Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


9.3. Органи дізнання: система і компетенція

9.3. Органи дізнання: система і компетенція

   Перелік органів дізнання законодавчо закріплений у ст. 101 КПК України, згідно з якою до органів дізнання належать:
   - міліція;
   - податкова міліція у справах про ухиляння від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а також у справах про приховування валютної виручки;
   - органи безпеки у справах, віднесених законом до їх відання;
   - командири військових частин, з’єднань, начальники військових установ у справах про всі злочини, вчинені підлеглими їм військовослужбовцями і військовозобов’язаними при проходженні ними зборів, а також у справах про злочини, вчинені робітниками і службовцями Збройних Сил України у зв’язку з виконанням службових обов’язків або в розташуванні частини, з’єднання, установи;
   - митні органи у справах про контрабанду;
   - начальники виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів, лікувально-трудових і виховно-трудових профілакторіїв у справах про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені працівниками цих установ, а також злочини, вчинені у розташуванні зазначених установ;
   - органи державного пожежного нагляду у справах про пожежі й порушення протипожежних правил;
   - органи прикордонної охорони у справах про порушення державного кордону;
   - капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні.
   Згідно з вимогами ст. 103 КПК України на органи дізнання покладено такі функції:
   - здійснення оперативно-розшукової діяльності з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили;
   - здійснення у передбачених законом випадках процесуальної діяльності з розслідування вчинених злочинів.
   Отже, дізнання — це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність спеціально уповноважених державних органів, яка здійснюється оперативно-розшуковими і процесуальними методами під наглядом прокурора з метою виявлення, запобігання, припинення і розкриття злочинів.
   Розглянемо процесуальну функцію органів дізнання, пов’язану з розслідуванням кримінальних справ. Дізнання як форма досудового розслідування передує досудовому слідству. Воно має певні відмінності від досудового слідства, які визначаються КПК України.
   У кримінально-процесуальному законі наведено вичерпний перелік органів, наділених правом здійснювати дізнання, однак дізнання для них не є основним видом діяльності. З необхідністю здійснення розслідування злочинів вони стикаються лише в окремих випадках. У цьому разі дії цих органів регулюються нормами кримінально-процесуального закону, і вони є органами дізнання.
   При здійсненні дізнання у кримінальних справах відповідні органи дізнання крім КПК України керуються також відомчими інструкціями, які визначають порядок здійснення дізнання органами дізнання певного відомства. Так, Інструкція щодо організації діяльності штатних підрозділів дізнання в системі МВС України та взаємодії їх з іншими службами органів внутрішніх справ у розкритті та розслідуванні злочинів (затверджена наказом МВС України № 880 від 25.12.95) визначає порядок здійснення дізнання в органах внутрішніх справ України, Інструкція про проведення дізнання у Збройних Силах України (затверджена наказом Міністра оборони України № 235 від 28.08.95) визначає порядок здійснення дізнання у Збройних Силах України.
   Майже всі перелічені органи дізнання мають доволі вузьку, чітко окреслену законом залежно від їх основних функцій компетенцію. “Найуніверсальнішими” серед них є міліція і капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні — їх компетенцію в законі не визначено.
   Міліція має широкі повноваження з охорони громадського порядку, прав і свобод громадян. Одне з основних завдань міліції полягає в боротьбі зі злочинністю і найчастіше вона першою виявляє ознаки злочину, тому їй надано право порушувати кримінальні справи і здійснювати дізнання для розслідування будь-яких злочинів, які не належать до компетенції інших органів дізнання.
   Капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні поза межами території України, є органами дізнання у справах про всі злочини, вчинені на судні членами екіпажу або пасажирами судна. При цьому вони керуються КПК України та Інструкцією про проведення дізнання на морських суднах, що перебувають у плаванні. Капітан має право затримати особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, до передання її відповідним правоохоронним органам у першому порту України. За необхідності він може направити цю особу і матеріали дізнання в Україну на іншому судні, зареєстрованому в Україні. У разі вчинення діяння, передбаченого кримінальним законодавством України, під час перебування судна в порту України капітан судна зобов’язаний передати особу, яка підозрюється у вчиненні протиправного діяння, відповідним правоохоронним органам у порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством (ст. 67 Кодексу торговельного мореплавства України).
   Кримінально-процесуальна діяльність органів дізнання передбачає:
   - прийняття, реєстрацію, розгляд, перевірку заяв та повідомлень про злочини і пригоди, вжиття щодо них необхідних заходів і прийняття рішень відповідно до вимог ст. 97 КПК України — про порушення кримінальної справи, відмову в порушенні кримінальної справи, передання матеріалів за належністю (підслідністю);
   - провадження дізнання у кримінальних справах відповідно до вимог, передбачених ст. 104, 108, 109 КПК України;
   - досудову підготовку матеріалів у протокольній формі відповідно до вимог ст. 425, 426 КПК України;
   - виконання слідчих дій у порядку виконання окремих доручень слідчого або іншого органу дізнання (ст. 114, 118 КПК України);
   - участь у здійсненні окремих слідчих дій слідчих (ч. 3 ст. 114 КПК України).
   З перелічених видів процесуальної діяльності органу дізнання власне дізнанням вважається лише самостійна процесуальна діяльність органу дізнання в межах порушеної кримінальної справи, яка здійснюється за правилами, передбаченими вимогами чинного кримінально-процесуального законодавства (ст. 104, 108, 109 КПК України).

 
< Попередня   Наступна >