Підручники онлайн
Головна arrow Конкурентне право arrow Конкурентне право (Удалов Т.Г.) arrow § 2. Структура, компетенція і організація діяльності органів Антимонопольного комітету України
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 2. Структура, компетенція і організація діяльності органів Антимонопольного комітету України

§ 2. Структура, компетенція і організація діяльності органів Антимонопольного комітету України

   Місце знаходження Комітету — місто Київ. Крім того, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі утворено його територіальні відділення.
   Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та десяти державних уповноважених. З числа державних уповноважених призначаються два перших заступники та три заступники Голови Антимонопольного комітету України. Антимонопольний комітет України утворює територіальні відділення. Один з державних уповноважених Комітету за посадою є також головою Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України.
   Як орган державної влади свої повноваження Комітет здійснює з додержанням Конституції та законів України, а також незалежно від органів влади, адміністративно-господарського управління та контролю, місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб’єктів господарювання, об’єднань громадян чи їх органів. Будь-яке втручання зазначених органів або осіб в діяльність Антимонопольного комітету чи його територіальних відділень забороняється.
   Державою на Комітет покладено завдання із забезпечення захисту та розвитку конкуренції в економіці України. Виходячи з цього, він наділений певними повноваженнями. Необхідно звернути увагу на те, що, в залежності від завдання такі повноваження різні та мають специфічний характер.
   Так, згідно зі статтею 7 Закону України “Про Антимонопольний комітет України”, свої повноваження Комітет реалізує у трьох різних сферах:
   1) у сфері здійснення контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції;
   2) у сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією;
   3) у сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Комітету та застосування законодавства про захист економічної конкуренції.
   У сфері здійснення контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має такі повноваження:
   - розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;
   - приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
   - розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обрунтованість;
   - перевіряти суб’єктів господарювання, об’єднання, органи влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю щодо додержання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
   - при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірок та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
   - призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;
   - у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб’єктів господарювання — юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;
   - у разі перешкоджання працівникам Комітету у виконанні ними повноважень, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;
   - залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування;
   - залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;
   - проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);
   - визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб’єктів господарювання, що є єдиним суб’єктом господарювання;
   - вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов’язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;
   - надавати обов’язкові для розгляду рекомендації органам влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;
   - звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
   - звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;
   - надавати компетентним органам інших держав інформацію у випадках та порядку, передбачених законом;
   - здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.
   У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Комітет має такі повноваження:
   - розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження за цими заявами і справами;
   - приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
   - переглядати, перевіряти рішення, прийняті Органами Комітету в межах компетенції;
   - дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;
   - при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
   - призначати експертизу, проводити дослідження ринку, визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами господарювання, звертатися до суду, звертатися та одержувати інформацію, необхідну для здійснення своїх повноважень;
   - здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.
   У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Комітету та застосування законодавства про захист економічної конкуренції Комітет має такі повноваження: 
   - вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;
   - узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів законодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;
   - брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію;
   - призначати експертизу, проводити дослідження ринку, визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами господарювання, звертатися до суду;
   - надавати обов’язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, суб’єктів господарювання, об’єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;
   - взаємодіяти з органами державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;
   - узагальнювати практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, вносити до відповідних органів державної влади пропозиції щодо його удосконалення;
   - розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;
   - брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;
   - розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами державної влади міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розвитку і захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;
   - приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, організації діяльності органів Антимонопольного комітету України;
   - здійснювати офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів;
   - надавати рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
   - вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, приписи органам влади, місцевого самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції;
   - утворювати адміністративні колегії Комітету;
   - утворювати територіальні відділення та дорадчі органи Комітету;
   - брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Комітету;
   - видавати свої друковані органи, офіційні видання (збірники) актів законодавства про захист економічної конкуренції, вести електронну сторінку в мережі Інтернет;
   - здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.
   Отже, завдання та повноваження надані Комітету державою є достатніми для досягнення ним мети своєї діяльності — забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.
   Антимонопольний комітет України очолює голова, який має статус державного уповноваженого. Голова Комітету представляє його у взаємозв’язках з органами влади та управління, зарубіжними антимонопольними органами, громадськими організаціями тощо, координує діяльність Комітету і взагалі здійснює особливі функції та приймає найважливіші рішення, що стосуються діяльності органів Комітету. Він призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Строк його повноважень становить сім років. Після закінчення цього строку Голова продовжує виконувати свої обов’язки до призначення нового Голови. Голова Комітету може бути звільнений з займаної посади у разі вчинення ним злочину, , грубого порушення службових обов’язків та у зв’язку з неможливістю виконання обов’язків за станом здоров’я. Крім того, він має право заявити про свою відставку Президенту України.
   Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складення повноважень державними уповноваженими. У разі дострокового припинення повноважень Голови Комітету, на його місце має бути призначено нового Голову на строк, що залишився. Голова Комітету:
   - очолює Комітет та спрямовує його діяльність, головує на засіданнях Комітету;
   - вносить Прем’єр-міністру України пропозиції щодо призначення та звільнення з посад заступників Голови та державних уповноважених Комітету;
   - розподіляє обов’язки між першими заступниками, заступниками Голови та державними уповноваженими Комітету, спрямовує діяльність територіальних відділень Комітету;
   - подає на затвердження Комітету кошторис доходів і видатків Комітету та його територіальних відділень;
   - є розпорядником бюджетних асигнувань на утриманя і забезпечення діяльності Комітету;
   - здійснює прийняття, переведення та звільнення працінників апарату Комітету та його територіальних відділень, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Комітету та його територіальних відділень;
   - утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасові адміністративні колегії Комітету для розгляду питань, що належать до компетенції Комітету;
   - видає накази, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов’язкові для працівників Комітету та його територіальних відділень;
   - представляє Комітет у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктами господарювання, громадянами та об’єднаннями суб’єктів господарювання чи громадян та підписує від імені Комітету міжвідомчі нормативно-правові акти;
   - має право за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, поданням органів Комітету, голови його територіального відділення або з власної ініціативи витребувати будь-які матеріали, в тому числі заяви і справи про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що перебувають на розгляді органу Комітету чи голови його територіального відділення, та передати їх на розгляд іншому органу Комітету чи голові територіального відділення, за винятком заяв і справ, віднесених до виключної компетенції Комітету як вищого колегіального органу;
   - затверджує структуру Комітету;
   - затверджує штатний розпис та кошторис Комітету за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань фінансів, штатний розпис та кошторис територіальних відділень;
   - здійснює інші дії, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.
   Голова Комітету має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
   Голова Комітету має перших заступників і заступників, яких з числа державних уповноважених призначає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням Прем’єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Комітету. Строк повноважень перших заступників та заступників Голови Комітету припиняється із завершенням строку їх повноважень як державних уповноважених. Разом з тим, заступники Голови, державний уповноважений Комітету може бути звільнений з посади: за станом здоров’я, який перешкоджає продовженню роботи; за власним бажанням; у разі грубого порушення службових обов’язків або вчинення ним злочину.
   Перші заступники та заступники Голови Комітету:
   - координують і контролюють роботу територіальних відділень, дорадчих органів та установ, що належать до сфери управління Комітету;
   - спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм структурних підрозділів;
   - організовують правове забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України;
   - забезпечують взаємодію Комітету з Верховною Радою України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, судами, іншими органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями, державними органами та неурядовими організаціями інших держав;
   - за дорученням Голови Комітету беруть участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України під час розгляду питань, пов’язаних з діяльністю Комітету, та представляють Комітет у відносинах з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
   - погоджують призначення на посади та звільнення з і посад працівників, зміни у структурі та штатному розписі підпорядкованих їм структурних підрозділів.
   Виключною функцією перших заступників Голови Комітету є те, що вони мають додаткове право уповноважувати працівників Комітету та його територіальних відділень представляти інтереси Комітету в суді.
   Розподіл обов’язків між першими заступниками Голови та заступниками Голови Комітету здійснює Голова. Перші заступники і заступники Голови Комітету виконують за дорученням Голови окремі його функції і заступають Голову Комітету у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень. У разі відсутності перших заступників і заступників обов’язки Голови Комітету виконує державний уповноважений.
   Голові Комітету, його заступникам та державним уповноваженим після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада), місце навчання, а у разі неможливості (ліквідація підприємства, установи, організації) — їм надається рівноцінна робота на іншому підприємстві, в установі, організації або вони зараховуються до резерву кадрів державної служби за посадою, що відповідає їх професійному рівню, з урахуванням рангу державного службовця.
   На період працевлаштування за колишніми Головою, його заступниками та державними уповноваженими Комітету зберігається середньомісячний заробіток, але не більше одного року.

 
< Попередня   Наступна >