Підручники онлайн
Головна arrow Соціологія arrow Людина і світ (Юрій М.Ф.) arrow ЧИ МОЖЛИВА ТИПОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ?
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ЧИ МОЖЛИВА ТИПОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ?

ЧИ МОЖЛИВА ТИПОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ?

   Слово "типологія" у тлумачному словнику роз'ясняється як метод групування досліджуваних подібних об'єктів на основі виділених ознак. Приклади різних типологій і класифікацій ви знаєте з курсу біології й інших предметів. Поєднуючи споріднені предмети в типи, класи, ми одержуємо можливість побачити деякі істотні риси, властиві цілій групі явищ. Зіставляючи типи, ми краще осягаємо відмінності й особливості окремих предметів, а також виявляємо зв'язки між ними.
   Прихильники стадіальної теорії цивілізацій виділяють, як ви вже знаєте, аграрне, індустріальне і постіндустріальне суспільства. Кожне з них охоплює не тільки окремі народи, країни у певні історичні епохи, але і великі міжнаціональні об'єднання - цивілізації. Так, до індустріального суспільства в Новий час можна було віднести тільки групу європейських країн. У XX ст. - це вже і північноамериканські держави, і японська цивілізація і багато інших.
   Якщо за основу береться характер світоглядних і ціннісних орієнтирів, то виділяють традиційний і раціоналістичний типи суспільства (вони цілком співвідносяться з аграрним і індустріальним суспільствами).
   Прихильники теорії локальних цивілізацій виходять, як ми уже відзначали, з унікальності, неповторності кожної цивілізації, вважаючи, що об'єднуючою силою в них виступають, у першу чергу, релігійні цінності. Так, Тойнбі писав про християнську, ісламську, буддистську й інші цивілізації.
   Але в той же час він увів деякий елемент класифікації, виділяючи первинні (нерозвинені, пристосовані до життя тільки у певних географічних умовах і тому таких, що легко гинуть), вторинні (що виникають у відповідь на "виклик", змінюють умови первісного існування суспільства) і третинні (об'єднані релігіями) цивілізації.
   М. Данилевський підрозділяв цивілізації на первинні (немає початку, що визначає їхній зміст), одноосновні (одна основа: політика, релігія чи культура визначає всі інші сторони життя), двоосновні (наприклад, європейська цивілізація базується на політиці і культурі). Особливе місце історик приділив слов'янській цивілізації, яку відніс до об'єднуючих, тобто гармонійно розвиваючу політику, культуру, релігійну і соціально-економічну сфери.
   При різних підходах дотипологізації цивілізацій багато вчених, політиків, публіцистів використовують найбільш загальний розподіл світу на дві мегасистеми (від грец. tegas - великий): Схід і Захід. Навіть з'явився термін "біполярність". Поділ на Схід і Захід часто розглядається як невід'ємна і постійна властивість нашого світу. У чому ж полягає відмінність між Сходом і Заходом?

 
< Попередня   Наступна >