Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ

АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ

   Алкоголізм і наркоманія - види поведінки, що відхиляються, певною мірою пов'язані зі злочинністю. Чимала частина злочинних діянь (злочини проти особистості, хуліганство тощо) відбувається в стані алкогольного сп'яніння. Наркомани в пошуках засобів для покупки наркотиків часто стають на шлях злочинів. З наркоманією пов'язаний злочинний наркобізнес: виробництво, збереження, поширення і збут наркотиків. Разом з тим, алкоголізм і наркоманія самі по собі завдають шкоди насамперед їхнім суб'єктам, тобто самим алкоголікам і наркоманам, тоді як злочинність наносить шкоду, в першу чергу, іншим людям або іншим об'єктам злочинів.
   Алкоголізм це хронічне захворювання, що розвивається в результаті систематичного вживання спиртних напоїв. Воно виявляється у фізичній і психічній залежності від алкоголю, що веде до соціальної і психологічної деградації особистості.
   Використовуючи класифікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, звернемо увагу на три види наслідків пияцтва й алкоголізму:
   для питущого: утрата самоконтролю; агресивність; нещасливі випадки; настання адміністративної відповідальності за перебування в нетверезому вигляді в громадських місцях; отруєння алкоголем; важкі захворювання внутрішніх органів; утрата працездатності, надалі - рання смерть або самогубство;
   для сім'ї: конфлікти в сім'ї; невиконання подружніх, батьківських і материнських обов'язків; утрата поваги; матеріальні труднощі; внутрішньоутробна поразка плоду; неправильне виховання дітей; нанесення шкоди їх фізичному і психічному здоров'ю;
   для суспільства: порушення суспільного порядку; дорожньо-транспортні випадки; нещасні випадки; зниження продуктивності праці і прогули; економічний збиток, пов'язаний з випуском бракованої продукції, аваріями, витратами на лікування, охороною правопорядку.
   Пияцтво й алкоголізм як масові явища - серйозна соціальна проблема.
   Наркоманія є могутнім чинником соціальної дезорганізації, руйнівним соціальним злом, винятково серйозною загрозою функціонуванню суспільного організму. Під наркоманією розуміється споживання наркотиків без рекомендації лікаря. Медицина розглядає наркоманію як хворобу, що характеризується нескореним потягом до наркотичних засобів, потребою в збільшенні прийнятих доз, болісним станом у випадку позбавлення наркотиків. Наслідком наркоманії є руйнування фізичного і психічного здоров'я, деградація особистості.
   Соціологія розглядає наркоманію як у вигляді поведінки, що відхиляється, яка провокується патологічною пристрастю до наркотиків і виражається в аморальних і кримінальних діях. Наркоманія руйнує накопичені людською культурою навички діяльності і спілкування, виводить з ладу механізми взаємодії між людьми. її наслідками є руйнування міжособистісних взаємин, розпад сім'ї, утрата професійних якостей, незайнятість, паразитизм, випадання за рамки загальноприйнятих норм. Небезпека наркоманії визнається в усьому світі, швидкими темпами зростає вона і в Україні. Перебороти негативні процеси в суспільстві, пов'язані з пияцтвом, алкоголізмом, наркоманією, можна, лише вивчаючи їхні причини.
   Пияцтво, наркоманія поширені насамперед серед людей, життя яких характеризується трудовою, побутовою і сімейною невпорядкованістю, відсутністю соціальних перспектив. Це пов'язано з кризовими явищами в економіці, безробіттям, порушеннями соціальної справедливості, відчуженням людей від державних і суспільних справ, відсутністю можливостей для проведення дозвілля в культурній обстановці. Велике значення мають традиції вживання спиртних напоїв. Найчастіше "естафета" пияцтва передається дітям у сім'ї. Певну роль відіграє бажання відключитися від труднощів повсякденного життя, розслабитися, випробувати приємні відчуття.
   У поширенні наркоманії відіграють роль пошук можливостей самоствердження, тиск групи, соціально-психологічне зараження. Фахівці вважають, що більшою мірою наркоманії піддаються особи з нестійкою психікою, низьким рівнем розвитку інтелекту, що важко пристосовуються до соціальних умов.
   Боротьба з наркоманією містить у собі медичну допомогу хворим, роз'яснення наслідків наркоманії, правові міри, спрямовані на припинення наркобізнесу. А у питанні про те, як боротися з пияцтвом і алкоголізмом, уже багато років зіштовхуються дві протилежні точки зору: одна - за введення "сухого закону", повна заборона спиртних напоїв; інша - за виховання "культурного вживання спиртних напоїв", що виключає його розвиток у пияцтво. А як думаєте ви?

Основні поняття

   Соціальні норми. Соціальний контроль. Поведінка, що відхиляється.

Терміни

   Злочинність. Наркоманія.

Питання для самоперевірки

   1. Наведіть приклади кожного виду соціальних норм.
   2. Що таке соціальний контроль?
   3. У чому полягає значення самоконтролю?
   4. У чому причини поведінки, що відхиляється?
   5. У чому соціальна небезпека злочинності?
   6. Які наслідки алкоголізму і наркоманії для особистості, сім'ї, суспільства? Які способи боротьби з цими вадами могли б запропонувати ви?

Завдання

   1. В одній із закордонних робіт із проблеми поведінки, що відхиляється, говориться: "Відхилення - природна частина соціального життя. Посуд, регулювання і заборона, моральне удосконалення не зменшують відхилень, тому що виникають більш строгі норми поведінки. Специфічні відхилення можуть зникати, а інші - з'являтися... Зникнення великих злочинів приведе до посилення уваги до більш дрібних". Чи згодні ви з викладеною точкою зору? Чи можна позбавити суспільство від відхилень? Поясніть свою відповідь.
   2. Як ви розумієте висловлення англійського історика Г.Т. Бакла (1821-1862): "Суспільство готує злочин, злочинець здійснює його" ? Роз'ясніть його на якому-небудь прикладі, узятому з газет.
   3. Чи згодні ви з висловленням французького драматурга Ж. Расіна (1639-1699): "Великим злочинам завжди передують дрібні. Ніхто ніколи не бачив, щоб боязка безвинність раптово перетворилася в невтримну розбещеність"? Аргументуйте свою відповідь.
   4. 3 питання про боротьбу зі злочинністю виникла дискусія.
   Одна точка зору: потрібно посилити покарання. Подивіться на Сінгапур. Піймали тебе з наркотиками - вища міра покарання, з незаконною зброєю, навіть якщо ти її не застосовував - теж. У деяких мусульманських країнах за законом за злодійство відрубують кисть руки. І там уже давно ніхто не краде.
   Інша точка зору: жорстокість покарань зробить злочинність більш жорстокою. Головне - невідворотність покарання. Якщо усі будуть знати, що будь-який злочин буде розкрито, злочинність різко скоротиться. А що з цього питання думаєте ви?

 
< Попередня   Наступна >