Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


9.4. Органи дізнання в системі МВС України

9.4. Органи дізнання в системі МВС України

   Як зазначалося, найчисленнішим органом дізнання і найнаближенішим до населення є міліція, одне з основних завдань якої полягає в боротьбі зі злочинністю. Провадження дізнання у кримінальних справах керівник відповідного органу внутрішніх справ практично може покласти на будь-яку посадову особу оперативно-начальницького складу органу внутрішніх справ. При цьому враховується специфіка служби або підрозділу, де працює та чи інша посадова особа, якій доручено здійснювати дізнання. Так, оперуповноваженим карного розшуку, як правило, доручаються дізнання у справі про злочини, вчинені по лінії карного розшуку — крадіжки, пограбування, оперуповноваженим Державної служби боротьби з економічними злочинами — про злочини в галузі економіки, працівникам державної автоінспекції — про викрадення автомототранспорту та злочини, пов’язані з порушенням правил дорожнього руху, інспекторам паспортної служби — про ухиляння від сплати аліментів тощо. При цьому всі перелічені посадові особи користуються рівними процесуальними правами особи, яка здійснює дізнання, незалежно від служби, де вони працюють, і обійманої посади. Провадження дізнання доручається, як правило, працівникам міліції, які мають вищу юридичну освіту і певний досвід роботи.
   Проте провадження дізнання у кримінальних справах працівниками галузевих служб міліції має і окремі недоліки. Провадження дізнання у справі вони здійснюють епізодично, часто не мають досвіду процесуальної роботи та необхідних професійних навичок, і ця робота є для них додатковою понад службову діяльність, передбачену їх прямими функціональними обов’язками, внаслідок чого при розслідуванні ними кримінальних справ в окремих випадках спостерігаються тяганина, некомпетентність, що, у свою чергу, призводить до порушення прав і законних інтересів громадян, втрати доказової бази, і тому іноді злочини залишаються нерозкритими.
   З метою запобігання цим недолікам і підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ з провадження дізнання у кримінальних справах, виявлення, розкриття та розслідування злочинів у системі МВС України є штатні підрозділи дізнання органів внутрішніх справ.
   Завдання, організація діяльності та порядок функціонування цих підрозділів визначаються Положенням про штатні підрозділи дізнання в органах внутрішніх справ та Інструкцією щодо організації діяльності штатних підрозділів дізнання в системі МВС України та їх взаємодії з іншими службами органів внутрішніх справ, що затверджені наказом МВС України № 880 від 29.12.95.
   До основних завдань штатних підрозділів дізнання органів внутрішніх справ належать:
   - оперативне реагування у взаємодії з працівниками інших служб на заяви та повідомлення про вчинені злочини, вжиття ефективних заходів для встановлення осіб, які вчинили злочини, і закріплення доказів їх вини;
   - всебічне, повне й об’єктивне розслідування кримінальних справ та підготовка матеріалів протокольних проваджень при неухильному дотриманні чинного законодавства з тим, щоб у кожній кримінальній справі чи протокольному провадженні було прийнято обґрунтоване і законне рішення;
   - контроль за розслідуванням кримінальних справ і протокольною формою досудової підготовки матеріалів працівниками інших служб органів внутрішніх справ і подання їм методичної допомоги;
   - у межах передбаченої законом компетенції вжиття відповідних заходів припинення порушень прав громадян та інтересів держави;
   - забезпечення відшкодування збитків фізичним та юридичним особам, які зазнали їх від злочинів;
   - виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, і вжиття через відповідні органи заходів їх усунення;
   - відновлення честі, гідності та прав громадян, які постраждали від незаконного затримання чи притягнення їх до кримінальної відповідальності.
   До структури штатних підрозділів дізнання в системі МВС України входять:
   - відділ дізнання МВС України;
   - відділи (відділення) дізнання в ГУМВС, УМВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, УМВС на транспорті;
   - відділи, відділення, групи дізнання міськрайлінорганів внутрішніх справ.
   Штатні підрозділи дізнання в системі МВС України очолюють начальник відділу дізнання МВС України, начальники відділів (відділень) дізнання ГУМВС, УМВС, а також начальники відділів, відділень та старші груп дізнання міськрайлінорганів внутрішніх справ.
   У складі відділу дізнання МВС України, відділів дізнання ГУМВС, УМВС діють організаційно-зональний та контрольно-методичний підрозділи.
   У відділі дізнання МВС України, відділах (відділеннях) дізнання ГУМВС, УМВС передбачені посади начальника відділу, відділення, їх заступників, старших дізнавачів з особливих доручень, старших дізнавачів, дізнавачів.
   У відділеннях дізнання УМВС України на транспорті передбачені посади начальників відділень дізнання, старших дізнавачів з особливих доручень, старших дізнавачів, дізнавачів.
   У відділах, відділеннях, групах дізнання міськрайлінорганів передбачені посади начальників відділів, відділень, старших дізнавачів, дізнавачів.
   Дізнавач — це спеціально передбачена штатним розписом посадова особа органу внутрішніх справ, уповноважена здійснювати розслідування у кримінальних справах і досудову підготовку матеріалів протокольної форми в межах своєї компетенції.
   На посади дізнавачів призначаються громадяни України, які, як правило, мають вищу або середню спеціальну юридичну освіту, пройшли стажування і виявили при цьому професійну придатність до роботи в дізнанні.
   Старші дізнавачі з особливих доручень, старші дізнавачі та дізнавачі можуть бути призначені на посади виконуючих обов’язки слідчих за погодженням з начальниками відділів (відділень) дізнання ГУМВС, УМВС і лише наказами начальників ГУМВС, УМВС України.
   Повноваження дізнавача визначаються чинним кримінально-процесуальним законодавством України. При виконанні своїх функцій дізнавач керується чинним законодавством та відомчими нормативними актами.
   Дисциплінарні стягнення на дізнавача за порушення норм кримінально-процесуального законодавства можуть накладатися начальником органу дізнання або особою, яка виконує його обов’язки, тільки на підставі висновку начальника підрозділу дізнання (залежно від підпорядкування). Честь і гідність дізнавача охороняються законом. Виявлення неповаги до дізнавача, погроза, образа і наклеп на нього зумовлюють відповідальність, передбачену законодавством України.
   На дізнавачів в повному обсязі поширюються пільги, передбачені Законом України “Про міліцію”. Дізнавач має право на захист відповідно до законів України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” та “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”.

   Контрольні питання
   1. Які форми досудового розслідування передбачені законодавством України?
   2. До компетенції яких державних органів України належить провадження досудового слідства?
   3. Структура органів досудового слідства в системі МВС України.
   4. Структура органів досудового слідства податкової міліції.
   5. Які посади слідчих працівників передбачені в органах прокуратури та безпеки?
   6. На підставі яких критеріїв здійснюється розмежування компетенції органів досудового слідства різних відомств?
   7. У якій статті КПК України наведено перелік органів дізнання? Перелічіть ці органи дізнання.
   8. Які органи дізнання універсальні?
   9. Які основні функції виконують органи дізнання? Розкрийте зміст цих функцій.
   10. Структура штатних підрозділів дізнання в системі МВС України.

 
< Попередня   Наступна >