Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


2.5. Апеляційні суди

2.5. Апеляційні суди

   Важливою ланкою судів загальної юрисдикції є апеляційні суди. Відповідно до ст. 25 Закону України “Про судоустрій України” у системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди.
   До апеляційних загальних судів належать:
   - апеляційні суди областей;
   - апеляційні суди міст Києва та Севастополя;
   - Апеляційний суд Автономної Республіки Крим;
   - військові апеляційні суди регіонів;
   - апеляційний суд ВМС України;
   - Апеляційний суд України.
   В окремих випадках у разі потреби замість апеляційного суду області можуть створюватись апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на кілька районів області.
   До апеляційних спеціалізованих судів належать:
   - апеляційні господарські суди;
   - апеляційні адміністративні суди.
   Апеляційні спеціалізовані суди утворюються в апеляційних округах відповідно до указу Президента України.
   До складу апеляційного суду входять судді, як правило, обрані на посаду судді безстроково, голова суду та його заступники.
   В апеляційних судах утворюються судові палати. Так, у складі загального апеляційного суду утворюються судові палати у цивільних і кримінальних справах. У складі спеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції.
   Апеляційний суд України діє у складі таких судових палат:
   - у цивільних справах;
   - у кримінальних справах;
   - військової.
   Судді апеляційного суду призначаються до складу відповідної судової палати розпорядженням голови апеляційного суду.
   Для вирішення організаційних питань в апеляційних судах діє президія апеляційного суду, до якої входять голова суду, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначається рішенням загальних зборів суддів цього суду. Судді обираються до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.
   Апеляційні суди відповідно до наданих їм повноважень:
   - розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону;
   - розглядають по першій інстанції справи, визначені законом (крім апеляційних господарських судів);
   - ведуть і аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють судову практику;
   - подають методичну допомогу в застосуванні законодавства місцевим судам;
   - здійснюють інші передбачені законом повноваження.
   Відповідно до ст. 31 Закону України “Про судоустрій України” у загальних апеляційних судах (крім Апеляційного суду України) для розгляду справ, визначених процесуальним законом, діють суди присяжних.
   Отже, загальні апеляційні суди можуть розглядати справи як суди:
   - першої інстанції;
   - апеляційної інстанції;
   - присяжних.
   Апеляційні господарські суди є тільки апеляційною інстанцією.
   Згідно з Указом Президента України “Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України” від 11.07.01 № 511/2001 на території України створено сім апеляційних господарських судів (Дніпропетровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, Севастопольський, Харківський), які розглядають апеляції на рішення місцевих господарських судів.
   Апеляційний суд України діє виключно як апеляційна інстанція і розглядає в апеляційному порядку справи, які були розглянуті по першій інстанції апеляційними загальними судами (у тому числі військовими апеляційними судами) та апеляційними адміністративними судами.
   Апеляційний суд України очолює голова Апеляційного суду України, який відповідно до наданих йому повноважень:
   - здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
   - розподіляє обов’язки між заступниками голови суду;
   - на підставі акта про обрання (призначення) суддею чи припинення повноважень судді видає відповідний наказ;
   - утворює судові палати і вносить на затвердження президії суду їх персональний склад;
   - організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і головує на засіданнях президії;
   - організовує ведення і аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення з яких набрали законної сили;
   - приймає на роботу та звільняє з неї працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у встановленому законом порядку, застосовує щодо них заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
   - організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату відповідного суду;
   - подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
   - представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;
   - вносить пропозиції Голові Верховного Суду України чи голові відповідного вищого спеціалізованого суду щодо кандидатур для призначення на посади голів місцевих судів та їх заступників;
   - здійснює інші передбачені законом повноваження.
   Голова Апеляційного суду України має першого заступника та заступників голови суду — голів судових палат. У разі відсутності голови апеляційного суду його обов’язки виконує перший заступник голови, а за його відсутності — старший за віком заступник голови апеляційного суду — голова судової палати.

 
< Попередня   Наступна >