Підручники онлайн
Головна arrow Банківське право arrow Банківське право (Ващенко Ю.В.) arrow § 5. Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 5. Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками

§ 5. Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками

   Порядок здійснення депозитних операцій Національним банком України з комерційним банками визначений Положенням про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затверджених постановою Правління Національного банку України № 584 від 24.12.2003 р.
   Згідно з цим Положенням Національний банк здійснює депозитні операції з банками шляхом емісії власних боргових зобов'язань (далі — депозитні сертифікати) або шляхом укладення депозитних договорів. Такі операції проводяться щоденно в робочі дні залежно від стану грошово-кредитного ринку.
   Національний банк може здійснювати депозитні операції за такими строками: один день (депозити овернайт); від 2 до 7 днів; від 8 до 21 дня; від 22 до 30 днів; - від 31 до 365 днів.
   Національний банк для всіх банків установлює однакові умови залучення коштів та проводить операції з банками — юридичними особами, які:
   - забезпечують своєчасне і в повному обсязі формування обов'язкових резервів;
   - мають у загальній сумі залучених коштів від юридичних і фізичних осіб суму коштів на вимогу на останню звітну дату не більше розміру, установленого рішенням Правління Національного банку на відповідний період;
   - забезпечують своєчасне перерахування коштів за результатами попередньо проведених аукціонів з розміщення депозитних сертифікатів.
   Для окремих випусків депозитних сертифікатів можуть установлюватися додаткові обмеження щодо потенційних власників.
   Залучення Національним банком коштів від банків на депозитні рахунки на строки від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 30 днів підтверджується депозитним договором, який укладається між Національним банком через його територіальні управління та банком.
   Положенням визначено істотні умови депозитного договору, до яких віднесено:
   - місцезнаходження та реквізити сторін;
   - номер депозитного рахунку, що відкривається банку;
   - дата внесення депозиту;
   - сума депозиту;
   - розмір процентної ставки за депозитом;
  - метод визначення кількості днів для нарахування процентів (базовою кількістю днів для нарахування процентів уважається 365 днів);
   - дата повернення коштів банку;
   - строк надання банком повідомлення до Національного банку про дострокове вилучення коштів;
   - строк та порядок повернення коштів банкам за умови дострокового припинення дії договору;
   - інші умови за погодженням сторін.
   У депозитному договорі може бути окремо зазначена умова щодо можливості його дострокового розірвання за рішенням Правління Національного банку в разі зміни ситуації на грошово-кредитному ринку.

   РЕЗЮМЕ

   1. Депозитні операції банків полягають у залученні коштів у вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.
   2. Депозити утворюються за рахунок коштів у готівковій або у безготівковій формі, у гривнях або в іноземній валюті, що розміщені юридичними особами чи громадянами (клієнтами) на їх рахунках у банку на договірних засадах на певний строк зберігання або без зазначення такого строку, і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства та умов договору.
   3. За законодавством України розрізняються два види вкладів (депозитів):
   - вклад на вимогу;
   - строковий вклад.
   4. Відповідно до статті 48 Закону України “Про банки і банківську діяльність” спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 відсотків капіталу банку.
   5. Процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями встановлюються банками самостійно. Національний банк України встановлює індикативні розміри процентних ставок для банків з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку.
   6. Особливості залучення грошових коштів або банківських металів на вклади (депозити) регулюються внутрішніми положеннями банків, розробленими відповідно до законодавства України.
   7. Система гарантування вкладів фізичних осіб визначена у Законі України “Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб”. Відповідно до цього Закону Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує вклади, розміщені на рахунках, що не використовуються вкладником для здійснення підприємницької діяльності.

   Контрольні запитання

   1. Сформулюйте визначення банківських вкладних (депозитних) операцій.
   2. Які види депозитів визначено у законодавстві України?
   3. На вашу думку, якими нормами права регламентуються відносини із здійснення банківських вкладних (депозитних) операцій: фінансово-правовими чи цивільно-правовими?
   4. Чи існує в Україні система гарантування банківських вкладів?
   5. Чи включається Фонд гарантування вкладів фізичних осіб до складу спеціального фонду Державного бюджету України?
   6. Який порядок формування та використання коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?
   7. Які особливості здійснення депозитних операцій Національним банком України з комерційним банками?

 
< Попередня   Наступна >