Підручники онлайн
Головна arrow Політологія arrow Політологія (Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько та ін.) arrow РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ВІХИ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ВІХИ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ

РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ВІХИ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ

   З´ясування історичних витоків суспільних наук є надзвичайно складною справою. Особливо коли це стосується політології — найдавнішої й водночас наймолодшої науки. Сучасні проблеми цієї науки великою мірою пояснюються її історією.
   На жаль, у нашій країні наука про політику з великим запізненням набула громадського статусу, хоч і виникла однією з перших у системі суспільних наук. Тим більшим є інтерес до історії становлення й розвитку зарубіжної та вітчизняної політичної думки.
   Антиісторичність і методологічна неспроможність у підходах до аналізу політичних учень минулого й сучасності до недавнього часу яскраво проявлялася в однобічній зорієнтованості на окремі частини тих чи тих теорій, у переоцінці окремих положень, які штучно вилучалися з цілісного контексту політичної концепції, в ігноруванні конкретно-історичних рис учення, його соціально-історичної зумовленості тощо.
   Тільки адекватна, історично і теоретично коректна інтерпретація політичних учень минулого дасть змогу з´ясувати істинну сутність і значущість їх для сучасності.

Тема 1. Зародження та розвиток думок про політику в стародавньому світі
Міфологічні уявлення про політику
Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму

Тема 2. Історична ґенеза політичних ідей у прадавніх і ранньослов’янських спільнотах
Основні джерела духовної культури
Зародження політичних структур

Тема 3. Політичні ідеї мислителів Київської Русі
Витоки політичних ідей
Становлення державної ідеології
Легітимність князівської влади

Тема 4. Політична думка середньовіччя, Реформації, Відродження та Просвітництва
Теологічні тлумачення політичних інститутів і процесів
Раціоналістичні концепції політичної думки

Тема 5. Українська політична думка в козацько-гетьманську добу
Формування політичних ідей в умовах українського культурно-національного відродження
Ідеї волі та демократії в суспільно-політичному житті козацтва
Проблеми відродження української державності. Незалежність чи автономія?

Тема 6. Політичні доктрини нової доби
Антикапіталістичні теорії першої половини 19 ст.
Критично-утопічний соціалізм і комунізм
Особливості російської політичної думки
Марксистське вчення про політику
Ленінська концепція політики

Тема 7. Українська політична думка нової доби
Розвиток революційно-демократичних політичних ідей
Політико-правові погляди Т.Г. Шевченка
Сутність ліберально-демократичних ідей та особливості соціалістичної думки
Конституціоналізм. Права людини за М. Драгомановим
Іван Франко та марксизм
Леся Українка і соціалізм та соціал-демократизм

Тема 8. Політичні концепції українських мислителів 20 ст.
Теорія національного самовизначення за М. Грушевським
Державницька ідея В. Винниченка
Націоналізм Д. Донцова
Монархічно-гетьманська концепція В. Липинського

Тема 9. Сучасна західна політологічна думка
Основні напрями досліджень політичної науки країн Заходу
Американська політологічна школа
Політична наука у Великій Британії
Політична наука в Німеччині
Французька політологічна школа

 
< Попередня   Наступна >