Підручники онлайн
Головна arrow Податкове право arrow Основи податкового права (Гега П.Т., Доля Л.М.) arrow 3.1.18. Збір до Державного інноваційного фонду
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3.1.18. Збір до Державного інноваційного фонду

3.1.18. Збір до Державного інноваційного фонду

   Державний інноваційний фонд (з регіональними відділеннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) створено відповідно до Закону України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1992 р. Фонд створено для фінансування та матеріально-технічної підтримки заходів із забезпечення розвитку і використання досягнень науки та техніки.
   Завданнями Державного інноваційного фонду є:
   — фінансова і матеріально-технічна підтримка регіональних науково-технічних програм, інноваційної діяльності підприємств та організацій, впровадження у виробництво завершених науково-дослідних розробок та створених “ноу-хау”, розширення масштабів використання сучасних технологій, освоєння конкурентоспроможної продукції;
   — контроль за цільовим використанням коштів спеціального фонду позабюджетних коштів, утвореного в міністерствах, відомствах, концернах, корпораціях та в інших формуваннях;
   — надання лізингових та інжинірингових послуг, науково-експертної і правової допомоги підприємствам та організаціям у сфері науково-технічної діяльності;
   — проведення незалежної експертизи, конкурсів науково-технічних проектів, розробок та ідей;
   — пропаганда науково-технічних досягнень, здійснення рекламної і видавничої діяльності, формування інформаційних банків перспективних розробок, рішень та винаходів;
   — організація діяльності регіональних відділень Держіннофонду.
   Держіннофонд є юридичною особою, має фінансові кошти та матеріально-технічні ресурси, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
   Фонди Державного інноваційного фонду формуються за рахунок бюджетних асигнувань, що виділяються державою для підтримки науково-технічної діяльності, за рахунок відрахувань коштів підприємств, об'єднань та організацій, а також за рахунок добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів від власної фінансово-господарської діяльності та інших надходжень.
   10 відсотків обсягу ресурсів, що виділяються урядом на потреби розвитку науки і техніки, а також надходжень від суб'єктів інноваційної діяльності та інших джерел використовуються на створення матеріально-технічних ресурсів Держіннофонду.
   Підприємства, об'єднання й організації відраховують до Фонду кошти у розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), за винятком податку на додану вартість і акцизного збору, а підприємства галузі електроенергетика — за винятком податку на додану вартість, акцизного збору та вартості закупленої енергії, з віднесенням цих коштів на собівартість продукції. При цьому 70 відсотків обсягу зазначених відрахувань перераховуються підприємствами, об'єднаннями й організаціями до спеціального фонду позабюджетних коштів, що утворюється в міністерствах, відомствах, концернах, корпораціях та в інших формуваннях для фінансування галузевих, міжгалузевих науково-дослідних робіт, а також заходів із освоєння нових технологій і виробництва нових видів продукції. Посередницькі, оптові, постачальницько-збутові й торговельні організації визначають суми відрахувань до Фонду та зазначених спеціальних фондів позабюджетних коштів з обсягу валового доходу.

 
< Попередня   Наступна >