Підручники онлайн
Головна arrow Кримінальне право arrow Матеріали з навчального предмету "Кримінальне право" arrow Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

   Кримінальне покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, згідно зі ст. 55 КК, може бути призначено судом на строк від двох до п'яти років як основне або на строк від одного до п'яти років як додаткове покарання. Воно призначається також у випадках, коли за характером вчинених винним злочинів суд визнає неможливим збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
   Позбавлення права обіймати певні посади полягає у звільненні засудженого на вказаний у вироку суду строк від посади, яку він займав під час вчинення злочину, і позбавленні його права обіймати аналогічні посади на інших підприємствах, в установах, організаціях.
   Позбавлення права займатися певною діяльністю — це заборона засудженому займатися тією діяльністю, у зв'язку з якою ним вчинено злочин.
   Як і кожне інше кримінальне покарання, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю встановлює певні правообмеження для засуджених. Але характер правообмежень у межах призначення цього виду покарання може бути різним. Зокрема, найчастіше воно обмежує трудові права засудженого.
   Застосування даного покарання у вигляді заборони на здійснення непрофесійної діяльності передбачає правообмеження іншого характеру. У цьому разі призначене покарання не стосується сфери трудових прав засудженого. У даний час така заборона стосується права керування транспортними засобами та права на полювання.
   Порядок і умови виконання цього покарання визначаються главою 2 Положення про порядок і умови виконання в Україні кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених.
   Адміністрація підприємства, установи, організації за місцем роботи засудженого не пізніше наступного дня після одержання копії вироку припиняє, відповідно до п. 7 ст. 36 Кодексу законів про працю України, трудовий договір із засудженим і вносить до трудової книжки запис про те, на якій підставі, на який строк і які посади його позбавлено права займати або якого роду діяльністю позбавлено права займатися. Про це негайно повідомляється суд, який постановив вирок, і відповідний орган, що здійснює контроль за виконанням такої міри покарання. Адміністрація вправі за згодою засудженого надати йому на тому ж підприємстві, в установі, організації іншу посаду або можливість займатися іншою трудовою діяльністю, якщо це не суперечить вироку.
   При вступі на роботу особи, засудженої до позбавлення права займати певну посаду або займатися певною діяльністю, в трудовій книжці якої немає відповідного запису, адміністрація підприємства, установи, організації за поданням органу, що здійснює контроль за виконанням цієї міри покарання, вносить до трудової книжки у точній відповідності з вироком суду запис про те, на якій підставі, на який строк і які посади її позбавлено права займати або якого роду діяльністю позбавлено права займатися.
   Особі, яка відбула покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю або яку звільнено від цього покарання у встановленому законом порядку, на її прохання замість трудової книжки видається дублікат без внесення до нього запису про покарання.
   Строк виконання позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, призначеного як основне покарання або як додаткове до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також при звільненні від покарання з випробуванням особі, засудженій до позбавлення волі, якщо в цьому разі виконання додаткового покарання не відстрочено, обчислюється з моменту набрання вироком законної сили.
   При призначенні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк — воно поширюється на весь час перебування засудженого в місцях позбавлення волі і, зверх того, на строк, встановлений вироком.
   Строк додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю щодо особи, засудженої до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк, до якої застосовано умовно-дострокове звільнення або заміну покарання більш м'яким, обчислюється з моменту звільнення з місць позбавлення волі.
   Особа, засуджена до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також службові особи, винні в невиконанні вироку суду про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, несуть відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
   Контроль за виконанням покарання про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю здійснюється за місцем проживання засуджених кримінально-виконавчими інспекціями, спільно з органами внутрішніх справ — працівниками підрозділів ДАІ (стосовно осіб, засуджених до позбавлення права управляти транспортними засобами) та працівниками підрозділу ДСБЕЗ (стосовно осіб, засуджених до позбавлення права займати матеріально-відповідальні посади). Підставою для виконання покарання є вирок суду, що надійшов до інспекції.
   Порядок здійснення контролю кримінально-виконавчими інспекціями за виконанням цього виду покарання визначається Тимчасовою інструкцією про порядок виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення права займатися певною діяльністю, яка затверджена спільним наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань і МВС України від 17.07.1999 р. № 91/565.
   Згідно з Інструкцією в кримінально-виконавчих інспекціях ведеться журнал обліку засуджених та облікова картка. На кожного засудженого до цієї міри покарання заводиться особова справа, в якій зберігаються усі документи, пов'язані із здійсненням контролю за вироком суду (копія вироку з довідкою про набрання ним чинності, копія повідомлення адміністрації підприємства, копія подання та інші), які нумеруються та підшиваються.
   Одержавши копію вироку, інспектор КВІ заповнює відповідні реквізити у журналі і направляє повідомлення до суду, який виніс вирок, про взяття засудженого на облік. Після взяття на облік засудженого, який позбавлений права на управління транспортними засобами, КВІ направляє інформацію в ДАІ або державну інспекцію по маломірних суднах або Судноплавну інспекцію річкового флоту.
   При взятті на облік засудженого, позбавленого права полювати, КВІ направляє інформацію у товариство мисливців, членом якого є засуджений, для застосування заходів згідно із Статутом товариства, а також інформацію працівнику дозвільної системи ОВС для вирішення питання про вилучення у засудженого мисливської зброї. При взятті на облік засудженого, позбавленого права займати матеріально-відповідальні посади, КВІ інформує відділ ДСБЕЗ органів внутрішніх справ.
   З метою забезпечення виконання вироку КВІ перевіряє:
   - звільнення адміністрацією підприємства, установи, організації засудженого від посади або роду діяльності, права на які він позбавлений, яка зобов'язана не пізніше наступного дня після одержання вироку із суду припинити трудовий договір на підставі п. 7 ст. 36 Кодексу законів про працю України або перевести засудженого на іншу роботу, виконання якої не суперечить вироку, на підставі ст. 32 Кодексу законів про працю України;
   - внесення у трудову книжку засудженого запису згідно з вироком про те, на якій підставі, на який строк та які посади він позбавлений права займати. Підставою для внесення такого запису є наказ (розпорядження) керівника підприємства, установи, організації;
   - надходження у КВІ з підприємства, установи, організації повідомлення про звільнення засудженого від посади або заняття певною діяльністю, права на які він позбавлений, та внесення відповідного запису у трудову книжку.
   У процесі подальшого здійснення контролю за виконанням вироку суду КВІ надсилає у паспортний відділ органу внутрішніх справ контрольну картку для здійснення контролю за випискою засудженого з місця проживання, не менше одного разу на півріччя перевіряє виконання вироку суду адміністрацією та засудженим, про що складає акт.
   За повідомленням КВІ контроль за виконанням вироку про позбавлення права займатися непрофесійною діяльністю здійснюють дільничні інспектори міліції за місцем проживання та працівники ДАІ, які інформують один раз на півріччя КВІ про виконання засудженим заборони суду.
   Виконання покарання у вигляді заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю припиняється і засуджений знімається з обліку за таких підстав:
   - у зв'язку з відбуттям строку покарання;
   - у зв'язку із скасуванням вироку із закриттям справи провадженням;
   - при зміні вироку із заміною більш м'яким покаранням;
   - у зв'язку з актом амністії чи помилуванням;
   - у зв'язку із засудженням до позбавлення волі;
   - у зв'язку зі смертю засудженого;
   - у зв'язку з зміною постійного місця проживання;
   - на інших підставах, передбачених законодавством.
   Умовно-дострокове і дострокове звільнення від призначеного як основне покарання позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю законодавством не передбачене. Воно може мати місце лише в силу акта амністії або помилування. Засуджений може бути звільнений від такого додаткового покарання при умовно-достроковому звільненні від основного покарання або заміні його більш м'яким.
   Особа, яка відбула покарання у вигляді заборони права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, запрошується в КВІ, де їй оголошують про зняття з обліку та роз'яснюють права згідно з діючим законодавством. Особи, засуджені до цього покарання як основного, вважаються несудимими, якщо протягом року з дня його відбуття не вчинять нового злочину.

 
< Попередня   Наступна >