Підручники онлайн
Головна arrow Банківське право arrow Банківське право (Костюченко О.А.)
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Банківське право (Костюченко О.А.)

   У підручнику відповідно до навчальної програма курсу “Банківське право” висвітлено сутність і джерела банківського права, визначено правове становище Національного банку України і комерційних банків, теоретичні і практичні питання правового регулювання розрахункових, кредитних, валютних відносин та операцій з цінними паперами. Розглянуто основні положення банківського права провідних зарубіжних країн. Подано зразки основних банківських документів, важливі нормативно-правові акти, що регулюють банківську діяльність в Україні. Матеріал викладено на основі чинного законодавства і практики його застосування з урахуванням потреб навчального процесу.
   Розрахований на студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також працівників банків. Буде корисним усім, хто цікавиться проблемами банківського права.

   © О.А.Костюченко, 2002


Назва
Зміст (Банківське право (Костютенко О.А.))
Передмова (Банківське право (Костютенко О.А.))
Глава І. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 1. Поняття, предмет і система банківського права
§ 2. Спеціальні принципи і джерела банківського права
§ 3. Питання вдосконалення банківського законодавства
§ 4. Норми банківського права та їх класифікація
§ 5. Банківські правовідносини, їх зміст і склад
Глава ІІ. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
§ 1. Поняття, функції та структура банківської системи України
§ 2. Виникнення та еволюція банківської справи
§ 3. Питання функціонування банківської системи України
Глава III. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
§ 1. Загальна характеристика правової природи Національного банку України
§ 2. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави
§ 3. Функції та операції Національного банку України
§ 4. Мережа й організаційна структура Національного банку України
§ 5. Організація роботи Національного банку України
Глава IV. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
§ 1. Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація
§ 2. Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку
§ 3. Організаційна структура та управління комерційним банком
§ 4. Операції та послуги комерційних банків
§ 5. Правова охорона банківської таємниці
Глава V. ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ
§ 1. Правове регулювання грошового обігу
§ 2. Поняття і зміст розрахункових правовідносин
§ 3. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків
§ 4. Правова природа договору банківського рахунка
§ 5. Порядок і форми розрахунків у господарському обігу
Глава VI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН
§ 1. Поняття, призначення і види кредиту
§ 2. Поняття та елементи кредитних правовідносин
§ 3. Правова природа кредитного договору
Глава VII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
§ 1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання
§ 2. Поняття і види цінних паперів
§ 3. Операції банків з цінними паперами
Глава VIII. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
§ 1. Сутність та основні поняття валютного законодавства
§ 2. Система органів, що здійснюють валютне регулювання
§ 3. Правове регулювання валютних операцій
§ 4. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства
Глава IX. ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ПРОВЩНИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
§ 1. Суть банківського права провідних зарубіжних країн
§ 2. Правова регламентація банківської діяльності в зарубіжних країнах
§ 3. Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних країн
§ 4. Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві