Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


2.6. Вищі спеціалізовані суди

2.6. Вищі спеціалізовані суди

   Вищими судовими органами спеціалізованих судів є такі:
   - Вищий господарський суд України;
   - Вищий адміністративний суд України;
   - інші відповідні вищі спеціалізовані суди (створюються Президентом України в порядку, встановленому Законом України “Про судоустрій України”).
   Вищі спеціалізовані суди складаються із суддів, обраних на посаду безстроково, голови суду та його заступників.
   У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворюватись судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції. Склад судових палат вищого спеціалізованого суду формується за поданням голови суду.
   Для вирішення організаційних питань у вищому спеціалізованому суді діє президія суду у складі голови суду, його заступників, заступників голів палат, а також суддів суду, обраних до складу президії. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.
   Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого суду, що діє у складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних спеціалізованих судів.
   При вищих спеціалізованих судах можуть створюватись науково-консультативні структури. Науково-консультативна рада створюється при вищому спеціалізованому суді для вирішення питань, пов’язаних з роз’ясненням законодавства, а також для надання висновків про проекти законів й інші нормативно-правові акти, з інших питань, пов’язаних з необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду.
   Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, що публікує матеріали судової практики, рішення з організаційних питань діяльності вищого спеціалізованого суду і відповідних спеціалізованих судів, інші матеріали.
   Усі вищі спеціалізовані суди розташовуються в місті Києві.
   Відповідно до наданих ст. 39 Закону України “Про судоустрій України” повноважень вищий спеціалізований суд України:
   - розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;
   - веде і аналізує, вивчає й узагальнює судову практику;
   - подає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення й аналізу судової статистики;
   - дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;
   - здійснює інші передбачені законом повноваження.
   Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіально. Голова вищого спеціалізованого суду має такі повноваження:
   - здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
   - розподіляє обов’язки між заступниками голови суду;
   - на підставі акта про обрання суддею вищого спеціалізованого суду або припинення повноважень судді цього суду видає відповідний наказ;
   - утворює судові палати і вносить на затвердження президії суду пропозиції щодо їх персонального складу;
   - організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і головує на її засіданнях;
   - скликає Пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання і головує на його засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій суддів вищого спеціалізованого суду при розгляді будь-якої справи, що належить до юрисдикції цього суду;
   - керує організацією роботи судових палат, здійснює керівництво роботою апарату відповідного вищого спеціалізованого суду;
   - організовує ведення і аналіз, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення з яких набрали законної сили;
   - приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, надає їм ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
   - погоджує подання щодо утворення і ліквідації відповідних місцевих та апеляційних спеціалізованих судів;
   - вносить подання про призначення та обрання безстроково суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів, вищого спеціалізованого суду, а також про звільнення їх з посад;
   - вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади в порядку, встановленому законом;
   - затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду;
   - організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду;
   - подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
   - інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;
   - представляє вищий спеціалізований суд та відповідну систему спеціалізованих судів у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами і організаціями, органами влади та організаціями інших держав;
   - здійснює інші передбачені законом повноваження.
   Голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників голови суду. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов’язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності — один із заступників голови цього суду відповідно до розподілу обов’язків.

 
< Попередня   Наступна >