому полягають протиріччя НТР?

Завдання

   1. Вдумайтеся в наступні факти:
   Американська компанія "Белл система" щорічно витрачає на підготовку і перепідготовку кадрів 800 млн. доларів. У ній постійно зайняті 7 тис. викладачів, що ведуть кілька сотень різних курсів і програм. Ще в 1987р. у США була оголошена програма підвищення конкурентоспроможності американської економіки, центральною ланкою якої стала перепідготовка 1 млн. Працівників за рахунок держбюджету.
   Чому американська держава і підприємці здійснюють великі витрати на перепідготовку працівників? Як ці витрати пов'язані з ефективністю виробництва, із прибутками?
   2. Система сучасних суперкомп'ютерів може запам'ятати інформацію, що міститься у всіх бібліотеках світу, тобто фактично здатна опанувати всією історично накопиченою пам'яттю людства. Подумайте, чи є сенс витрачати засоби на перепідготовку кадрів (завдання 1), якщо машини можуть "усе знати".
   3. На Всесвітній виставці в Японії "Експо-85" демонстрували робот "Фанук",який збирав з деталей власну копію. Який наслідок ви можете вивести з цього факту? Вкажіть одне, два чи більше наслідків процесу роботизації сучасного виробництва.
   4. Американський філософ і поет Р.У. Емерсон (середина XIX ст.) писав: "Справжній показник цивілізації - не рівень багатства і не величина міст, не достаток врожаю, а вигляд людини, яка виховується країною". Як ви розумієте ці слова? Що має на увазі Емерсон під "виглядом людини " ? Що ви самі думаєте про справжній показник цивілізації?
   5. Деякі західні економісти висловили думку, що "у світі завтрашнього дня тільки одне місце з двадцяти буде стосуватися високорозвиненої техніки ". Як ви ставитеся до такого прогнозу? Свою точку зору аргументуйте.

Короткі висновки до розділу

   1. Людство і на нинішньому етапі розвитку зберігає культурно-цивілізаційне різноманіття.
   2. Більшість сучасних держав відноситься до індустріального типу суспільства. Однак у різних регіонах світу воно набуває специфічних рис й особливостей. Все чіткіше виявляються межі росту в рамках індустріальної цивілізації. Контури майбутнього постіндустріального суспільства поки що тільки намічаються.
   3. У світі посилюється процес глобалізації. Його наслідки суперечливі. Перед людством стоять гострі глобальні проблеми, які вимагають невідкладних дій і спільних зусиль.
   4. Україна сьогодні інтегрується у світове співтовариство. Не ізоляція, а активне співробітництво з країнами світу дозволить нашій країні швидше перебороти наслідки кризи, відродити економіку і культуру і з опорою на національні традиції просуватися до українського варіанту суспільства постіндустріального типу.

Питання для підсумкового повторення

   1. У чому виявляється різноманіття сучасного світу?
   2. Чим обумовлена єдність сучасного світу? Чому єдність світу не виключає його різноманіття, а різноманіття не виключає єдності?
   3. Які "плюси" і "мінуси" глобалізації?
   4. Яку роль у глобальних процесах відіграє науково-технічна революція другої половини XX ст.?
   5. Що свідчить про те, що глобальні проблеми зачіпають долю всього людства?
   6. Яке місце України в сучасному світі? При яких умовах її роль у глобальних процесах буде зростати?
   7. Які завдання повинні бути вирішені в нашій країні, щоб вона ввійшла в число процвітаючих країн світу?

 
< Попередня   Наступна >