Підручники онлайн
Головна arrow Банківське право arrow Банківське право (Ващенко Ю.В.) arrow § 3. Понятгя та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банках
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 3. Понятгя та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банках

§ 3. Понятгя та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших банках

   Як ми вже з'ясували при вивченні загальних питань безготівкових розрахунків, кореспондентський рахунок — це рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів. 
   Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встановлення між банками кореспондентських відносин у порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору.
   Відповідно до статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” комерційні банки на підставі ліцензії Національного банку України мають право відкривати та вести рахунки банків-кореспондентів.
   Згідно зі статтею 51 цього Закону для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами.
   Варто зазначити, що згідно зі статтею 59 Закону України “Про банки і банківську діяльність” забороняється накладати арешт на кореспондентські рахунки банку або зупиняти операції за цими рахунками.
   Відповідно до статті 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” відомості щодо кореспондентських рахунків комерційних банків, відкритих у Національному банку України, становлять банківську таємницю.
   Згідно зі статтею 66 Закону України “Про банки і банківську діяльність” одним із напрямків адміністративного регулювання Національним банком України банківської діяльності є кореспондентські відносини.
   Відповідно до статті 40 Закону України “Про Національний банк України” Національний банк забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків через свої установи, дає дозвіл на проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентні відносини банків та через їх власні розрахункові системи.
   Відповідно до статті 42 Закону України “Про Національна банк України” Національний банк відкриває власні кореспонде нтські та металеві рахунки у закордонних банках і веде рахункр банків-кореспондентів.
   Таким чином, кореспондентськими рахунками є рахунки, від криті комерційними банками у Національному банку України, також в інших банках.
   Порядок відкриття комерційними банками кореспондентських рахунків у Національному банку України встановлений Інструкцією про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Національного банк) України № 110 від 17.03.2004 р.
   Згідно з цією Інструкцією відкриття територіальним управлінням кореспондентського рахунку банку (філії) здійснюється на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України (форма договору міститься у додатку 1 до Інструкції) та за умови подання правильно оформлених документів.
   Для відкриття кореспондентського рахунку банку голова правління (ради директорів) банку та головний бухгалтер або уповноважена ними службова особа за наявності належним чином оформленої довіреності подають до територіального управління за місцезнаходженням банку такі документи:
   а) заяву про відкритгя кореспондентського рахунку в Національному банку України (форма міститься у додатку 2 до Інструкції);
   б) копію статуту банку, засвідчену нотаріально або територіальним управлінням;
   в) копію документа, що підтверджує взяття банку на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням;
   г) копію документа, що підтверджує реєстрацію банку у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням;
   ґ) копію довідки про внесення банку до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ), засвідчену або нотаріально, або органом, що видав довідку, або територіальним управлінням;
   д) копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію банку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав страхове свідоцтво, або територіальним управлінням;
   є) картку із зразками підписів та відбитка печатки банку (форма міститься у додатку 3 до Інструкції), засвідченими нотаріально (кількість примірників обумовлюється сторонами).
   Для відкриття кореспондентського рахунку філії банку керівник та головний бухгалтер філії або уповноважена ними службова особа за наявності належним чином оформленої довіреності подають до територіального управління за місцезнаходженням філії такі документи:
   а) заяву про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України (додаток 2);
   б) копію положення про філію, засвідчену або нотаріально, або банком, або територіальним управлінням;
   в) копію дозволу банку на право здійснення філією банківських операцій, засвідчену або нотаріально, або банком, або територіальним управлінням;
   г) копію довіреності, що видана банком керівнику філії, засвідчену нотаріально;
   ґ) клопотання банку за підписом його керівника про відкриття кореспондентського рахунку філії із зазначенням місцезнаходження банку, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера кореспондентського рахунку, найменування територіального управління, у якому відкрито кореспондентський рахунок банку, назви податкового органу, у якому банк перебуває на обліку;
   д) копію документа, що підтверджує взяття філії на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням;
   е) копію документа, що підтверджує реєстрацію філії у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням;
   є) копію довідки про внесення філії до ЄДРПОУ, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав довідку, або територіальним управлінням;
   ж) копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрації, банку — юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України як платника соціальних страхових внесків (якщо філія самостійно здійснює розрахунки з оплати праці — копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію філії в цьому Фонді як платника соціальних страхових внесків), засвідчену або нотаріально, або органом, що видав страхове свідоцтво, або територіальним управлінням;
   з) картку із зразками підписів та відбитка печатки філії (додаток 3), засвідченими нотаріально (кількість примірників обумовлюється сторонами).
   Під час оформлення картки із зразками підписів та відбитка печатки слід керуватися таким:
   а) у картку включаються зразки підписів службових осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів банку надано право розпоряджання кореспондентським рахунком, та підпису розрахункових документів, а саме:
   - право першого підпису належить керівнику банку (філії) та уповноваженим ним службовим особам;
   - право другого підпису належить головному бухгалтеру банку (філії) та службовим особам, уповноваженим керівником банку;
   зразки підписів керівника та головного бухгалтера банку (філії) включаються до картки обов'язково;
   - право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису;
   - право другого підпису не може бути надано особам, які мають право першого підпису;
   б) у разі заміни (доповнення) хоча б одного підпису в тижневий строк подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого та другого підписів, засвідчених нотаріально;
   в) у разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника та/або головного бухгалтера подається тимчасова картка лише із зразками підписів цих осіб, засвідчених нотаріально;
   г) у разі тимчасового надання особі права першого чи другого підписів, а також тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених керівником банку, нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка лише із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження. Ця тимчасова картка підписується керівником та головним бухгалтером банку (філії), засвідчується відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує;
   ґ) місцезнаходження, зазначене в картці із зразками підписів та відбитка печатки, має відповідати місцезнаходженню, зазначеному в статуті (положенні);
   д) у картку із зразками підписів та відбитка печатки включається зразок відбитка печатки банку (філії). Печатка власника кореспондентського рахунку має містити його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей (“Для пакетів”, “Для перепусток” тощо), не допускається;
   є) у разі тимчасової відсутності печатки в новоствореного банку (філії), а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки керівник або уповноважена ним службова особа територіального управління на підставі письмового звернення власника кореспондентського рахунку надає йому необхідний строк (термін) для виготовлення печатки.
   Порядок відкриття комерційними банками кореспондентських рахунків встановлений Положенням про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затвердженим постановою Правління Національного банку України №118 від 26.03.1998 (далі — Положення).
   Згідно з Положенням уповноважені банки України можуть укладати угоди про відкриття кореспондентських рахунків після отримання ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.
   Положенням визначено пакет документів, які комерційний банк повинен надати іншому банку для відкриття кореспондентського рахунку. При цьому окремі переліки документів визначено для банків—резидентів України, для банків—резидентів інших країн (крім країн СНД та Балтії) та для банків—резидентів країн СНД та Балтії.
   Зокрема, банки-резиденти України подають такі документи для відкриття кореспондентського рахунку:
   - заяву на відкриття рахунку;
   - копію ліцензії Національного банку України (засвідчену нотаріально);
   - копію статуту банку (засвідчену нотаріально);
   - останній річний звіт;
   - баланс на останню дату (на 1 число місяця);
   - картку із зразками підписів згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.
   Уповноважений банк України після отримання документів інформує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення. У разі прийняття позитивного рішення щодо відкриття рахунку банкові-кореспонденту уповноважений банк надсилає поштою або передає через представника банку підписану Угоду про встановлення кореспондентських відносин.
   Положенням визначено такі істотні умови зазначеної Угоди:
   I. Предмет Угоди.
   II. Порядок ведення рахунку.
   1. Обов'язки сторін.
   2. Відповідальність сторін.
   V. Розв'язання спорів.
   VI. Чинність Угоди.
   VII. Особливі умови.
   VIII. Підсумкові положення.
   IX. Реквізити сторін.
   X. Тарифи.
   В Угодах доцільно передбачати те, що банки беруть на себе зобов'язання щодо розшукування перерахованих, але не отриманих платежів.
   Угода має бути укладена в двох примірниках, підписана двома сторонами та завірена печатками банків.
   Крім вказаної Угоди, сторони також можуть укласти:
   - угоду про обслуговування за акредитивною формою розрахунків;
   - угоду про прискорення розшуку платежів;
   - угоду про проведення міжбанківських операцій;
   - угоду про неторговельні операції згідно з чинним законодавством України тощо.
   Уповноважений банк України, який відкриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України, зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня відкриття цього рахунку (включаючи день відкриття рахунку) подати або надіслати повідомлення про відкриття рахунку на адресу органу державної податкової служби, у якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів), з повідомленням про його вручення.
   Датою початку здійснення видаткових операцій за кореспондентським рахунком уповноваженого банку України в іноземній валюті є дата відкриття цього рахунку.
   Уповноважений банк України, у якому закрито кореспондентський рахунок іншого уповноваженого банку України в іноземній валюті, та уповноважений банк України, рахунок якого закрито, протягом трьох робочих днів з дня закриття цього рахунку (включаючи день закриття рахунку) зобов'язані подати або надіслати повідомлення про закриття цього рахунку на адресу органу державної податкової служби, у якому обліковується уповноважений банк України, кореспондентський рахунок якого закрито, з повідомленням про його вручення.
   Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в банках-нерезидентах в іноземній валюті в порядку, що встановлений в країнах реєстрації цих банків. При цьому уповноважений банк України, який відкрив кореспондентський рахунок в іноземній валюті у банку-нерезиденті, протягом трьох робочих днів (включаючи день отримання від банку-нерезидента підтвердження про відкриття кореспондентського рахунку) зобов'язаний подати або надіслати повідомлення про відкриття рахунку на адресу органу державної податкової служби, у якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів), з повідомленням про його одержання. Уповноважений банк України, який закриває кореспондентський рахунок в іноземній валюті в банку-нерезиденті, протягом трьох робочих днів (включаючи день отримання від банку-нерезидента підтвердження про закриття рахунку) зобов'язаний подати або надіслати повідомлення про закриття цього рахунку на адресу органу державної податкової служби, у якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів), з повідомленням про його одержання.
   Зазначеним Положенням також встановлено правовий режим кореспондентських рахунків комерційних банків, тобто порядок зарахування та перерахування коштів з цих рахунків.

 
< Попередня   Наступна >