Підручники онлайн
Головна arrow Кримінальне право arrow Матеріали з навчального предмету "Кримінальне право" arrow Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

   Осіб, засуджених до тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, до набрання вироком законної сили тримають на гарнізонній гауптвахті.
   Строк відбування покарання в дисциплінарному батальйоні обчислюється з моменту, зазначеного у вироку, з урахуванням часу попереднього ув'язнення.
   До дисциплінарного батальйону засудженого направляють після набрання вироком законної сили. З отриманням з військового суду розпорядження про виконання вироку командир військової частини у триденний строк направляє засудженого у дисциплінарний батальйон під конвоєм.
   У дисциплінарний батальйон засуджених військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах інших гарнізонів, направляють у той самий строк за розпорядженням начальника гарнізону за місцем засудження. У цьому разі начальник гарнізону повідомляє командира військової частини, в якій проходив службу засуджений, про виконання вироку військового суду та про те, до якого дисциплінарного батальйону відправлено засудженого.
   Командир військової частини (начальник гарнізону) надсилає в дисциплінарний батальйон через начальника конвою такі документи на засудженого: супровідний лист; копію вироку суду та розпорядження про його виконання, а в разі зміни вироку — і копію касаційної ухвали суду; обліково-послужну та службову картки і медичну книжку; військовий квиток; продовольчий, речовий і грошовий атестати; особисті речі та їх опис.
   Опис складають у двох примірниках, його підписують командир військової частини (комендант гарнізону) або начальник штабу частини і засуджений, до нього заносять ордени, медалі, нагрудні значки, документи на них, гроші, цінності та інші речі засудженого.
   У разі засудження особи в іншому гарнізоні, командир частини, в якій військовослужбовець проходив службу, повинен негайно надіслати начальникові гарнізону чи військовому комендантові за місцем засудження продовольчий, речовий і грошовий атестати та інші документи на цю особу.
   Засуджених, яких направляють до дисциплінарного батальйону, забезпечують предметами обмундирування, якими вони користувалися, згідно з нормами постачання.
   Про прибуття засудженого в дисциплінарний батальйон та одержання перерахованих в описі документів і предметів командир дисциплінарного батальйону повідомляє командира військової частини, до якої прибув засуджений. На другому примірнику опису командир дисциплінарного батальйону ставить свій підпис, скріплює його гербовою печаткою і через начальника конвою повертає командиру частини, звідки прибув засуджений. Перший примірник опису особистих речей залишається в дисциплінарному батальйоні.
   Про прибуття засудженого повідомляють також військовий суд, що постановив вирок.
   Гроші та цінності, що належать засудженому, начальник конвою здає до фінансової служби дисциплінарного батальйону, де вони зараховуються на особовий рахунок засудженого. Ордени, медалі, нагрудні значки та документи на них зберігають у штабі дисциплінарного батальйону в опечатаному сейфі (металевій шафі), а інші особисті речі засудженого — у спеціальному приміщенні.
   У дисциплінарному батальйоні на засуджених ведуть книгу обліку, до якої заносять такі дані: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження засудженого, дату призову, з якої частини і коли прибув; яким судом, за що (склад злочину, стаття Кримінального кодексу) і на який строк засуджено; кінець строку покарання; військове звання і яку посаду займав до засудження; сімейний стан та адресу сім'ї; найменування прийнятих від засудженого орденів, медалей, нагрудних значків і документів на них; суму прийнятих грошей, найменування (суму) цінних паперів; відмітку про прибуття до батальйону (номер і дату повідомлення командира військової частини), коли і куди відбув з дисциплінарного батальйону; опис особистих речей засудженого; особову справу.
   Засуджених зараховують до списків змінного складу дисциплінарного батальйону з дня їх прибуття і тримають за рахунок військових частин, з яких вони прибули.
   Дисциплінарний батальйон розташовують окремо від інших військових частин гарнізону. Усі службові та жилі приміщення, призначені для розташування підрозділів охорони, обслуговування, сержантів дисциплінарних рот, квартири військовослужбовців, склади стрілецької зброї та боєприпасів розміщують поза територією (зоною), де тримають засуджених.
   Територія (зона), на якій розташовані жилі та інші будівлі й споруди, призначені для розміщення та обслуговування засуджених, має бути обнесена міцною огорожею суцільного заповнення заввишки не менш як 2,5 м. Зверху на огорожі влаштовують козирок з колючого дроту у два ряди. На паркані або в забороненій смузі обладнують технічні засоби охорони.
   Двері контрольно-пропускних пунктів і вхідні ворота у розташування дисциплінарного батальйону повинні бути завжди зачинені на замок, їх відчиняють за розпорядженням чергового батальйону.
   Вікна і двері приміщень, в яких розміщують засуджених, обладнують металевими ґратами. У приміщеннях уночі чергове освітлення не вимикається.
   На роботу і заняття за межі розташування дисциплінарного батальйону засуджених виводять у складі відділення чи взводу (із записом про це у книзі виходу та повернення засуджених) під охороною озброєного конвою і командою відповідних командирів.
   У виняткових випадках засудженим, які стали на шлях виправлення, може бути дозволено пересування без конвою, якщо цього вимагає характер роботи, яку вони виконують. Дозвіл на пересування без конвою оформляє наказом командир дисциплінарного батальйону.
   Конвойні несуть службу відповідно до вимог актів, зазначених у п. 12 Положення про дисциплінарний батальйон. Вони зобов'язані забезпечити, щоб засуджені не допускали порушень установленого порядку і не спілкувались із сторонніми особами. Про всі порушення, вчинені засудженими, конвойні доповідають відповідному командиру.
   У разі втечі засудженого, вчинення ним нападу або опору конвойні мають право застосовувати в установленому порядку зброю.
   Посилки, передачі та бандеролі, що надходять на ім'я засудженого, підлягають огляду. Порядок огляду та вручення їх засудженим установлює командир дисциплінарного батальйону. При цьому відкривають такі поштові надходження та вилучають з них вміст самі засуджені, яким вони адресовані, у присутності чергового батальйону або офіцера роти.
   Вручення листів, що надходять, здійснює старшина роти або заступник командира взводу, у присутності якого засуджені зобов'язані їх розпечатати. Зміст листів перевірці не підлягає.
   Якщо засуджений відмовиться відкрити посилку, передачу, бандероль, лист і вилучити з них вміст, це здійснює старшина роти у присутності офіцера підрозділу і санітарного інструктора. У разі виявлення заборонених речей складається акт.
   При виявленні в посилці, передачі, бандеролі, листі речей або предметів, які засудженому мати заборонено, їх вилучають, заносять до опису особистих речей засудженого і зберігають разом з іншими його особистими речами до закінчення строку відбування покарання.
   Зброю, ножі, отруйні та наркотичні речовини вилучають і засудженому не повертають. Про виявлення таких предметів і речовин складається акт, а про їх вилучення командир дисциплінарного батальйону негайно повідомляє прокурора.
   Гроші (в тому числі і премії як захід заохочення), що надійшли на ім'я осіб, які перебувають у дисциплінарному батальйоні, зараховують на особові рахунки засуджених, власникам їх повертають під час звільнення з батальйону.
   Кількість посилок, передач, бандеролей і листів, що їх одержують засуджені, а також кількість листів, які вони відправляють, необмежена. Листи для відправлення за призначенням засуджені здають до канцелярії роти в запечатаному вигляді. Розпечатувати листи заборонено.
   Засудженим можуть бути надані побачення: короткострокові — до чотирьох годин, і тривалі — до трьох діб. Короткострокові побачення надаються щомісяця з родичами чи іншими особами у спеціально обладнаному приміщенні у вільний від роботи та занять час, у дні, встановлені командиром дисциплінарного батальйону.
   Тривалі побачення з правом спільного проживання з близькими родичами (матір'ю, батьком, дружиною, дітьми, рідними братами і сестрами, дідом, бабкою, особами, на вихованні яких перебував засуджений) можуть бути надані один раз на квартал з дозволу командира дисциплінарного батальйону.
   У порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону, засуджені можуть здійснювати телефонні розмови з близькими родичами. Вони мають право за рахунок коштів з їх особових рахунків, передплачувати й одержувати газети, журнали та інші періодичні видання, що виходять в Україні, без обмеження їх кількості.
   Відпусток, передбачених для військовослужбовців строкової служби, засудженим не надають. В окремих випадках їм може бути дозволено короткострокові виїзди за межі дисциплінарного батальйону на строк не більш як сім діб, не включаючи часу на проїзд в обидва кінці, у зв'язку з винятковими особистими обставинами — смертю або тяжкою хворобою близького родича, яка загрожує життю хворого, стихійного лиха, яке завдало значної матеріальної шкоди засудженому або його сім'ї тощо.
   Дозвіл на короткостроковий виїзд дає командир дисциплінарного батальйону з урахуванням особи і поведінки засудженого. У таких випадках час перебування засудженого за межами дисциплінарного батальйону зараховується до строку відбування покарання. Квитками на проїзд в обидва кінці в такому разі засудженого забезпечує дисциплінарний батальйон.
   У період відбування покарання у дисциплінарному батальйоні засуджені військовослужбовці носять погони рядових. Під час звертання до них, їх називають за званням — "рядовий" і прізвище.
   Розпорядок дня в дисциплінарному батальйоні встановлює командир батальйону. У розпорядку мають бути передбачені робота на виробництві не менш як 8 годин, нічний сон — 8 годин, приймання їжі — тричі на день, по одному дню на тиждень навчальні заняття, парково-господарські роботи та відпочинок.
   На прохання засуджених або за ініціативою релігійних організацій можуть проводитися богослужіння, релігійні обряди та церемонії, час і умови здійснення яких визначаються за участю командира дисциплінарного батальйону.
   Пропозиції, заяви та скарги засуджених розглядаються в порядку, встановленому для військовослужбовців Збройних Сил України.
   Засуджених залучають до праці на виробничих підприємствах, будівництві та інших об'єктах Міністерства оборони України, у майстернях дисциплінарного батальйону, як правило, з використанням техніки. Організація праці повинна бути підпорядкована завданню виправлення і перевиховання засуджених і повинна забезпечувати їхню постійну і повну зайнятість.
   Грошову оплату за працю засудженим не нараховують. Кошти, зароблені особовим складом дисциплінарного батальйону, зараховують на рахунок позабюджетних коштів дисциплінарного батальйону і використовують у встановленому Міністерством оборони України порядку для поліпшення побутових умов особового складу, розвитку виробництва, преміювання.
   Виховну роботу із засудженими проводять з урахуванням їх психологічних особливостей, рівня освіти та ставлення до релігії.
   Вона повинна бути спрямована на формування у засуджених вірності Вітчизні та військовому обов'язку, зміцнення військової дисципліни та запобігання вчиненню правопорушень.
   Основними формами виховної роботи є:
   - заняття з гуманітарної підготовки та інформування особового складу;
   - індивідуальна робота, яку проводять офіцери, прапорщики та сержанти на основі глибокого вивчення особистості кожного засудженого, його ділових, моральних і психологічних якостей;
   - правове виховання;
   - організація лекцій, доповідей, бесід, вечорів запитань і відповідей, тематичних і літературних вечорів, читання газет і журналів, художньої літератури, перегляду телевізійних передач і демонстрації кінофільмів виховної спрямованості;
   - залучення засуджених до участі в художній самодіяльності, спортивно-масовій, бібліотечній та клубній роботі.
   З метою розвитку навичок самоорганізації осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, заохочення їх корисної ініціативи та використання громадського впливу на виправлення і перевиховання засуджених у ротах дисциплінарного батальйону створюються самодіяльні ради, що працюють під керівництвом командирів цих підрозділів.
   Самодіяльну раду обирають на зборах роти. До її складу можуть бути обрані засуджені, які мають зразкову поведінку, сумлінно ставляться до праці та військової служби. Склад ради затверджує командир дисциплінарного батальйону. Рада періодично звітує про свою роботу на зборах особового складу роти.
   Навчальні заняття із засудженими організовують за спеціальною програмою. Заняття з бойової підготовки проводять з навчальною зброєю без багнета і затвора. Для проведення занять має бути створена необхідна навчально-матеріальна база.
   Командири військових частин, з яких прибули засуджені, повинні підтримувати зв'язок з командиром дисциплінарного батальйону, цікавитися поведінкою своїх колишніх підлеглих і сприяти їх перевихованню.
   За добру поведінку і чесне ставлення до праці та військової служби до засуджених може бути застосовано такі заходи заохочення:
   - оголошення подяки;
   - зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
   - надання додатково одного короткострокового побачення на місяць;
   - нагородження цінним подарунком або премією у розмірі місячного грошового забезпечення.
   Засуджені, які мають зразкову поведінку і чесно ставляться до праці та військової служби, беруть активну участь у громадській роботі, після відбуття ними не менш як однієї третини строку покарання наказом командира дисциплінарного батальйону можуть бути зараховані до числа таких, що виправляються.
   Після фактичного відбуття засудженим не менш як половини призначеного строку покарання за умови, що він зразковою поведінкою і чесним ставленням до праці та військової служби довів своє виправлення, командир дисциплінарного батальйону може внести до військового суду гарнізону за місцем відбування покарання подання про умовно-дострокове звільнення його від покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням.
   У поданні зазначають дані, що характеризують поведінку засудженого, його ставлення до праці та військової служби за час відбування покарання. Разом з поданням до військового суду надсилають особову справу засудженого.
   Якщо військовий суд відмовить в умовно-достроковому звільненні засудженого від покарання або заміні йому невідбутої частини покарання більш м'яким, повторне подання з цього питання командир дисциплінарного батальйону може внести не раніш як через шість місяців від дня винесення військовим судом ухвали про відмову.
   За порушення вимог режиму відбування покарання до засуджених може бути застосовано такі дисциплінарні стягнення:
   - зауваження;
   - догана;
   - сувора догана;
   - призначення в наряд на роботу — до п'яти днів у вільний від роботи і навчання час;
   - арешт з триманням на гауптвахті — до 10 діб;
   - виключення з числа тих, які виправляються.
   Арешт з триманням на гауптвахті застосовують до засуджених, які систематично порушують дисципліну, коли всі інші заходи стягнення не дали позитивних результатів. Засуджені, заарештовані у дисциплінарному порядку відбувають арешт на гауптвахті дисциплінарного батальйону згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України. При цьому всіх заарештованих тримають в одиночних камерах. Під час перебування на гауптвахті засуджені не мають права на побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі та листи.
   За злочини, вчинені під час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні, винні особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

 
< Попередня   Наступна >