Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 3. Компетенція органів Антимонопольного комітету, щодо розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 3. Компетенція органів Антимонопольного комітету, щодо розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

§ 3. Компетенція органів Антимонопольного комітету, щодо розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

   Відповідно до Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у межах компетенції, наданої законодавством, здійснюють такі органи Антимонопольного комітету:
   1. Комітет як колегіальний орган. Йому підвідомчі справи:
   - про порушення у вигляді антиконкурентних дій центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування відповідного рівня;
   - матеріали яких пов’язані із забезпеченням національної безпеки, оборони, суспільних інтересів чи містять державну таємницю або якщо відповідачем у справі є Г Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Крім того, Комітет може прийняти до свого провадження і розглянути будь-яку справу.
   2. Постійно діюча адміністративна колегія Комітету, їй підвідомчі справи про порушення у вигляді:
   - антиконкурентних дій органів адміністративно-господарського управління та контролю, діяльність яких поширюється на всю територію України;
   - делегування повноважень центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування відповідного рівня;
   - схилення до порушень, створення умов для вчинення таких порушень чи їх легітимація центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування відповідного рівня;
   - надання рекомендацій центральними органами виконавчої влади, обласними. Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування відповідного рівня, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють вчиненню таких порушень.
   Разом з тим постійно діюча адміністративна колегія за дорученням Голови Комітету може розглянути будь-яку справу, крім тих, що підвідомчі Комітету.
   3. Тимчасова адміністративна колегія Комітету. Її утворюють для розгляду будь-якої справи.
   4. Державний уповноважений Комітет. Йому підвідомчі справи про порушення у вигляді:
   - зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурентних узгоджених дій, недобросовісної конкуренції, якщо наслідки порушення мають місце на ринку, що охоплює кілька регіонів, чи на загальнодержавному ринку;
   - обмежувальної та дискримінаційної діяльності суб’єктів господарювання, а також неправомірного використання суб’єктами господарювання свого ринкового становища, якщо наслідки порушення мають місце на загальнодержавному ринку;
   - неподання, подання інформації в неповному обсязі Комітету у встановлені державним уповноваженим, адміністративною колегією, Комітетом чи нормативно-правовими актами строки або подання недостовірної інформації;
   - створення перешкод працівникам Комітету у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації.
   5. Адміністративна колегія територіального відділення Комітету. Їй підвідомчі справи про порушення у вигляді:
   - зловживання монопольним (домінуючим) становищем, антиконкурентних узгоджених дій, недобросовісної конкуренції, якщо наслідки порушення мають місце на регіональному ринку;
   - антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, крім тих, що підвідомчі постійно діючій адміністративній колегії Комітету;
   - делегування повноважень органів влади чи органів місцевого самоврядування крім тих, що підвідомчі постійно діючій адміністративній колегії Комітету;
   - схилення до порушень, створення умов для вчинення таких порушень чи їх легітимація органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю крім тих, що підвідомчі постійно діючій адміністративній колегії Комітету;
   - обмежувальної та дискримінаційної діяльності суб’єктів господарювання, а також неправомірного використання суб’єктами господарювання свого ринкового становища, крім тих, що підвідомчі державному уповноваженому Комітету;
   - неподання, подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню у встановлені головою територіального відділення, адміністративною колегією територіального відділення Комітету чи нормативно-правовими актами строки або подання недостовірної інформації територіальному відділенню;
   - створення перешкод працівникам територіального відділення Комітету у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації;
   - надання рекомендацій суб’єктами господарювання, об’єднаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють вчиненню таких порушень, крім тих, що підвідомчі постійно діючій адміністративній колегії.
   Справи, підвідомчі адміністративній колегії територіального відділення, розглядаються у територіальному відділенні за місцем вчинення порушення або за місцезнаходженням відповідача, або за місцем настання наслідків порушення.
   Голова Комітету має право за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, за поданням державного уповноваженого Комітету, керівника структурного підрозділу Комітету, голови територіального відділення або з власної ініціативи передати на розгляд іншого органу чи посадової особи будь-які матеріали, що є у провадженні органу чи посадової особи, уповноважених на їх розгляд.
   Крім розгляду справ, відповідно до компетенції наданої законодавством органи Антимонопольного комітету мають право надавати органам влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю? суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання рекомендації з метою припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а якщо порушення припинено щодо вжиття заходів для усунення їх наслідків.
   Як правило, рекомендації надаються, коли вчинено певні неправомірні дії, але за своїми наслідками вони не призвели до спотворення, обмеження або усунення конкуренції з ринку та не завдали шкоди суб’єктам господарювання, споживачам і, таким чином, немає підстав для відкриття справи та застосування санкцій. Змістом рекомендацій органів Антимонопольного комітету є пропозиції органам влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю або суб’єктам господарювання вжити заходів щодо усунення дій, що призводять або можуть призвести до вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції і настання негативних наслідків, а якщо такі наслідки настали — щодо найсприятливіших шляхів їх усунення. Рекомендації надаються у вигляді листа.
   Рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду органами чи особами, яким вони надані. Про результати їх розгляду Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню повідомляється у 10-денний строк з дня отримання рекомендацій, якщо органами Антимонопольного комітету не подовжено цей строк.
   За умови виконання положень рекомендацій, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушення, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.
   Приклад з практики органів Антимонопольного комітету.
   За результатами з’ясування обставин, пов’язаних з використанням підрозділами ДСО при МВС України Інструкції з організації роботи по технічному оснащенню та прийому під охорону важливих об’єктів, затвердженої наказом Управління ДСО, було встановлено, що цією Інструкцією підрозділам ДСО надано переваги при виконанні монтажних робіт заобів охоронної сигналізації.
   Щоб запобігти порушенням вимог законодавства про захист економічної конкуренції та створити однакові умови, Антимонопольний комітет підготував Головному управлінню ДСО при МВС України відповідні рекомендації щодо внесення до Інструкції змін та доповнень.
   На виконання зазначених рекомендацій Головне управління ДСО при МВС України прийняла нову Інструкцію, яка дає право замовнику самостійно визначати виконавця робіт із проектування та монтажу технічних засобів охорони на тендерній (конкурсній) основі.

 
< Попередня   Наступна >