Підручники онлайн
Головна arrow Податкове право arrow Основи податкового права (Гега П.Т., Доля Л.М.) arrow 3.1.17. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3.1.17. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

3.1.17. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

   Законом України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 р. визначено: порядок справляння та використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, платників збору, суб'єктів оподаткування, ставки збору.
   За ст. 1 Закону платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є:
   — суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їхні об'єднання, бюджетні, громадські й інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;
   — філії, відділення та інші відокремлені підрозділи суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників і не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади;
   — фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, адвокати, приватні нотаріуси;
   — фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, що виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, котрі не є членами творчих спілок тощо.
   До платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування також належать:
   — юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют;
   — суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і коштовного каміння;
   — юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом;
   — суб'єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиденти) —виробники та імпортери тютюнових виробів;
   — підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше. Нерухомим майном визнаються жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будівля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення першої групи основних фондів згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств";
   — підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні” космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.
   Платники, що є суб'єктами підприємницької діяльності, та їхні філії незалежно від форм власності, їхні об'єднання, бюджетні, громадські й інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, зобов'язані зареєструватись в органах Пенсійного фонду в районах (містах) за юридичною адресою, а платники — фізичні особи, які не використовують працю найманих працівників, адвокати, приватні нотаріуси — за постійним місцем проживання.
   Для реєстрації в органах Пенсійного фонду платники, які використовують працю найманих працівників, подають заяву та завірені копії таких документів:
   — свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (рішення про створення установи, організації);
   — довідки про присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики;
   — установчих документів.
   Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, адвокати, приватні нотаріуси для реєстрації в органах Пенсійного фонду подають завірені копії таких документів:
   — свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (посвідчення підприємця, що проводить свою діяльність без створення юридичної особи);
   — дозвіл на здійснення підприємницької діяльності;
   — угоду про наймання на роботу фізичної особи.
   На основі цих документів робляться відповідні записи в журналах обліку і проставляється реєстраційний номер. Після реєстрації платникові збору видається повідомлення.
   Комерційні банки при відкритті відповідних банківських рахунків зобов'язані вимагати від таких платників інформацію про реєстрацію.
   У разі реорганізації (зміни форми власності, організаційно-правової форми, назви) або зміни юридичної адреси платник зобов'язаний у 10-денний строк подати до органу Пенсійного фонду відповідну заяву про перереєстрацію. Коли ж платник за новою юридичною адресою розміщений за межами території обслуговування органом Пенсійного фонду, він зобов'язаний у 15-денний строк провести остаточні розрахунки з органом Фонду і знятися з обліку. За новою адресою платник повинен обов'язково зареєструватися. У випадках недодержання платником порядку нарахування та сплати страхового збору, використання коштів Фонду не за призначенням, подання недостовірної звітності, порушення строків її подання у 10-денний строк проводиться документальна перевірка правильності розрахунків платника збору і складається акт у двох примірниках, в якому зазначається нова юридична адреса. Якщо платник має недоїмку із страхового збору, йому нараховується пеня у встановленому порядку. У 15-денний строк здійснюються остаточні розрахунки на підставі акта перевірки.
   Підприємство, що підлягає ліквідації, зобов'язане в 10-денний строк з дня прийняття рішення про ліквідацію подати до органу Пенсійного фонду заяву про зняття з обліку із зазначенням його правонаступника (якщо він є), документ про ліквідацію (рішення власника, суду або інший документ, передбачений законодавством), виписку з розрахункового рахунку в банку. На основі перелічених документів органи Пенсійного фонду закривають справу платника збору. Реєстраційний номер ліквідованого платника збору в подальшому не використовується.
   Об'єктом оподаткування є:
   — для платників збору, котрі використовують працю найманих працівників, — фактичні витрати на оплату праці працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат за тарифними ставками, у вигляді премій, заохочень, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком на доходи фізичних осіб (прибутковим податком з громадян). До цих витрат не належать витрати на оплату виконаних робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими договорами, на виплату доходів у формі дивідендів, процентів тощо, а також інші витрати, що не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій;
   — для платників збору — фізичних осіб як суб'єктів підприємницької діяльності (якщо вони не використовують працю найманих робітників), так і для тих, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, — сума оподатковуваного доходу (прибутку), обчислена відповідно до законодавства України.
   Доповнено також перелік об'єктів оподаткування. Так, об'єктом оподаткування є:
   — для платників збору — юридичних та фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют, — сума операції з купівлі-продажу валют;
   — для платників збору — суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, — вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;
   — для юридичних та фізичних осіб при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом, — вартість легкового автомобіля;
   — для суб'єктів підприємницької діяльності (у тому числі нерезидентів) — виробників та імпортерів тютюнових виробів, — кількість вироблених ними тютюнових виробів (крім тих, які експортуються), що підлягають продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатній передачі або з частковою їх оплатою, в тому числі своїм працівникам, та кількість тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну територію України;
   — для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб, які придбавають нерухоме майно (за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або лридбавають житло вперше), — вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна;
   — для підприємств, установ та організацій, фізичних осіб, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також операторів цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно, — вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.
   У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів об'єктом оподаткування є вартість їх продажу. У разі, коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора. У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лізинг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам.
   Не може бути об'єктом оподаткування:
   — транслювання програм радіо- та телевізійними станціями;
   — передавання або прийом інформації за допомогою радіозв'язку мережами відомчого чи технологічного зв'язку, що не мають автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;
   — користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підключеними до номерів квартирних телефонів;
   — суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості послуг з роумінгу (або покриття від'ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору, який надав такі послуги.
   Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного фонду України.
   Збір сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці. У разі недостатності коштів видача їх на виплату заробітної плати та перерахування зборів до Пенсійного фонду України проводиться в пропорційних сумах. При обчисленні збору не мають значення джерела фінансування, виплат, статті витрат і види платіжних документів (розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки, за якими проводились розрахунки з оплати праці). У разі одержання від підприємств доходів у натуральній формі, тобто продукцією їхнього власного виробництва, розмір доходу працівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції стороннім споживачам у поточному місяці, коли проведено нарахування доходів. Якщо у поточному місяці така продукція не реалізовувалась, її вартість обчислюється за середньою відпускною ціною місяця попередньої реалізації, але не нижчою від собівартості. Вартість натуральної продукції інших виробників при визначенні доходу для нарахування страхового збору обчислюється за ціною її придбання.
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 р. “Про заходи щодо додаткового залучення коштів до Пенсійного фонду” доходи працівників сільськогосподарських підприємств, одержані ними натурою і обчислені за фактичною собівартістю відповідної продукції в розмірах, що не перевищують наростаючим підсумком за календарний рік одного неоподатковуваного мінімуму з розрахунку на місяць, не входять до фонду оплати праці, на який нараховується страховий збір за середньою ціною реалізації з урахуванням податку на додану вартість. На решту доходів, що перевищують цю суму, страховий збір нараховується.
   Страховий збір з оплати праці (з доходу, з винагороди), одержаної в іноземній валюті, сплачується в національній грошовій одиниці України. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховують в національну грошову одиницю за офіційним курсом валют, що діяв на дату одержання доходу.
   Відповідно до Закону України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування & встановлено такі ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
   1. Для платників збору, що є суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності, для їхніх об'єднань, бюджетних, громадських та інших установ та організацій, для об'єднань громадян, а також для фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, котрі використовують працю найманих працівників, і філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи, — 32 відсотки фактичних витрат на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат за тарифними ставками, у вигляді премій, заохочень, у тому числі в натуральній формі, що підлягають обкладанню податком на доходи фізичних осіб (прибутковим податком з громадян). До цих витрат не належать витрати на оплату виконаних робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими договорами, на виплату доходів у формі дивідендів, процентів тощо, а також інші витрати, які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій.
   Для підприємств, установ та організацій, в яких працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо — заставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування — для працюючих інвалідів та за ставкою 32 відсотки від об'єкта оподаткування — для інших працівників такого підприємства.
   2. Для платників збору — фізичних осіб” які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичних осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі для членів творчих спілок, для творчих працівників, котрі не є членами творчих спілок, — 1 відсоток сукупного оподатковуваного доходу, обчисленого відповідно до законодавства України.
   3. Для платників збору, якими є фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, котрі не використовують працю найманих працівників, адвокати, приватні нотаріуси, — у розмірі 32 відсотки від суми оподатковуваного доходу (прибутку), обчислену в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України.
   4. Для платників збору — суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які використовують працю найманих працівників, а також для філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи, для фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, котрі не використовують працю найманих працівників, адвокатів, приватних нотаріусів, — 32 відсотки суми тих винагород, що виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру.
   Законами України доповнено ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
   Для платників збору — фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичних осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі членів творчих спілок, творчих працівників, які не є членами творчих спілок, та ін., встановлені такі ставки:
   — 1 відсоток від об'єкта оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний дохід не перевищує 150 гривень;
   — 2 відсотки — якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 150 гривень.
   Для платників збору з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах:
   — 1 відсоток від об'єкта оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний дохід становить менше 150 гривень;
   — 2 відсотки — якщо сукупний оподатковуваний дохід становить від 150 до 250 гривень;
   — З відсотки — якщо сукупний оподатковуваний дохід становить від 250 до 350 гривень;
   — 4 відсотки — якщо сукупний оподатковуваний дохід становить від 350 до 500 гривень;
   — 5 відсотків — якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує 500 гривень.
   Для платників збору, які мають статус державного службовця або працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про статус народного депутата України”, “Про Національний банк України”, Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95:
   — 1 відсоток від об'єкта оподаткування з частини сукупного оподатковуваного доходу, що не перевищує 150 гривень;
   — 2 відсотки — з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 151 до 250 гривень;
   — З відсотки — з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 251 до 350 гривень;
   — 4 відсотки — з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі від 351 до 500 гривень;
   — 5 відсотків — з частини сукупного оподатковуваного доходу в розмірі понад 501 гривню.
   Для платників збору — юридичних та фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют, — 1 відсоток від об'єкта оподаткування.
   Для суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, — 5 відсотків від об'єкта оподаткування.
   Для юридичних та фізичних осіб при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом, — 3 відсотки від об'єкта оподаткування.
   Для суб'єктів підприємницької діяльності (у тому числі нерезидентів) — виробників та імпортерів тютюнових виробів — 1,5 гривні за 1000 шт. сигарет без фільтру та 2,5 гривні за 1000 шт. сигарет з фільтром.
   Для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та фізичних осіб, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше, — 1 відсоток від об'єкта оподаткування.
   Для підприємств, установ та організацій, фізичних осіб, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також операторів цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно, — 6 відсотків від об'єкта оподаткування.
   Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується всіма категоріями працюючих громадян (у тому числі і особами, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, й працюючими пенсіонерами). Заяву про сплату збору громадяни не подають. Обов'язковий страховий збір нараховується на всі види виплат, спрямованих на оплату праці.
   Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не нараховується на виплати, до яких належать:
   — вихідна допомога при звільненні;
   — компенсаційні виплати (добові за відрядженнями в межах нормативу і виплати замість добових);
   — вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників квартир, комунальних послуг, палива, проїзних квитків або сума коштів для відшкодування їх за рахунок відповідних бюджетів, а також твердого палива для працівників вугільної промисловості;
   — вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, миючих та знешкоджуючих засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування;
   — суми відшкодування витрат та інших компенсацій у зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням робітників і службовців на роботу в іншу місцевість;
   — доплати і надбавки до заробітної плати замість добових, коли постійна робота проходить у дорозі чи має роз'їздний характер, або у зв'язку із службовими поїздками в межах обслуговуючих дільниць;
   — заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю (суботники, недільники тощо), яка перераховується до відповідного бюджету або на благодійні цілі;
   — суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків;
   — стипендії, що виплачуються підприємствами та організаціями слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим на навчання з відривом від виробництва;
   — стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства у справах науки і технологій для молодих вчених;
   — фінансова підтримка (гранти) Міжнародного наукового фонду, Фонду цивільних досліджень та розвитку і Українського науково-технологічного центру, що надається вченим України — переможцям відповідних конкурсів;
   — допомога, яка виплачується за рахунок підприємства, установи, організації молодим спеціалістам під час відпустки після закінчення вищого або середнього спеціального навчального закладу;
   — доходи громадян від володіння корпоративними правами (отриманими дивідендами).
   Страховий збір не нараховується також:
   — на компенсаційні виплати громадянам відповідно до Закону України від 1 липня 1992 р. “Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (на оздоровлення, при звільненні, на харчування, різні види допомоги на дітей).
   — на допомогу сім'ям з дітьми, що виплачується з Державного та місцевих бюджетів відповідно до Закону України від 21 листопада 1992 року “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”;
   — на виплати з коштів Фонду соціального страхування України і Пенсійного фонду України (крім коштів, спрямованих на оплату праці).
   Контроль за правильним нарахуванням, вчасним і повним перерахуванням та надходженням збору, інших платежів, а також за витрачанням коштів Пенсійного фонду здійснюється органами Пенсійного фонду.
   Контроль на підприємствах здійснюється шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, нарахування страхового збору, платіжних доручень про перерахування суми збору на рахунок Пенсійного фонду, розрахункових документів. Перевірці підлягають документи за поточний і минулий роки. Перевірка документів за попередні періоди проводиться у разі виявлення порушень або зловживань.
   На виявлені під час перевірки суми коштів, на які платником не нараховувався збір, за актом перевірки він до-нараховується із сумою пені, а до винних посадових осіб застосовуються санкції, що діють на момент перевірки.
   Відповідно до Закону України “Про внесення змін до статті 52 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 21 листопада 1996 р. органам Пенсійного фонду надано право на отримання довідок з операцій і розрахунків юридичних осіб та інших організацій з питань сплати збору.

 
< Попередня   Наступна >