Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 4. Збирання, розголошення та використання комерційної таємниці
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 4. Збирання, розголошення та використання комерційної таємниці

§ 4. Збирання, розголошення та використання комерційної таємниці

   До третьої групи порушень, що вчиняються шляхом недобросовісної конкуренції належать неправомірні дії, пов’язані з неправомірним збиранням, розголошенням та використанням комерційної таємниці. Ця група включає такі порушення:
   1. Неправомірне збирання комерційної таємниці.
   2. Розголошення комерційної таємниці.
   3. Схилення до розголошення комерційної таємниці.
   4. Неправомірне використання комерційної таємниці.
   Зазначені неправомірні дії полягають у отриманні, використанні, розголошенні науково-технічної або торгової таємниці, а також комерційної таємниці, без згоди її власника. На відміну від відомостей, що добровільно адресуються їх власником третім особам (наприклад, містяться в рекламі), можливість доступу до інформації, яка стосується виробничо-господарської діяльності суб’єкта, може бути обмежена її власником. Комерційна таємниця має цінність для її власника лише тому, що вона не відома іншим особам. До неї на законних підставах немає вільного доступу. Її власник охороняє конфіденційність цієї інформації. Тому неправомірне отримання введення цієї інформації в господарській оборот може негативно вплинути на підприємницьку діяльність суб’єкта.
   Під комерційною таємницею мають на увазі відомостіЯ пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, але розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.
   Законодавством не визначено, які саме відомості є комерційною таємницею; склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначає керівник підприємства. Але разом з тим, законодавством чітко визначений перелік відомостей, що не можуть становити комерційну таємницю.
   • установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою діяльністю та її окремими видами;
   • інформація за всіма формами державної звітності;
   • дані, необхідні для перевірки, обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів;
   • відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць;
   • документи про сплату податків та обов’язкових платежів;
   • інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недодержання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров’ю;
   • документи про платоспроможність;
   • відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
   • відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.
   Усі інші відомості, пов’язані з виробництвом, керівництвом, фінансами та іншою діяльністю підприємства за рішенням керівника можуть бути віднесені до інформації, що є комерційною таємницею даного підприємства.
   Зафіксовані в статуті підприємства положення щодо комерційної таємниці дають його власникові право: вимагати захисту інтересів підприємства перед державою і судовими органами; включати вимоги щодо захисту та збереження комерційної інформації в усі види договорів; видавати документи з питань забезпечення нерозголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю; створювати на підприємстві підрозділи економічної безпеки, а також вимагати відшкодування шкоди, завданої підприємству як його працівниками, так і іншими фізичними чи юридичними особами. Взаємні обов’язки власника підприємства та його трудового колективу з захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю, можуть бути закріплені у колективній угоді, а обов’язки із захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю кожного працівника окремо, — у правилах внутрішнього розпорядку або у трудових договорах, контрактах.
   Неправомірне збирання комерційної таємниці — добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства становлять комерційну таємницю, якщо це Завдало чи може завдати шкоди підприємцю.
   Під неправомірним збиранням комерційних відомостей, що становлять комерційну таємницю, розуміють активні дії, спрямованні на отримання таких відомостей будь-яким шляхом: вилучення, а також викрадення документів, що містять комерційну таємницю; неправомірного ознайомлення з такими документами шляхом підслуховування телефонних чи усних розмов, опитування працівників підприємця тощо.
   Розголошення комерційної таємниці — ознайомлення і будь-якої особи з відомостями, що становлять комерційну таємницю без згоди особи, яка є власником цих відомостей, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
   Розголошення комерційної таємниці полягає у незаконному ознайомленні інших осіб з відомостями конфіденційного характеру, що віднесені підприємцем до таких, що є його комерційною таємницею, а також у навмисному створенні умов, які сприяють ознайомленню з ними сторонніх осіб. Ці дії вчиняє особа, якій такі відомості стали відомі у зв’язку з ; її професійною діяльністю і яка повинна тримати такі відомості у таємниці.
   Розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, відбувається різними шляхами: повідомлення зазначених відомостей іншим особам, зокрема конкурентам підприємця; надання іншим особам для ознайомлення документів, що містять комерційну таємницю; розголошення відомостей, що містять комерційну таємницю в засобах масової інформації тощо.
   Обов’язковою ознакою порушення конкурентного законодавства у вигляді розголошення комерційної таємниці є наявність шкоди, завданої підприємцю таким розголошенням.
   Схилення до розголошення комерційної таємниці — спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків відомості, що становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей.
   Відбувається шляхом пропонування особі, якій відомі відомості, що становлять комерційну таємницю, винагороди, матеріальних чи нематеріальних благ.
   Ці дії будуть порушенням конкурентного законодавства, якщо вони завдали чи можуть завдати шкоди суб’єктові господарювання.
   Неправомірне використання комерційної таємниці — впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу - уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять комерційну таємницю.
   Приклад недобросовісної конкуренції з практики органів Антимонопольного комітету, вчиненого шляхом неправомірного використання комерційної таємниці.
   Виробничо-господарський центр “Піраміда” (далі — ВГЦ “Піраміда”) виконувало роботи з ремонту енергетичного устаткування на атомних та теплових станціях України. Під час ремонту реактора на Хмельницькій АЕС ВГЦ “Піраміда” використав без дозволу технічну документацію, розроблену ВАТ “Львівенергоремонт”, що була комерційною таємницею останнього.
   Дії ВГЦ “Піраміда” Львівське відділення Антимонопольного комітету кваліфікувало за ст. 19 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” як неправомірне використання комерційної таємниці без дозволу уповноваженої особи.

 
< Попередня   Наступна >