Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


КРИТЕРІЇ ІСТИНИ

КРИТЕРІЇ ІСТИНИ

   Але що ж може служити критерієм (у перекладі з грецької - міряло) істини?
   Звернемося до суперечки емпіриків і раціоналістів. Емпірики вважають, що істинність знання забезпечується дослідними даними: що дається нам у відчуттях, те і є в дійсності. Звідси ціль науки - чистий опис фактів почуттєвого пізнання, до яких пристосовується думка. Але відомо, що дані безпосереднього досвіду нерідко вводять нас в оману: наприклад, ложка, опущена в склянку води, здається нам вигнутою. Крім того, далеко не усе можна вивести з чисто емпіричної основи. Так, чи можна уявити логіку чи математику як просте узагальнення почуттєвих даних?
   Для раціоналістів критерієм істини є розум. За істинне приймаються теоретично обґрунтовані знання, коли за законами логіки з деяких загальних посилань (аксіом) виводяться всі інші судження. Ідеалом у цьому плані довгий час виступала геометрія Бвкліда.
   Однак з відкриттям неевклідової геометрії позиції раціоналістів похитнулися. Оскільки різні системи аксіом геометрій Бвкліда, Лобачевского і Рімана узгоджувалися з досвідом, то виникало питання про те, яка з них відповідає дійсному простору, є істинною.
   Деякі філософи запропонували вважати, що в основі наукових теорій лежать угоди між вченими і вибір цих теорій ґрунтується на розуміннях зручності, простоти. Так, французький математик, фізик і філософ Ж.Пуанкаре (1854-1912) писав: "Основні положення геометрії Евкліда є також не що інше, як угода, і було б настільки ж нерозумно дошукуватися, істинні вони чи помилкові, як ставити запитання, істинна чи помилкова метрична система. Ці угоди тільки зручні".
   При такому підході питання про істинність чи хибність наших знань узагалі знімається з розгляду. Однак те, як завзято повертаються до його розгляду філософи різних шкіл і напрямів, говорить про те, що він і сьогодні зберігає своє значення.
   У спробах зняти однобічність зазначених підходів народився ще один погляд на головний критерій істини. Візьмемо елементарний приклад. Допустимо, що людина бачить темну пляму на білому тлі. Однак чи існує вона реально, насправді? Так, відразу скажуть деякі, за умови, що його бачать і інші люди. Але, можливо, справа в тому, що у всіх людей однаковий психофізіологічний механізм сприйняття? Як вийти за рамки почуттєвого досвіду? У нашому випадку це можливо різними шляхами. По-перше, поставити експеримент, використовуючи спеціальні прилади. По-друге, здійснити практичну взаємодію явища, що спостерігається, з яким-небудь іншим. Залежно від того, чи одержали ми очікуваний ефект, можна судити про істинність первісного враження чи судження. Обидва ці шляхи укладаються в поняття "практика", яка і розглядається як критерій істини. При цьому дане поняття трактується широко: у нього включаються і матеріальне виробництво, і накопичений досвід, і науковий експеримент.
   Навряд чи можна заперечувати значну роль практики для пізнавальної діяльності людей. Практичні потреби викликали до життя багато галузей наукових знань. З курсу історії ви знаєте, як потреби землеробства і мореплавання стимулювали розвиток астрономії, геометрії. Виробництво створює необхідну апаратуру для наукових досліджень, що істотно розсовує кордони наших знань. І нарешті, досвід усього людства в його історичному розвитку є "верховним суддею" вірогідності наших знань. З погляду цього підходу знання про предмети і явища можуть вважатися правильними, якщо з їхньою допомогою ми можемо зробити ті чи інші реальні речі, здійснити доцільні перетворення.
   Подумайте над викладеною тут позицією. Чи може, на ваш погляд, практика служити універсальним (загальним) критерієм істини в пізнанні? Чи існують явища, недоступні практичному впливу на них? Чим у такому випадку можна довести їхню істинність?
   Так, учень зіставляє результати, отримані при вирішенні завдань, не з реальною дійсністю безпосередньо, а з теоретичними пізнаннями (законами, правилами, аксіомами, раніше доведеними положеннями, визначеннями), отриманими ним у процесі навчання. Вчений у ході своєї наукової діяльності для підтвердження висунутих ідей у багатьох випадках спирається не тільки на експеримент, але і на відповідну теорію. У математичних науках обґрунтування положень завжди завершується теоретичним доказом: критерієм істинності цих положень безпосередньо виступає теорія.
   Відзначимо ще одну обставину. Цілий ряд явищ дійсності взагалі не піддається оцінці з погляду істинності чи хибності. Це відноситься, в першу чергу, до духовних цінностей, форм культурної творчості. Приміром, існує різне розуміння художніх текстів, різні трактування музичних добутків. І серед них навряд чи варто шукати одне істинне. З часом вони неминуче збагачуються новими змістами, значеннями, ніби переростаючи те, чим вони були в епоху створення.

 
< Попередня   Наступна >