Підручники онлайн
Головна arrow Соціологія arrow Загальна соціологія (Примуш М.В.) arrow § 9.3. Концепція суспільства в індивідуалізмі. Індивідуалістичні теорії соціальної взаємодії
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 9.3. Концепція суспільства в індивідуалізмі. Індивідуалістичні теорії соціальної взаємодії

§ 9.3. Концепція суспільства в індивідуалізмі. Індивідуалістичні теорії соціальної взаємодії

   Розв'язання останньої проблеми, зафіксованої критиками функціоналізму, узяли на себе представники методології індивідуалізму Дж. Хом а не, Дж. Лінд, Г. Блумер та ін. Основна ідея методології індивідуалізму зводиться до наступного: усяке соціальне явище, у тому числі й громадське життя, може бути пояснене через сукупність індивідуальних дій. Отже, завдання соціологічної науки складається, насамперед, у поясненні, що таке індивідуальна дія і що таке сукупність індивідуальних дій.
   З погляду представників індивідуалізму, схема дії містить у собі наступні елементи:
   • діюча особа, тобто індивіда чи групу;
   • залученість до ситуації, яка характеризується наявністю визначеної частки примусу;
   • переслідування будь-якої мети через дію;
   • маніпулювання ресурсами для досягнення мети;
   • більш-менш чітко визначена поведінка.
   Що ж таке сукупність індивідуальних дій? Пояснення цьому явищу пропонує ряд теорій соціальної взаємодії. Однією з таких теорій є теорія соціального обміну американського соціолога Дж. Хоманса. Джордж Хоманс звертає увагу на вплив на поведінку людей винагород і витрат. Він сформулював наступні положення своєї теорії:
   1) Чим частіше учинок винагороджується, тим частіше він повторюється.
   2) Якщо в минулому одержання винагороди відбувалося у визначеній ситуації, то люди прагнуть створити таку ж ситуацію.
   3) Якщо винагорода велика, то люди, щоб її одержати, готові платити більше, ніж при малій винагороді.
   4) Коли потреби людини майже цілком задоволені, вона у меншій мері прагне прикладати зусилля для їхнього задоволення.
   Модифікацією теорії обміну Дж. Хоманса є теорія справедливого обміну Дж. Адамса, Дж. Уолстера та ін. Ця теорія сформульована також у вигляді системи постулатів:
   1) Індивіди завжди прагнуть до максималізації особистих вигод, яка випливає з егоїстичної природи людини.
   2) Групи збільшують колективні вигоди, обмежуючи індивідів і домагаючись "справедливих" відносин.
   3) Індивіди, що виявляють свою участь у "несправедливих" відносинах, відчувають психологічний дискомфорт.
   4) Чим сильніше сприймається "несправедливість", тим сильний дискомфорт і інтенсивніші спроби відновити "справедливі" відносини.
   Таким чином, центральне місце в цій теорії займає категорія "справедливе відношення", обумовлена як пропорційність внесків і результатів учасників взаємодії. Досягнення соціальної справедливості підноситься прихильниками цієї теорії як головний стимул дії індивідів і груп. Іншою теорією, яка базується на методології індивідуалізму, є символічний інтеракціонізм (англ., interaction — взаємодія). Найбільш видні представники символічного інтеракціонізму — Джордж Мід та Герберт Блумер. Дж. Мід стверджував, що поведінка індивіда — це реакція на поведінку іншого індивіда. Людські істоти живуть у світі значимих об'єктів. Значення виникають тільки в процесі соціальної взаємодії. Різні соціальні групи виробляють різні світи, і ці світи міняються, коли складові їхні об'єкти змінюють своє значення.
   Відповідно до символічного інтеракціонізму, взаємодія між індивідами є безупинним діалогом, у процесі якого люди просліджують, інтерпретують наміри один одного і реагують на них. Інтерпретація стимулів полягає у встановленні зв'язку, стимулу із символом і виборі відповідної реакції на основі осмислення цього символу. Установлення соціального зв'язку, комунікація стають можливими завдяки тому, що люди надають те саме значення даному символу. За Дж. Мідом, соціальне "Я" містить у собі два моменти: власне "Я" і "Ми". Власне "Я" — це індивідуальна свідомість. "Ми" — це індивідуальна свідомість в очах інших, чи, інакше кажучи, завдання, поставлене через "Я" іншим "Я". "Я" — це завжди діалог "Я" і "Ми". "Я" оцінює свої дії через внутрішнє освоєння "Ми". Таким чином, суспільство виявляється як би усередині "Я". Соціальне "Я" стверджується в сукупності процесів міжіндивідуальної взаємодії.
   Багатство і своєрідність закладених у тій чи іншій особистості реакцій, способів діяльності, символічних змістів залежить від розмаїтості І широти систем взаємодії, у яких вона присутня.
   Таким чином, у поясненні питання, що таке суспільство, які механізми його утворення і функціонування, соціологія розташовує поруч методологічних підходи, які нерідко погоджуються один з одним, але можуть вступати й у протиріччя. Однак усі концепції суспільства надають найважливішого значення у формуванні його як цілісної системи ролі культури.

План семінарського заняття (2 год.)

1. Суспільство і природа. Поняття суспільства.
2. Соціальний детермінізм і функціоналізм.
3. Індивідуалістичні теорії соціальної взаємодії.

Теми рефератів, доповідей і контрольних робіт

1. Соціологічні проблеми удосконалення взаємовідносин природи та суспільства.
2. Системність і суспільство.
3. Комунікація як соціальне явище.

Додаткова література з теми

1. Афанасьев В. Г. Системность и общество. — М., 1980.
2. Бендикс Р. Современное общество. — М., 1992.
3. Дудчеко О. Н. Социальная идентификация и адаптация личности // СОЦИС. —1995. —№6.
4. Луман Н. Понятие общества. Проблемы теоретической социологии. — СПб., 1994.
5. Мостовая И. В. Что такое общество? — Ростов Н/Д., 1995.
6. Рудкевич М. П. Общество как система. // Вопросы философии. — 2001.—№ 12.
7. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992.
8. Туров Н. С. Общество как социальная система // Социально-политический журнал. — 1994. — №7-8.
9. Устич С.І. Системне дослідження суспільства. — Львів., 1992.

 
< Попередня   Наступна >