Підручники онлайн
Головна arrow Соціологія arrow Людина і світ (Юрій М.Ф.) arrow ЩО ТАКЕ ВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ЩО ТАКЕ ВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО

ЩО ТАКЕ ВІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО

   Отже, ви побачили, як по-різному, а часом і діаметрально протилежно трактується поняття "свобода". Міркуючи над різними підходами, щось приймаючи, а щось беззастережно відкидаючи, погодимося, що справді вільної діяльності не може бути в умовах відсутності вибору. Свобода означає стан людини, здатної діяти у всіх важливих справах на основі вибору.
   Яке ж суспільство може забезпечити такий вибір?
   Очевидно, що суспільства, де панують сваволя і тиранія окремих осіб чи груп населення, де зневажається законність, де здійснюється повний (тотальний) контроль держави за життям своїх співгромадян, ніяк не можна віднести довільних.
   Чи значить це, що вільним буде лише те суспільство, де втручання держави в життя окремої людини буде мінімальним? Тільки таким і може бути дійсно вільне суспільство, вважають багато хто на Заході.
   В економічній сфері такого суспільства панує вільне підприємництво, засноване на засадах конкуренції, у політичній сфері - розмаїтість політичних партій, політичний плюралізм, демократичні принципи державного устрою. Це суспільство вільнодумства. І суть тут зовсім не в тому, що кожний має право говорити чи писати що завгодно, а в тому, що будь-яка ідея може бути піддана обговоренню. Цей процес взаємодії людей, що володіють різними знаннями і підтримують різні точки зору, і є основою розвитку думки. Життя людей регулюється лише демократично прийнятими законами і загальновизнаними нормами моралі.
   "Усе, що може робити суспільство і держава, - це заохочувати свободу, не допускаючи монополізму в жодній зі сфер життя. Вільні від втручання держави, вільні діяти за власним розсудом індивіди стануть процвітати, і життя їх буде щасливим",- писав один з американських політичних діячів.
   Однак далеко не усі на Заході приймають цю модель вільного суспільства. Деякі вчені, політики, виражаючи настрої певної частини населення, вважають, що настільки необмежений індивідуалізм не на користь людям. Справжня свобода припускає щось більше, ніж просте невтручання держави в життя людей. Самореалізація людини ґрунтується не тільки на індивідуальному, але і на спільному досвіді, об'єднаному пошуку рішень, створенні загального блага. Тому доповненням свободи виступають кооперація, відповідальність, справедливість, тобто всі ті цінності, які повинне забезпечити суспільство.
   Таким чином, вважають прихильники цієї концепції, роль суспільства більша, ніж її намагаються представити. Об'єднуючись у співтовариство, люди знаходять не тільки нові цінності, але і колективний захист, часом їм украй необхідний.
   Визначену регулюючу роль повинна виконувати і держава. Зокрема, у соціальній і економічній сферах вона може піклуватися про рівномірний розподіл доходів, не допускати поглиблення прірви між бідними і багатими. Ідеал свободи не повинен знищувати ідеал рівності.

Основні поняття

   Свобода. Свобода вибору. Необхідність. Відповідальність. Вільне суспільство.

Терміни

   Деіндивідуалізація. Самореалізація.

Питання для самоперевірки

   1. Як поняття "свобода" було пов'язано з політичною боротьбою в Новий і Новітній час?
   2. До чого може приводити необмежена свобода вибору?
   3. Як свобода трактується в християнському віровченні?
   4. Покажіть вплив природної необхідності на вільну діяльність людей.
   5. У чому виражається суспільна необхідність?
   6. Який зв'язок понять "свобода", "вибір", "відповідальність"?
   7. Яке суспільство можна вважати вільним?

Завдання

   1. Якими аргументами можна підтвердити висновок про неможливість абсолютної, нічим не обмеженої свободи людини в суспільстві?
   2. Яке з двох наведених нижче висловлень вам здається більш слушним? "Наше життя - це лінія, яку ми повинні за велінням природи описати на поверхні земної кулі, не маючи можливості віддалитися від неї ні на один момент". "Хід речей здається невідворотним лише тому, хто зрадив свої переконання. Історія сама по собі не може ні примусити людину, ні втягнути її у брудну справу. Людина несе усю вагу світу на своїх плечах: вона відповідальна за світ і саму себе".
   3. Як ви розумієте вислів: "Свобода - це вибір"?
   4. Чи можете ви обґрунтувати конкретними фактами наступне твердження: "У період нової історії Європи генеральним напрямом розвитку було звільнення індивіда від будь-яких норм і установок, що сковують його повсякденну життєдіяльність" ?
   5. Які з наведених нижче визначень поняття "свобода" вам видаються найбільш точними:
   а) свобода - це відсутність будь-яких перешкод;
   б) свобода - це усвідомлене наслідування необхідності;
   в) свобода (вільна воля) - це не свавілля, здатне привести до яких завгодно вчинків, а регулярність, сталість, невблаганність у здійсненні людиною моральних вимог;
   г) свобода - це позбавлення життя від обмежень і примусу?
   6. Охарактеризуйте різні моделі вільного суспільства. Які ваші уявлення про таке суспільство?
   7. Відомий мислитель XIX ст. стверджував, що "юридично визнана свобода існує в державі у формі закону... Закони - це позитивні, чіткі, загальні норми, у яких свобода здобуває безособове, теоретичне, незалежне від сваволі окремого індивіда існування. Звід законів є біблія свободи народів". Прокоментуйте це висловлення.

 
< Попередня   Наступна >