Підручники онлайн
Головна arrow Банківське право arrow Банківське право (Ващенко Ю.В.) arrow § 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні

§ 5. Організація міжбанківських розрахунків в Україні

   Порядок здійснення міжбанківського переказу в Україні у національній валюті визначений Інструкцією про між-банківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України № 110 від 17.03.2004 р.
   Порядок діяльності системи міжбанківських розрахунків визначається її правилами, установленими платіжною організацією цієї системи та узгодженими з Національним банком. Для їх узгодження платіжна організація подає до Національного банку (на ім'я заступника Голови, до функціональних обов'язків якого належить загальне керівництво з питань функціонування платіжних систем в Україні) викладені державною мовою три прошиті та засвідчені на звороті відбитком печатки копії Правил діяльності системи міжбанківських розрахунків. Правила мають встановлювати:
   - правову базу, на підставі якої платіжна організація має забезпечувати діяльність платіжної системи;
   - організаційну структуру системи міжбанківських розрахунків;
   - умови членства, порядок вступу та виходу із системи;
   - порядок урегулювання неплатоспроможності та інших випадків нездатності виконання членами системи своїх зобов'язань;
   - порядок вирішення спорів;
   - управління ризиками в системі та систему страхування;
   - перелік платіжних інструментів, що використовуються в системі для ініціювання переказу грошей, їх форми та порядок застосування;
   - принцип виконання документів на переказ грошей та їх відкликання;
   - порядок завершення міжбанківського переказу;
   - порядок, технологію та регламент проведення розрахунків;
   - порядок проведення реконсиляції;
   - порядок використання програмно-технічних засобів, систем захисту інформації та телекомунікаційних каналів зв'язку;
   - технологію формування, порядок та строки зберігання архівів електронних банківських документів і баз даних, а також процедуру знищення інформації щодо проведення переказу грошей, строки зберігання якої закінчилися;
   - порядок резервування та відновлення функціонування системи в разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;
   - інші положення, визначені платіжною організацією.
   Форми міжбанківських розрахункових документів, їх реквізити та порядок оформлення мають відповідати вимогам до розрахункових документів, що визначені нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.
   Банківські установи здійснюють міжбанківський переказ за міжбанківськими електронними розрахунковими документами. Інструкцією визначено основні елементи міжбанківського електронного розрахункового документа та порядок його формування.
   Звертаємо увагу на те, що міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів відповідно до законодавства України.
   Інструкцією визначено особливості здійснення розрахунків в залежності від типу платіжної системи.

   РЕЗЮМЕ

   1. Платіжна система — це платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів.
   2. За Законом України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” розрізняються внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи.
   3. Порядок діяльності платіжної системи визначається її правилами, встановленими платіжною організацією відповідної платіжної системи.
   4. Банк визначає умови та порядок функціонування власної внутрішньобанківської платіжної системи з урахуванням вимог закону та нормативно-правових актів Національного банку України.
   5. В Україні можуть створюватися внутрішньодержавні банківські та небанківські платіжні системи.
   6. До внутрішньодержавних банківських платіжних систем відносяться системи міжбанківських розрахунків, системи масових платежів та внутрішньобанківські платіжні системи.
   7. Система міжбанківських розрахунків призначена для переказу коштів у межах України між банками на виконання зобов'язань їх клієнтів, а також власних зобов'язань цих банків.
   8. Для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України й інших банках в Україні і за її межами.
   9. Порядок відкриття комерційними банками кореспондентських рахунків у Національному банку України встановлений Інструкцією про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Національного банку України №110 від 17.03.2004 р.
   10. Порядок відкриття комерційними банками кореспондентських рахунків встановлений Положенням про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 118 від 26.03.1998 р.
   11. Порядок здійснення контролю за кореспондентськими рахунками комерційних банків визначений, зокрема, у Правилах реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України №343 від15.08.2001 р.
   12. Порядок здійснення міжбанківського переказу в Україні у національній валюті визначений Інструкцією про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України № 110 від 17.03.2004 р.

   Контрольні запитання

   1. Що таке платіжна система?
   2. Які типи платіжних систем Ви знаєте?
   3. Що таке міжбанківські розрахунки?
   4. Якими нормативно-правовими актами регламентується порядок здійснення міжбанківських розрахунків?
   5. Що таке кореспондентські рахунки в комерційних банках?
   6. Який порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками?

 
< Попередня   Наступна >