Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3.3. Державні нотаріальні архіви

3.3. Державні нотаріальні архіви

   Діяльність державних нотаріальних архівів регулюється Положенням про державний нотаріальний архів [18]. Згідно із ст. 23 Закону державні нотаріальні архіви створюються в обласних центрах, містах Києві, Севастополі та Сімферополі для тимчасового (до 75 років) централізованого зберігання нотаріальних документів, передавання їх у відповідний державний архів, подання методичної та практичної допомоги фондоутворювачам у вдосконаленні роботи з документами.
   Державний нотаріальний архів є юридичною особою, що має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. Державний нотаріальний архів очолює завідуючий, якого призначає на посаду і звільняє з неї управління юстиції. Державні нотаріальні архіви є складовою Національного архівного фонду України.
   Основні завдання державного нотаріального архіву:
   - комплектування документами, склад яких передбачений Положенням [18];
   - забезпечення збереження та використання документів, що знаходяться на зберіганні;
   - підготовка та своєчасне передавання документів на зберігання до відповідного державного архіву з додержанням правил і вимог головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України.
   Державний нотаріальний архів відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі основні функції:
   - складає графіки приймання документів від фондоутворювачів;
   - згідно з цими графіками приймає документи не пізніше двох років після закінчення 10-річного строку їх зберігання у фондоутворювачів;
   - забезпечує збереження документів;
   - здійснює експертизу цінності документів, що розміщуються в архіві;
   - здійснює контроль за збереженням документів у фондоутворювачів, подає їм методичну та практичну допомогу щодо впорядкування документів і підготовки їх до здачі в архів;
   - видає дублікати і засвідчує вірність копій і виписок з документів, які зберігаються в архіві, з додержанням вимог ст. 8 Закону;
   - веде облік документів, переданих за запитами органів, згідно із Законом;
   - реєструє заповіти, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, веде алфавітні книги їх обліку.
   Державний нотаріальний архів з метою виконання покладених на нього завдань має право:
   - вимагати від завідуючих державними нотаріальними конторами, приватних нотаріусів та посадових осіб виконавчих комітетів відповідних рад народних депутатів додержуватись правил роботи з архівними документами, здійснювати контроль за їх збереженням та використанням;
   - давати нотаріусам рекомендації з питань, що входять до компетенції архіву;
   - перевіряти стан зберігання нотаріальних документів;
   - у разі потреби залучати до перевірки документів працівників органів нотаріату як експертів і консультантів;
   - інформувати Міністерство юстиції України про стан архівної роботи та вносити пропозиції щодо її вдосконалення.
   Фондоутворювачами архівів є державні нотаріальні контори, приватні нотаріуси, посадові особи виконавчих комітетів відповідних місцевих рад і посадові особи, які посвідчують заповіти та доручення, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.

 
< Попередня   Наступна >