Підручники онлайн
Головна arrow Соціологія arrow Людина і світ (Юрій М.Ф.) arrow ЧИ СТАНЕ ЛЮДСТВО ЄДИНОЮ ЦИВІЛІЗАЦІЄЮ?
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ЧИ СТАНЕ ЛЮДСТВО ЄДИНОЮ ЦИВІЛІЗАЦІЄЮ?

ЧИ СТАНЕ ЛЮДСТВО ЄДИНОЮ ЦИВІЛІЗАЦІЄЮ?

   Якщо говорити про можливість наближення двох мегацивілізацій, то важливо повернутися "одне до одного обличчям" (за Кіплінгом), щоб почути іншого, зрозуміти його. Цивілізаційні розходження збережуться, але зникне нерозуміння, а виходить, почуття переваги одних над іншими.
   Саме в збереженні культурно-історичного різноманіття багато дослідників бачать підставу успішного майбутнього людства. Прихильники цієї позиції підкреслюють ту безперечну думку, що в основі розвитку будь-якого життєздатного організму (у тому числі співтовариства людей) лежить різноманіття форм і видів. Поширення ж єдиних, загальних для всіх цивілізацій культурних традицій, життєвих укладів покладе кінець розвитку людського суспільства.
   Існує й інша точка зору. Відповідно до неї відмінність цивілізаційних цінностей, що зберігається, приведе в перспективі до зіткнення цивілізацій, у першу чергу, християнської й арабо-мусульманської. Війни перестануть носити міждержавний, міжнаціональний характер, вони стануть міжцивілізаційними, а виходить, ще більш руйнівними.
   Щоб не допустити такого варіанта розвитку подій, необхідно прагнути до стирання розходжень між культурно-історичними співтовариствами, для того щоб у перспективі утвердилася єдина світова цивілізація. Західні дослідники вважають, що вже сьогодні багато цінностей, що зародилися в європейській цивілізації, стають загальнолюдськими. В економічній сфері - це досягнутий рівень розвитку продуктивних сил, сучасні технології, породжені новим етапом науково-технічної революції, ринкове регулювання економіки. У політичній сфері загальноцивілізаційну базу складають правова держава, що діє на основі демократичних норм, зріле громадянське суспільство. У духовноморальній сфері надбанням усіх народів є великі досягнення науки, мистецтва, а також загальнолюдські моральні цінності. А яка ваша позиція в цій суперечці?

Основні поняття

   Цінності Сходу. Цінності Заходу. Традиційне суспільство. Світова цивілізація.

Терміни

   Типологія. Ієрархія. Теократична держава.

Питання для самоперевірки

   1. У чому виражається цивілізаційне різноманіття світу?
   2. Які типи цивілізацій виділяють історики і соціологи різних напрямів?
   3. Як і чому виник розподіл світу на Схід і Захід?
   4. Які риси притаманні східному суспільству? Що вплинуло на їхнє формування?
   5. Під впливом яких факторів складався менталітет людини західного світу?
   6. У чому суть дискусії з питання про перспективи цивілізаційного розвитку?

Завдання

   1. Деякі дослідники порівнюють відмінності, що зберігаються, між Сходом і Заходом з асиметрією головного мозку людини, у якому права півкуля відповідає за художнє бачення світу, інтуїцію, а ліва - за логіку, аналіз. Нормальну діяльність мозку забезпечують у єдності обидві півкулі. Так само і людське суспільство може повноцінно розвиватися тільки при збереженні своєрідності Сходу і Заходу. Чи доречне наведене порівняння? Чи розділяєте ви зроблений на його основі висновок?
   2. Розглянемо приклад:
   Надомний працівник при оплаті 10 марок за виріб виготовляє 10 таких виробів за день, заробляючи, таким чином, щодня 100 марок. Після подвоєння оплати за одиницю продукції він став робити 5 виробів, залишивши свій заробіток колишнім. Інший працівник, знаходячись спочатку в таких же умовах, після підвищення оплати за одиницю продукції в 2 рази став робити 15 виробів у день, довівши, таким чином, свій щоденний дохід до 300 марок. Поведінка якого працівника характерна для ментальності традиційного суспільства, а якого - індустріального суспільства? Поясніть свій вибір.
   3. Індійський письменник Р. Тагор висловив таку думку: Схід змінить усю картину західної цивілізації,"вдихаючи в неї життя там, де вона механістична, заміняючи холодний розрахунок людським почуттям і прагнучи не стільки до могутності й успіху, скільки до гармонійного і живого розвитку, до істини і краси". Чи згодні ви з такою оцінкою ролі Сходу у світовому розвитку? Обґрунтуйте свій висновок.

 
< Попередня   Наступна >