Підручники онлайн
Головна arrow Кримінальне право arrow Матеріали з навчального предмету "Кримінальне право" arrow Правова природа і основні завдання виховної роботи із засудженими
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Правова природа і основні завдання виховної роботи із засудженими

Правова природа і основні завдання виховної роботи із засудженими

   У системі основних засобів виправлення та перевиховання засуджених, встановлених кримінально-виконавчим законодавством (ст. 7 ВТК), важливе місце займає виховна робота.
   У зв'язку з тим, що злочин деякою мірою є результатом ідейної або іншої деформації особи, її інтересів і потреб, велике значення в процесі ресоціалізації засуджених має питання про ідеологічне, моральне перевиховання, формування в їх свідомості почуття відповідальності перед суспільством і державою.
   Правовою базою регулювання виховної роботи із засудженими є Конституція України (гл. 6). Оскільки виховна робота проводиться в особливих умовах — місцях позбавлення волі, то завдання, форми, принципи й найважливіші питання її організації врегульовані кримінальне-виконавчим законодавством (ст. 55—58 ВТК).
   У нормативних актах, зокрема у главі 13 Виправно-трудового кодексу України, параграфах 61—68 Правил внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ, встановлюється порядок проведення виховних заходів, регламентується організація клубної, бібліотечної та фізкультурно-спортивної роботи, визначається компетенція виховної частини та громадських формувань установ, регулюється порядок виконання виховних заходів у період прийому засуджених в установу та до їх звільнення з місць позбавлення волі.
   Підзаконними нормативними актами регулюються форми організації виховної роботи, порядок проведення виховних заходів у вільний від роботи час, порядок і форми участі державних органів і громадських організацій у ресоціалізації засуджених, виховно-профілактичних заходів після звільнення з місць позбавлення волі.
   Виховна робота в місцях позбавлення волі базується на загальноправових і педагогічних принципах.
   Принцип демократизму проявляється в широкому залученні громадськості до ресоціалізації засуджених; виражається в правах засуджених (праця, освіта, охорона здоров'я, користування культурними цінностями — клуб, бібліотека і т. ін.).
   Принцип законності реалізується в неухильному дотриманні приписів закону як посадовими особами, так і засудженими (ст. 10 ВТК). Крім того, одним із завдань виховної роботи із засудженими є їх виховання в дусі точного виконання законів і поваги до нього.
   Принцип гуманізму виражається в цілях, завданнях виховної роботи, спрямованої на ресоціалізацію засуджених, реалізацію їх особистих якостей, моральних установок, що відповідають нормам моралі.
   Принцип педагогіки. Виховна робота — це один із засобів ідейного, трудового, морального, правового, культурного та фізичного виховання засуджених до позбавлення волі, спрямований на викорінення із свідомості правопорушників асоціальних поглядів, переконань, інтересів і звичок, на виховання їх у дусі точного виконання законів, чесного ставлення до праці, поваги до норм моралі.
   Форми виховної роботи з особами, позбавленими волі. Завдання виховної роботи реалізуються через певні форми, система яких встановлена ст. 56 ВТК.
   1. Індивідуальна робота. Однією з найважливіших форм виховної роботи є вивчення особи засудженого. Вона здійснюється в три етапи: адаптація; виправно-трудовий; підготовка до звільнення.
   2. Агітаційна, пропагандистська, культурно-масова та фізкультурно-спортивна робота:
   - формування у засуджених наукового світогляду;
   - клубна, бібліотечна робота, організація та проведення вікторин, диспутів, днів відділення, вечорів запитань і відповідей;
   - проведення спортивних та інших змагань.
   3. Правове виховання:
   - формування правової культури, законослухняної установки особи;
   - роз'яснення законодавства;
   - вироблення у засуджених індивідуального праворозуміння, правових звичок та навичок.
   Виховна робота із засудженими — це один із засобів громадського, трудового, морального, правового, культурного і фізичного виховання засуджених до позбавлення волі, спрямований на викорінення у свідомості правопорушників асоціальних поглядів, переконань, інтересів і звичок, на виховання їх у дусі точного і неухильного виконання законів, сумлінного ставлення до праці, поваги до норм моралі, на підвищення їх свідомості і культурного рівня, розвиток корисної ініціативи.

 
< Попередня   Наступна >