Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 3. Загальні засади щодо одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 3. Загальні засади щодо одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій

§ 3. Загальні засади щодо одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій

   Одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій відбувається відповідно до вимог Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (Положення про узгоджені дії), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 р. № 26-р.
   Зазначене Положення було розроблено згідно з законами України “Про захист економічної конкуренції” та “Про Антимонопольний комітет України” з метою запобігти недопущенню, усуненню чи обмеженню конкуренції. Воно встановлює порядок подання та розгляду заяв до органів Антимонопольного комітету України щодо надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, надання попередніх висновків стосовно таких дій, а також надання висновків щодо відповідності узгоджених дій суб’єктів господарювання вимогам законодавства про захист економічної конкуренції.
   Процедура одержання дозволу на узгоджені дії грунтується на нормах Закону України “Про захист економічної конкуренції”. Таким чином, відповідно до ст. 10 Закону України “Про захист економічної конкуренції” попереднє одержання дозволу органів Комітету є обов’язковим на вчинення суб’єктами господарювання узгоджених дій, що призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема узгоджених дій, які стосуються:
   1) встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;
   2) обмеження виробництва, ринків товарів, техніко-технологічного розвитку, інвестицій або встановлення контролю над ними;
   3) розподілу ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи придбання, за колом продавців, покупців або споживачів чи за іншими ознаками;
   4) спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів та тендерів;
   5) усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) інших суб’єктів господарювання, покупців та продавців;
   6) застосування різних умов до рівнозначних угод з іншими суб’єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;
   7) укладення угод за умови прийняття іншими суб’єктами господарювання додаткових зобов’язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмета цих угод;
   8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивних на те причин.
   Попереднє одержання дозволу органів Комітету на вчинення суб’єктами господарювання узгоджених дій, зазначених вище, є обов’язковим у разі: укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі; створення суб’єкта господарювання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання; прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі; здійснення будь-якої іншої погодженої поведінки (діяльності, бездіяльності) суб’єктів господарювання, яка призвела чи може призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції; внесення змін до узгоджених дій, на які було отримано дозвіл органів Комітету, якщо ці зміни передбачають зміну кола учасників та/або поширюються на інші товарні ринки.
   Попереднє одержання дозволу органів Комітету є також обов’язковим у разі внесення змін до узгоджених дій, на які було отримано дозвіл органів Комітету, якщо ці зміни не передбачають зміни кола учасників та не поширюються на інші товарні ринки, але пов’язані зі зміною предмета і цілей узгоджених дій, порядку розподілу прибутків і збитків між учасниками узгоджених дій, порядку формування та компетенції органу управління створеного суб’єкта господарювання, порядку прийняття рішень цим органом управління, а також якщо ці зміни посилюють узгодженість учасників на ринку та призводять до погіршення умов конкуренції між учасниками узгоджених дій в інший спосіб.
   Якщо суб’єкти господарювання мають намір чинити узгоджені дії, що не зазначені у переліку дій, які потребують одержання попереднього дозволу органів Антимонопольного комітету України, то вони можуть з власної ініціативи звернутися із відповідною заявою до Комітету або його територіального відділення, щоб одержати дозвіл на ці дії.
   Відповідно до положень Закону України “Про захист економічної конкуренції” подання заяви про надання дозволу не потребує будь-яких добровільних узгоджених дії малих або середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, які не призводять до суттєвого обмеження конкуренції та сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або середніх підприємців.
   Крім того, подання заяви про надання дозволу не потребує узгоджених дій щодо постачання чи використання товарів, якщо учасник цих дій стосовно іншого учасника узгоджених дій встановлює обмеження на:
   • використання поставлених ним товарів чи товарів інших постачальників;
   • придбання у інших суб’єктів господарювання або продаж іншим суб’єктам господарювання чи споживачам інших товарів;
   • придбання товарів, які за своєю природою або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не належать до предмета угоди;
   • формування цін або інших умов договору про продаж поставленого товару іншим суб’єктам господарювання чи споживачам, але при цьому не призводять до: суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, у тому числі монополізації відповідних ринків;
   • економічно не обгрунтованого підвищення цін або дефіциту товарів;
   • обмеження доступу на ринок інших суб’єктів господарювання.
   Угоди про передачу прав інтелектуальної власності або у про використання об’єкта права інтелектуальної власності, які обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, якій передається право, також не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України. При цьому ці обмеження не повинні виходити за межі законних прав суб’єкта права інтелектуальної власності.
   Вважається, що не виходять за межі законних прав суб’єкта права інтелектуальної власності обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва.
   Учасниками узгоджених дій є суб’єкти господарювання (юридичні чи фізичні особи), які чинять або мають намір чинити узгоджені дії.

 
< Попередня   Наступна >