Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 1. Сутність узгоджених дій

§ 1. Сутність узгоджених дій

   Під час здійснення господарської діяльності на ринку з метою отримання прибутку і налагодження взаємозв’язків, розширення виробництва тощо суб’єкти господарювання у тій чи іншій формі укладають між собою угоди, приймають (певні рішення, створюють нові підприємства, тобто вчиняють узгоджені дії, які як юридичні факти завжди мають вольовий характер і можуть бути як правомірними, тобто вчиненими в рамках закону, так і неправомірними, вчиненими з його порушенням.
   Відповідно до ст.. 5 Закону України “Про захист економічної конкуренції” узгоджені дії — це укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання. Узгодженими діями є також створення суб’єкта господарювання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання. Особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, ї є учасниками узгоджених дій.
   Два підприємства уклали договір про купівлю-продаж товарів, суб’єкти господарювання уклали установчий договір про створення господарського товариства, органи адміністративно-господарського управління прийняли рішення про встановлення заборони на реалізацію певних видів товарів  — все це узгоджені дії суб’єктів господарювання.
   Із загальної точки зору, узгоджені дії — це волевиявлення суб’єкта господарювання, змістом якого є намір вчинити ті чи інші дії: продати чи купити товар, виконати роботу, створити нову юридичну особу, укласти угоду та ін. Самі по собі узгоджені дії є невід’ємним елементом господарських відносин і функціонування ринкової економіки. Їх вчинення є необхідною передумовою діяльності суб’єктів господарювання на ринку.
   Відповідно до п. І Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 р. №27-р, узгоджені дії суб’єктів господарювання можна класифікувати на:
   1. Горизонтальні узгоджені дії.
   2. Вертикальні узгоджені дії.
   3. Конгломератні узгоджені дії.
   4. Змішані узгоджені дії.
   Горизонтальні узгоджені дії — укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання, створення суб’єкта господарювання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання, коли суб’єкти господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, конкурують або можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів.
   Інакше кажучи, горизонтальні узгоджені дії здійснюються на одному й тому самому товарному ринку, їх чинять суб’єкти господарювання, які конкурують між собою.
   Вертикальні узгоджені дії — укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання, створення суб’єкта господарювання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання, коли суб’єкти господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, не конкурують і за існуючих умов не можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому перебувають або можуть перебувати у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, постачальник—споживач).
   Отже, вертикальні узгоджені дії здійснюють суб’єкти господарювання, що діють на різних товарних ринках, не конкурують і не можуть конкурувати між собою, але можуть перебувати у відносинах купівлі-продажу.
   Конгломератні узгоджені дії — укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання, створення суб’єкта господарювання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання, коли суб’єкти господарювання, до складу яких входять учасники узгоджених дій, не конкурують і за існуючих умов не можуть конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому не перебувають або не можуть перебувати у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, постачальник—споживач).
   Отже, конгломератні узгоджені дії мають місце, коли їх учасники не конкурують і не можуть конкурувати між собою, діють на різних товарних ринках, а також не перебувають у відносинах купівлі-продажу.
   Змішані узгоджені дії — укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання, створення суб’єкта господарювання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання, коли частина суб’єктів господарювання, до складу якої входять учасники узгоджених дій, конкурує або може конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому перебувають або можуть перебувати у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, постачальник—споживач), а інша частина не конкурує і за існуючих умов не може конкурувати між собою на одному ринку товарів і при цьому не перебуває або не може перебувати у відносинах купівлі-продажу на відповідних товарних ринках (продавець—покупець, постачальник—споживач).
   Інакше кажучи, учасниками змішаних узгоджених дій є суб’єкти господарювання, з яких одна частина діє на одному товарному ринку і конкурує або може конкурувати між собою та при цьому перебуває у відносинах купівлі-продажу, а інша частина діє на різних товарних ринках, не конкурує та не перебуває у відносинах купівлі-продажу.
   Таким чином зазначений вид узгоджених дій є сукупністю усіх можливих варіантів узгоджених дій. На думку автора, така структура узгоджених дій є занадто складною і навряд чи найближчим часом відповідний прецедент знайде своє відображення у вигляді подання суб’єктами господарювання заяви до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на здійснення відповідних узгоджених дій.
   Поряд з узгодженими діями суб’єктів господарювання, метою вчинення яких є дії, спрямовані на поліпшення загальної ринкової ситуації, забезпечення споживачів товарами найвищої якості, розширення асортименту вироблюваних товарів, впровадження нових технологій тощо, можуть здійснюватись узгоджені дії, метою яких є отримання надприбутків за рахунок: усунення з ринку або обмеження доступу на нього інших суб’єктів господарювання; розподілу ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, колом покупців або продавців тощо, обмеження виробництва певних товарів та ін. Такі узгоджені дії є неправомірними і можуть призводити до обмеження, спотворення та усунення конкуренції з ринку, порушення прав споживачів.
   Щоб запобігти цьому, в Україні запроваджено контроль за здійсненням суб’єктами господарювання узгоджених дій. Такий контроль здійснюють органи Антимонопольного комітету України відповідно до Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (Положення про узгоджені дії), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 р. №26-р.
   Це положення містить інформацію щодо: випадків, коли вчинення суб’єктами господарювання узгоджених дій потребує одержання згоди органів Антимонопольного комітету України; порядку підготовки і подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії та документів до неї процедур розгляду та підвідомчості заяви тощо.
   Поряд з цим законодавством чітко визначено, у яких випадках суб’єкти господарювання звільняються від необхідності одержувати дозвіл на здійснення узгоджених дій. Таке звільнення передбачено Типовими вимогами до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання.

 
< Попередня   Наступна >