Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ЕКОНОМІКА СПОЖИВАЧА

ЕКОНОМІКА СПОЖИВАЧА

   Економічна діяльність органічно пов'язана зі споживанням, що є її кінцевою метою.
   Споживачі - це ті, хто купує і використовує товари, замовляє роботи і послуги для особистих побутових потреб, не пов'язаних з отриманням прибутку. Кожний з нас є споживачем, бажаючи яким-небудь способом задовольняти свої потреби. Споживачем виступає фірма, організація, у цілому держава.
   Ціль споживача - мати максимальну корисність від споживання товарів і послуг. На шляху до цієї мети в споживача виникає маса обмежень: сімейний бюджет, ціни, асортимент пропонованих товарів і послуг. Тому споживач, як і виробник, відчуває на собі вплив обмежених можливостей. Перед ним теж стоїть проблема раціонального вибору.
   Споживачу, зацікавленому в задоволенні своїх потреб з найменшими витратами обмежених засобів, доводиться задумуватися над наступними питаннями: на що, в першу чергу, витратити свої доходи? Як вибрати товар або послугу бажаної якості і відповідні його купівельним можливостям? Як скоротити фінансові втрати? Яким чином зберігати наявні доходи?
   Раціональна поведінка споживача при виборі товару або послуги припускає, як правило, певну послідовність дій: усвідомлення необхідності покупки, пошук інформації про товар чи послугу, оцінка можливих варіантів покупки, прийняття рішення про покупку. Звернемося до конкретної ситуації. Припустимо, ви вирішуєте придбати автомобіль. З чого почати?
   Постарайтеся одержати максимально повну інформацію про товар: де і за якою ціною його можна придбати, який асортимент цього виду товару, які умови гарантійного обслуговування тощо. У цьому вам допоможуть рекламні оголошення, знайомі власники машин, кваліфіковані фахівці магазинів. Виберіть спеціалізований магазин, де можна одержати дані про властивості товару: швидкість, економічність (витрата бензину), зручність керування, колір тощо. Аналіз усіх факторів допоможе зробити раціональний вибір.
   Отже, вибір зроблено, але чи завжди ми можемо купити бажане? На жаль, часто ми наражаємось на такий обмежник наших можливостей, як рівень наших доходів.
   Основними джерелами доходу споживача є заробітна плата, трансферти (соціальні виплати держави окремим громадянам у вигляді допомоги, пенсій, стипендій), дохід від підприємницької й іншої діяльності, дохід від власності (плата, отримана за оренду вашої квартири чи дачі, дохід від заощаджень).
   У багатьох домашніх господарствах отриманий дохід розпадається на дві частини: одна призначається для покупки товарів і оплати послуг, необхідних для задоволення особистих потреб людей; інша частина доходу утворює їх заощадження. Цей розподіл не залежить від форм і джерел доходу, однак залежить від його розміру. Чим більший дохід одержує споживач, тим більшу суму грошей він здатний витратити на споживання. З ростом доходу росте і сума заощаджень. Ці залежності очевидні. Але економісти установили й інші залежності доходів і витрат: чим більший дохід сім'ї, тим менші витрати на харчування і більші на товари тривалого користування, а також більша питома вага заощаджень.
   За часткою витрат сім'ї на харчування можна робити висновок про рівень добробуту громадян. У країна знаходиться за цим показником на останньому місці серед найбільших країн світу (більше 40% витрат на харчування). (Подумайте, як економічна ситуація в нашій країні впливає на цей показник.)
   Як зберегти і збільшити свої доходи? Це питання хвилює всіх споживачів, незалежно чи то сім'я, чи фірма.
   Раціональному споживачу важливо не тільки вміло витрачати гроші, але і правильно розміщати свої заощадження. Розумні люди користуються ощадними рахунками в банку, одержуючи дохід від внеску, або купують цінні папери (акції, облігації), одержуючи дивіденди за них (відзначимо, що сказане справедливе в умовах економічної стабільності).
   Ще один надійний спосіб розміщення заощаджень, особливо в ситуації економічної і фінансової нестабільності в країні, при високому рівні інфляції,- це придбання нерухомості (квартира, будинок, дача), ціни на яку ростуть швидше, ніж знецінюються гроші.
   Формою розміщення заощаджень є також страхування життя, здоров'я, майна тощо. Заощадження, якщо вони правильно розміщені, дозволяють споживачу не тільки мати додатковий прибуток, але і здійснювати дорогі покупки; вони необхідні на випадок непрацездатності, оплати освіти і підвищення професійного рівня тощо (наведіть приклади заощаджень у домашньому господарстві, що підтверджують їх необхідність).
   При виборі варіантів де заощаджувати, споживачу необхідно порівнювати усі варіанти з погляду надійності, відсотка на дохід, ліквідності (можливості легкого обертання заощаджень у готівку).

Основні поняття

   Валовий внутрішній продукт. Валовий дохід. Валовий національний продукт. Споживач. Виробник. Продуктивність. Раціональність. Економічні блага. Економічна діяльність.

Терміни

   Виробництво. Розподіл. Трудові ресурси. Економічні ресурси. Кінцевий продукт.

Питання для самоперевірки

   1. Які основні економічні проблеми доводиться вирішувати в умовах обмежених ресурсів раціональним шляхом виробнику і споживачу?
   2. Що необхідно для того, щоб об'єкти природи були перетворені в предмети споживання? Яка роль економічної діяльності в цьому процесі?
   3. Як можна виміряти і визначити валовий національний продукт?
   4. Якими способами можна збільшити обсяг виробленої продукції при наявних обмежених ресурсах?
   5. Чи можна захистити свої доходи від інфляції?

Завдання

   1. ВНП Китаю вищий, ніж Франції. Чи можна на цій підставі зробити висновок про краще становище справ у його економіці? Відповідь аргументуйте.
   2. За даними обстеження американських підприємств використання групового (бригадного) методу організації праці дозволило збільшити продуктивність від 60 до 600%. Поясніть причини цього явища. Які ще фактори впливають на продуктивність праці працівників?
   3. Яке із запропонованих тверджень правильне:
   а) зростання виробництва повинне призвести до збільшення продуктивності;
   б) збільшення продуктивності призводить до збільшення виробництва при незмінних трудових ресурсах;
   в) продуктивність збільшується, коли всі ресурси цілком задіяні;
   г) спад виробництва приводить до зниження продуктивності?
   4. Ви вирішили відкрити кафе. Складіть перелік витрат, які необхідно буде зробити.
   5. Яким чином технічний прогрес впливає на зміну витрат виробництва і прибуток виробника? Наведіть приклади використання технічного прогресу як фактора збільшення продуктивності праці в сучасному виробництві.
   6. Ви керівник фірми з виробництва прохолодних напоїв. Узимку попит на вашу продукцію тимчасово падає. Які заходи ви здійсните для скорочення витрат виробництва?
   7. Ви вирішили придбати відеокамеру. Виберіть і обґрунтуйте найбільш раціональний варіант споживчої поведінки. Наведіть приклади раціональної і нераціональної поведінки людини.

Короткі висновки до розділу

   1. Виробництво - це процес створення матеріальних благ і одночасно процес формування фізичних і духовних якостей людини. Матеріальне виробництво містить у собі трудову діяльність людей, предмети праці і засоби праці.
   2. Праця - це спосіб задоволення людських потреб; джерело суспільного багатства; творець суспільства і фактор суспільного прогресу; скульптор людини в усі історичні епохи; головна підвалина існування людського суспільства і його розвитку. Задоволеність людини працею залежить від ступеня гуманізації праці, свідомого вибору професії, виробничої кваліфікації.
   3. Людина не була би активним і творчим суб'єктом матеріально-виробничої діяльності, якби вона тільки відтворювала один раз вироблені способи і прийоми створення матеріальних цінностей. Створювати нове, винаходити - така ж стійка потреба людини, як прагнення трудитися.
   4. Економічна діяльність спрямована на вирішення ключової для життя суспільства проблеми ефективного використання обмежених ресурсів, спираючись на принцип раціональності і використовуючи різні економічні механізми. Використання для виміру економічної діяльності різних показників дозволяє одержувати уявлення про стан, якість і результати економічних процесів у суспільстві. Вибір способів і методів раціональної поведінки основних суб'єктів економічної діяльності виробників і споживачів - один зі шляхів вирішення проблеми ефективного використання обмежених ресурсів.

Питання до розділу

   1. Які особливості трудової діяльності у сфері матеріального виробництва?
   2. Які вимоги до сучасного працівника? Навіщо йому потрібні економічні знання?
   3. У чому полягає зв'язок трудової і винахідницької діяльності?
   4. Яку роль відіграє економічна діяльність у житті суспільства?
   5. Як виміряти результати економічної діяльності?
   6. Яким чином вибір способів раціональної поведінки виробника і споживача впливає на ефективність використання обмежених ресурсів в економіці?

 
< Попередня   Наступна >