Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ЦИВІЛІЗАЦІЯ І КУЛЬТУРА

ЦИВІЛІЗАЦІЯ І КУЛЬТУРА

   Розвиток культури і цивілізації нерозривно пов'язані: поза духовними цінностями, створеними у процесі культурної діяльності людей, не може скластися і цивілізаційна спільність.
   Деякі дослідники цілком ототожнюють культуру і цивілізацію. Така точка зору зародилася ще в епоху Просвітництва, коли Вольтер, Тюрго розглядали культуру насамперед як розвиток розуму. При цьому "культурність", "цивілізованість" чи нації країни протиставлялися "дикості" і "варварству" первісних народів.
   Є й інша точка зору. Відповідно до неї, культура уявляється вмістилищем усього кращого у людині, а цивілізація пов'язується тільки зі стандартизованим масовим виробництвом. Так, німецький філософ О. Шпенглер (1880-1936) виділив вісім культур. Кожна з них проходить за період свого існування ряд стадій і, умираючи, перетворюється в цивілізацію. Перехід від культури до цивілізації означає занепад творчості, героїчних діянь; справжнє мистецтво виявляється не потрібним, тріумфує механічна робота.
   Прихильники такого підходу заперечували взаємозв'язок і наступність у розвитку культури.
   Однак, як уже відзначалося, більшість дослідників вважає основою будь-якої цивілізації духовні цінності, духовну культуру, тому не протиставляє культуру цивілізації.
   На закінчення ще раз підкреслимо, що поняття "цивілізація" дуже широко використовується сьогодні і не тільки в науковій літературі, присвяченій вивченню всесвітньої історії. Політики, соціологи, журналісти, звертаючись до проблем сучасності, часто і багато міркують про цивілізаційну своєрідність нашого світу і його перспективи. Кращому осмисленню суспільних явищ буде сприяти зближення локально-цивіліааційного і стадіально-цивілізаційного підходів, а також використання рис формаційного аналізу, які виправдали себе.

Основні поняття

   Цивілізація. Суспільно-економічна формація. Цінності. Стадіальний підхід до історії. Цивілізаційний підхід до історії.

Терміни

   Історична реконструкція. Соціальна картина світу. Культурно-історичний тип.

Питання для самоперевірки

   1. Які основні значення поняття "історія"?
   2. У чому полягають головні труднощі історичного пізнання?
   З.Чим характеризується стадіально-лінійний підхід до історії?
   4. Які основні риси локально-циклічного підходу до суспільно-історичного розвитку?
   5. У чому полягають основні відмінності між теорією формацій і теорією цивілізаційних хвиль розвитку суспільства?
   6. Які сильні і слабкі сторони кожного з розглянутих у параграфі підходів до світової історії?
   7. Яку роль грають духовні цінності в розвитку цивілізацій?
   8. Як співвідносяться поняття "цивілізація" і "культура"?

Завдання

   1. Зіставте формаційний, стадіально-цивілізаційний і локальноцивілі-заційний підходи до світової історії. Виділіть загальні риси і вкажіть відмінності.
   Заповніть таблицю.

Загальні рисиОсновні підходи до світової історіїОсобливості
 Формаційний 
 Стадіально-цивілізаційний 
 Локально-цивілізаиійний 

   2. Існує точка зору, відповідно до якої цивілізації існують у реальній історії, а стадії історичного процесу є лише конструкціями нашого розуму. Чи згодні ви з цією точкою зору? Свою позицію обґрунтуйте.
   3. Коли ми вживаємо вислів "вести справи цивілізовано", "цивілізовані країни", який зміст ми вкладаємо в поняття " цивілізація " ? Розкрийте його інші значення.
   4. У рамках формаційного підходу використовуються поняття "базис", "надбудова", "спосіб виробництва". Аза допомогою яких понять описують історичний процес прихильники локально-цивілізаційного підходу?
   5. Учитель запропонував учням два завдання: дати характеристику середньовічної європейської цивілізації і вказати основні риси феодальної суспільно-економічної формації.
   У чому відповіді учнів матимуть збіг, а чим вони будуть відрізнятися?

 
< Попередня   Наступна >