Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

   Рекомендовану книгу можна віднести до українських підручників нового покоління. В ній викладається сучасне соціологічне знання, зі всіма його складностями і тонкощами, і в той же час форма викладу матеріалу дозволяє засвоювати його достатньо легко.
   Настало третє тисячоліття. У всьому світі відбуваються суттєві зміни в сфері праці, інформації та влади. Освіта стає самостійним фактором глибоких соціальних та економічних змін. Високоосвічені люди тепер є не просто носіями кращих зразків національної культури, але й особливим суспільним потенціалом, без якого суспільство стає неконкурентоспроможним.
   Сучасні студенти, які займуть особливу позицію у майбутньому українському та світовому суспільстві, повинні бути не тільки професійно підготовленими в обраній галузі, але й соціально компетентними людьми, що знають закони соціальної організації, розвиток суспільних перемін та володіють азами грамотного спілкування.
   До цього їх готує і цей підручник.
   Коли ми торкаємося фундаментальних процесів і законів розвитку суспільства в цілому, ми не спроможні всебічно розкрити проблему, не звертаючись до категорій соціальної структури, до соціальних інститутів, змін класової системи суспільства, рівня життя, проблем бідності і багатства та багатьох інших, які належать до компетенції соціології. Саме вона в змозі вирішувати всі питання в комплексі і дати загальну картину світу.
   Ось ми й підійшли до розгадки назви цієї книги. Чому вона називається "Загальна соціологія", а не "Соціологія" чи ще якось? Я бачу декілька причин. Перша - загальна соціологія покликана давати на найзагальніші, відірвані від реального життя знання та категорії, а, насамперед, загальну картину розвитку суспільства. Хай коротко, не вдаючись до історичних подробиць, методологічних тонкощів побудови наукового знання і не захоплюючись галузевими соціологами, показати ключові соціологічні поняття, логічно пов'язані в єдину систему. Тільки таким чином студент може позбавитися від хаосу точок зору і різноманіття емпіричних фактів. Які поняття лежать в основі соціологічної картини світу, як із них - логічно і послідовно - виводяться інші категорії - це найважливіше завдання.
   Друга, й не менш важлива причина. Запитуємо - для чого студенту потрібна теоретична система знань? Відповідаємо: для того, щоб з її допомогою краще зрозуміти те суспільство, в якому він живе. Підручник повинен вчити жити. Озброюючись інтелектуально, ви вдосконалюєтесь практично.
   Наведу простий приклад. Першу теорію соціальної стратифікації створив 2500 років тому Платон, а дещо пізніше її розвинув Аристотель. Перший вчив нас тому, що владу в суспільстві необхідно надавати інтелігенції, а не "новим українцям" чи "старим бюрократам". Він називав її представників по-своєму: філософами. Слова різні, а суть одна. І навіть описав прийоми, за допомогою яких можна приборкати можновладців. Безперечною умовою він ставив довічну освіту: керівникам необхідно періодично проходити переатестацію й підвищення кваліфікації, а не засиджуватися і не жиріти біля "годівниці". Відповідно, доводиться гіперболізувати і гіпертрофувати, і з'ясовувати те, що містилося в прихованому вигляді, і додавати нове знання, яке не спотворюючи суть справи, дозволяє актуалізувати давню теорію.
   Або, наприклад, Аристотель. Той стверджував, що становим хребтом суспільства повинен бути середній клас. Про середній клас, як про склад суспільства, ми заговорили тільки на зламі XX століття, коли почали будувати демократію. Адже Платон та Аристотель створювали свої концепції також для демократичного суспільства.. Чомусь ніхто в радянському суспільстві не говорив про середній клас, як про хребет соціальної структури.
  Багато ще таких законів, які й зараз, і дві тисячі років тому управляли й управляють суспільством, які нам необхідно опанувати, а про значну частину вже відкритих, дізнатися й озброїтися ними.
   Така перша причина того, чому книга, яку ви тримаєте в руках, називається підручником із загальної соціології. Друга полягає у звільненні від частковостей.
   Унікальність цієї книги полягає в тому, що паралельно з теоретичним матеріалом подається чималий практичний.
   У ньому реалізований поступальний принцип навчання, перехід від хибно-спрощеного тексту до все більш поглиблених і теоретично диференційованих основних частин. Включення у кожну тему питань для контрольних робіт, списків доступної студентам літератури, оригінальних питань для проведення практичних занять дозволяє суттєво покращити забезпечення навчального процесу й оживити його конкретне проведення. Більшість практичних завдань орієнтовані на повсякденне життя, потребують від студентів спостережливості, кмітливості й уміння застосовувати одержаний теоретичний матеріал.
   Зміст підручника характеризується інноваційністю. Автор дає багато трактувань соціальних процесів і фактів, і студенти мають можливість торкнутися до тканини живої наукової думки, а сам текст "грає" різноманіттям підходів та пояснень. У цьому плані можна сказати, що цей підручник відрізняється від інших українських посібників із соціології тим, що його висока інформаційна насиченість забезпечує не тільки підвищення соціологічної ерудиції, але й дозволяє вчитися самостійно і критично мислити, грамотно і всебічно вивчати соціальні процеси.
   Навчальний матеріал, що ліг в основу цієї книги, складений на базі значної кількості закордонних та вітчизняних підручників та монографій, статей та матеріалів соціологічних досліджень; крім того тут відображені розробки, виконані особисто автором.
   Автор цієї книги пропонує ще один варіант навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів України i, ii, iii, iv рівнів акредитації, в якому робиться спроба систематизації уявлень про основні соціологічні теорії та знання, понятійний апарат соціології, коло проблем, що входять до її компетенції. При підготовці посібника автор намагався розглянути основні предметні галузі соціології, її найбільш значні школи і напрями. Згідно з духом реформування нашого суспільства та національного відродження ставилося завдання не обмежитися понятійним рівнем аналізу, а висвітлити в навчальному посібнику актуальні проблеми становлення нової соціальної реальності в Україні.

 
< Попередня   Наступна >