Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 3. Принципи адміністративного судочинства

§ 3. Принципи адміністративного судочинства

   Судочинство в адміністративних судах грунтується на певних принципах. Ці принципи прийнято розглядати як основні засади організації діяльності адміністративного суду, які відображають її специфіку і зміст; як основні положення з питань здійснення правосуддя в адміністративних справах, закріплені в нормах адміністративно-процесуального права.
   Принципи адміністративного процесуального права тісно взаємозв'язані й становлять цілісну систему. Кожний принцип відіграє самостійну роль, характеризує галузь у цілому, окрему стадію чи окремий процесуальний інститут, але між ними існує зв'язок і взаємодія, які визначаються єдністю мети і завдань адміністративного судочинства.
   Принципами адміністративного процесуального права, закріпленими Конституцією України, є:
   — здійснення правосуддя виключно судами;
   — незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки закону;
   — законність;
   — змагальність сторін та свобода в наданні суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості;
   — гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
   — державна мова судочинства;
   — забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;
   — ухвалення судами рішень іменем України та їх обов'язковість до виконання на всій території України;
   — доступність і гарантованість судового захисту прав і свобод людини і громадянина.
   До принципів адміністративного процесуального права, закріплених законодавством про судочинство, належать:
   — об'єктивна процесуальна рівноправність сторін;
   — раціональна процесуальна форма;
   — неможливість процесуального сумісництва;
   — усність;
   — безпосередність.
   — основний засіб судового захисту прав громадян
   Зазначені принципи є основою законодавчого регулювання адміністративного судочинства і виявляються у положеннях Адміністративного процесуального кодексу України (далі — АПК), проект якого підготовлено у зв'язку із створенням в нашій країні системи адміністративних судів.
   Зокрема, стаття 6 проекту АПК містить перелік принципів здійснення судочинства в адміністративних судах (адміністративного судочинства):
   - здійснення адміністративного судочинства тільки судом;
   - верховенство права;
   - законність;
   - право на судовий захист;
   - самостійність судів і незалежність суддів;
   - офіційність дослідження та з'ясування обставин справи;
   - рівність учасників судового процесу перед законом і адміністративним судом;
   - забезпечення учасникам судового процесу права на правову допомогу;
   - гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
   - змагальність сторін;
   - право на оскарження судового рішення;
   - обов'язковість рішень адміністративного суду.
   Слід відзначити, що такі загальні принципи судочинства, як об'єктивна істина, неупередженість при розгляді справи, оперативність, безпосередність і усність процесу, публічність, відповідальність суб'єкта правозастосування, безперервність процесу, цілком притаманні й адміністративному судочинству, і, хоча не викладені окремою статтею, знаходять відображення в окремих статтях АПК.
   Закладені в АПК принципи адміністративного судочинства спрямовані на вирішення наступних важливих завдань:
   по-перше, вони встановлюють права і обов'язки учасників адміністративно-судового провадження, що дає змогу відповідним особам найбільш повно і точно відповідати своєму призначенню в процесі розгляду справи;
   по-друге, вони встановлюють компетенцію суб'єкта адміністративно-судової юрисдикції, необхідну для виконання основного функціонального обов'язку — об'єктивного, заснованого на точній відповідності закону розгляду справи і винесення обгрунтованого рішення по ньому.
   Успішне вирішення цих завдань створить об'єктивні передумови для ефективної реалізації можливостей судового захисту прав і свобод громадян у державному управлінні.

 
< Попередня   Наступна >