Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 4. Заява про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання та її подання
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 4. Заява про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання та її подання

§ 4. Заява про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання та її подання

   Під поданням заяви до органів Антимонопольного комітету України розуміють подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії (зміни в узгоджених діях) суб’єктів господарювання, про надання попередніх висновків або про надання висновків щодо кваліфікації дій.
   Отже, заява може бути чотирьох типів:
   1. Про надання дозволу на узгоджені дії.
   2. Про надання дозволу на зміни в узгоджених діях.
   3. Про надання попередніх висновків.
   4. Про надання висновків щодо кваліфікації дій.
   За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії у встановленому порядку справляється плата; заява подається у письмовій формі і має містити:
   • найменування органу, до якого подається заява;
   • посилання на відповідний нормативно-правовий акт (пункт, частина, стаття), що передбачає звернення до Комітету, відділення;
   • найменування, реквізити заявника та його представника (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єкт господарювання, фізична особа, представництво іноземного суб’єкта господарської діяльності в Україні тощо);
   • зміст узгоджених дій, за наданням дозволу на які звертається заявник;
   • зміст позитивного суспільного ефекту від узгоджених дій, змін в узгоджених діях, а саме те, що ці дії сприяють: вдосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару; техніко-технологічному, економічному розвитку; розвитку малих або середніх підприємців; оптимізації експорту чи імпорту товарів; розробці та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари; раціоналізації виробництва;
   • найменування, реквізити (поштова адреса, факс, телефон та ін.) учасника(ів) узгоджених дій;
   • перелік документів і відомостей, що додаються до заяви про надання дозволу.
   Крім того, в обов’язковому порядку до заяви додається документ, що підтверджує внесення плати за її подання (платіжне доручення на перерахування плати з відміткою установи банку або квитанція).
   До заяви обов’язково додається комплект документів що потрібен для її розгляду та прийняття рішення по суті. Документи у комплекті мають бути складені у певному порядку. Комплект документів повинен мати суцільну нумерацію та бути підшитий у папці-швидкозшивачі. Установчі документи, зміни до них які додаються до заяви, мають бути засвідчені у встановленому порядку. Заяву про надання дозволу на узгоджені дії або про надання дозволу на зміни в узгоджених діях, яка подається до органів Комітету, підписує керівник юридичної особи — заявник (уповноваженаним особа) або фізична особа — заявником.
   Відомості та інші документи, що додаються до заяви, підписує заявник, який або від імені якого здійснюються ці узгоджені дії, або уповноважена ним особа та засвідчуються печаткою. Також зазначаються прізвище, посада, місце роботи, контактний телефон того, хто готував відповіді на питання відповідного розділу, дата закінчення підготовки відомостей.
   Учасники узгоджених дій мають право подати спільну заяву. Таку заяву підписують керівники всіх юридичних осіб та фізичні особи — заявники (або уповноважені ними особи).
   У зв’язку з тим, що узгоджені дії за своїм змістом мають різні види та форми, з заявою до органів Комітету про надання дозволу на здійснення узгоджених дій звертаються різні особи. Так, із заявою про надання дозволу, попередніх висновків звертаються:
   • сторони угод — на укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі;
   • об’єднання, що приймає рішення — на прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі;
   • засновники (учасники) — на створення суб’єкта господарювання;
   • учасники відповідних дій, які приймають рішення про цю поведінку — на іншу погоджену конкурентну поведінку;
   • учасники узгоджених дій, які чинять або мають намір чинити змінені узгоджені дії — на внесення змін до узгоджених дій.
   Зазначені органи та особи можуть призначити та уповноважити свого представника звернутися до Комітету, відділення із заявою, а також представляти інтереси учасника заявленої дії у процесі розгляду заяви, справи.
   Для представлення інтересів учасників узгоджених дій, представники мають подати письмові підтвердження своїх повноважень у формі договору, доручення чи довіреності учасника заявленої дії своєму представнику представляти інтереси в органах Комітету. У цьому дорученні слід зазначити:
   • прізвище, ім’я та’по батькові представника, його посаду та місце роботи;
   • адресу представника, номери телефону, телефаксу;
   • назву суб’єкта господарювання, інтереси якого уповноважений представляти представник.
   У дорученні також обов’язково зазначається, що ризики негативних наслідків, пов’язаних із переглядом органом Комітету рішення, прийнятого на підставі поданої представником недостовірної інформації, несуть учасники узгоджених дій, які призначили представника, або їхні правонаступники.
   Залежно від змісту узгоджених дій та їх виду в органах Антимонопольного комітету існує певна підвідомчість розгляду заяв. Входячи з цього органи, до яких має подаватися для розгляду заява про надання дозволу на узгоджені дії різні та мають різний статус.
   Так, заяву про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання розглядають.
   1. Комітет.
   2. Адміністративна колегія Комітету.
   3. Державний уповноважений Комітету.
   4. Адміністративна колегія територіального відділення Комітету.
   Заява з питань, підвідомчих Комітету, адміністративній колегії Комітету, державному уповноваженому Комітету, подається до Антимонопольного комітету України. У всіх інших випадках заява подається до територіального відділення Комітету.
   Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків та питання про узгоджені дії:
   • які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на ринках, географічні межі яких охоплюють більше ніж третину регіонів України;
   • учасником яких є підприємство, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави;
   • учасником яких є транснаціональна корпорація, суб’єкт господарювання відповідно до ст. 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у складі якого хоч би одна юридична (фізична) особа має постійне місцезнаходження (місце проживання) за межами України;
   • учасником яких є суб’єкт господарювання, який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, за винятком випадків, коли всі учасники узгоджених дій зареєстровані в одному регіоні та діють наї регіональних ринках, що не виходять за межі цього регіону;
   • на підставі рішення Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів У країни;
   • пов’язані із забезпеченням національної безпеки, оборони, суспільних інтересів.
   Крім того Комітет може прийняти до свого розгляду будь-яке питання про узгоджені дії.
   Адміністративній колегії Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків та про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих Комітету, у разі передачі заяви на її розгляд Головою Комітету.
   Державному уповноваженому Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків та про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих Комітету та адміністративним колегіям Комітету, у випадках, якщо:
   • учасники узгоджених дій зареєстровані в різних регіонах або/та діють на регіональних ринках, які охоплюють територію кількох регіонів, у тому числі частин кількох регіонів;
   • узгоджені дії, що можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, поширюються на ринки, географічні межі яких охоплюють кілька регіонів України.
   Адміністративній колегії територіального відділення Комітету підвідомчі питання про надання попередніх висновків та про узгоджені дії, за винятком питань, підвідомчих .Комітету, адміністративній колегії Комітету та державному уповноваженому Комітету, якщо учасники узгоджених дій зареєстровані в одному регіоні і діють на регіональному ринку, що не виходить за межі цього самого регіону, і при цьому узгоджені дії, які можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, поширюються на ринки, що не виходять за географічні межі відповідного регіону України.
   Голова Комітету має право за клопотанням заявника, органу Комітету або з власної ініціативи витребувати будь-яку заяву, що є у провадженні органу Комітету чи посадової особи Комітету, уповноважених розглядати заяву, і передати її на розгляд адміністративної колегії Комітету, іншого органу Комітету чи посадової особи Комітету.
   Якщо сторони, які подають заяву, вважають, що їхнім інтересам буде завдано шкоди в разі публікації або розголошення будь-яким іншим чином певної інформації, то ця інформація подається окремо в запечатаному печаткою конверті, а на кожній сторінці чітко зазначається “Інформація з обмеженим доступом”. Необхідно зазначити вид інформації і пояснити, чому цю інформацію не можна розголошувати або публікувати.

 
< Попередня   Наступна >