Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


7.4.3. Банківська гарантія

7.4.3. Банківська гарантія

   Так само як і акредитив, гарантія є власним зобов´язанням банку, наданим контрагенту від імені, за рахунок і з доручення свого клієнта.
   Однак гарантії прийнято використовувати для забезпечення не одноразових постачань, а багаторазових операцій між покупцем і продавцем.
   Класичним прикладом використання гарантії платежу може бути договір про періодичні постачання продукції з відстрочкою платежу, що передбачає забезпечення зобов´язання банківською гарантією. У цьому випадку, одержавши додатково до контракту зобов´язання банку, продавець відвантажує продукцію покупцеві й очікує оплати. У разі, якщо одне з постачань не буде оплачене покупцем, продавець безперешкодно одержить належну суму в рахунок гарантії банку.
   На відміну від акредитива, для оплати проти гарантії не прийнято вимагати яких-небудь документів крім звичайної претензії продавця (однак залежно від договірних умов можуть додаватися неоплачені рахунки, транспортні документи, довідки з банків). Таким чином, при використанні гарантії спрощується одержання оплати продавцем, що робить позиції покупця більш слабкими.
   Існують такі стандартні форми банківських гарантій.
   Гарантія повернення авансового платежу — покупець робить попередню оплату на користь продавця. Банк продавця, ґрунтуючись на інструкціях свого клієнта, надає гарантію про те, що сума передоплати буде повернута у разі невиконання продавцем своїх зобов´язань. Продавець відвантажує продукцію і представляє у свій банк документи, що підтверджують факт передачі товару покупцеві, які і є підставою для ануляції гаранти. При цьому продавець одержує оплату за товар відразу після відвантаження, а попередня оплата покупця (додатково до контрактних зобов´язань продавця) забезпечується гарантією його банку.
   Одним з інструментів примусу сторін до належного виконання договірних умов (у тому числі договорів купівлі-продажу, публічної пропозиції, тендера) є включення в договір пункту про сплату штрафу, пені при відмові однієї зі сторін від виконання своїх договірних зобов´язань. Для додаткового забезпечення подібних умов у світовій практиці використовують тендерні гарантії і гарантії пропозиції. Зміст даного інструмента в додаванні до зобов´язання однієї зі сторін зобов´язання не знімати пропозиції у разі перемоги в конкурсі (тендері), зобов´язання укласти контракт, прийняти акцепт на оферту, зобов´язання банку виплатити штраф, передбачений умовами конкурсу або пропозиції у випадку однобічного відмовлення від угоди. Сума штрафів і порядок його сплати зазначається у договорі. Банківська гарантія забезпечує його безумовну і безперешкодну сплату стороною, що порушила умови договору (конкурсу).
   Гарантія платежу — використовується як додаткове забезпечення контрактних зобов´язань покупця щодо оплати в обговорений термін поставленої продукції чи зроблених послуг. При використанні даного інструмента і при настанні гарантійного випадку продавець надає в банк-гарант документальні докази здійснення постачання і заяву про ненадходження платежу від покупця (іноді потрібно також підтвердження банку про ненадходження коштів на рахунок продавця). Для виконання свого зобов´язання банк-гарант виплачує необхідну суму продавцю, після чого одержує право вимоги відшкодування від покупця (відповідно до умов договору на надання гарантії).
   Гарантія виконання — забезпечує виплату обговорених у договорі купівлі-продажу штрафних санкцій при невиконанні продавцем своїх зобов´язань щодо постачання товару. Надання гарантії виконання (performance bond) може бути викликано покупцем для забезпечення договірних зобов´язань постачальника чи виконавця. При настанні гарантійного випадку (тобто непостачанні продукції) покупець надає в банк-гарант претензію про невиконання продавцем своїх контрактних зобов´язань. У виконання свого зобов´язання банк-гарант виплачує необхідну суму, після чого одержує право вимоги відшкодування від продавця (відповідно до умов договору на надання гарантії).
   Використання кожної з викладених форм розрахунків забезпечує однакові умови сторін під час розрахунку за зовнішньоекономічними договорами.

 
< Попередня   Наступна >