Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3.2. Вибір банку клієнтами

3.2. Вибір банку клієнтами

   У вітчизняному фінансовому просторі вкладник приймає рішен­ня найчастіше інтуїтивно, реагуючи скоріше на чутки, ніж на фак­ти. Подібна ситуація в деяких випадках може стати згубною для будь-якого процвітаючого банку. При цьому досить лише грамотно спланувати поширення негативних розмов про банк ворога. Цікаво, що така практика вже мала «успіх». В умовах, коли одержати об´єктивну інформацію немає звідки, клієнти легко піддаються паніці, а для банку паніка в рядах вкладників — одна із найбільш серйозних проблем.
   Для того, щоб зробити правильний вибір, споживач банківських послуг повинен вміти орієнтуватися на ринку, зіставляти послу­ги різних банків з погляду їх ціни та якості.
   Спочатку клієнт може довідатися про банк від друзів, знайо­мих, колег по роботі, з рекламного оголошення, від працівників самого банку. Вибір банку може бути продиктований тим, що його офіс знаходиться близько до місця проживання клієнта або до місця роботи; тим, що послуги банку відносно дешеві, він має високу репутацію в місті, районі; тим, що пропонує такі послуги, яких немає в інших місцевих банках.
   Проведені в різних країнах дослідження мотивів вибору банків клієнтами показують, що на перше місце останні ставлять кіль­кість і якість наданих банком послуг, далі — ціну таких послуг у даному банку (наприклад, відсоткові ставки за внесками насе­лення, депозитами, кредитами), швидкість проведення операцій, і лише на останнє місце те, що клієнт користувався послугами цього банку раніше. Таке розташування мотивів підвищує значення тих факторів, що носять не тільки економічний, але й психологічний характер: час прийому, час очікування, тон звертання та бесіди працівників банку, рівень їх уваги та ін.
   Розглянемо основні мотиви, що спонукають клієнта до при­дбання банківських послуг.
   1. Прибуток або економія. Одержання прибутку є важливим мотивом звертання до послуг банку. Для потенційних клієнтів велике значення має рівень відсоткових ставок.
   2. Еластичність послуг. Особливою увагою в клієнтів кори­стуються еластичні (гнучкі) послуги, що можуть бути пристосо­вані до потреб, які змінюються.
   3. Якість послуг. При виборі послуг клієнт орієнтується, як правило, на ціну або вартість послуг.
   4. Швидкість. Клієнт завжди зацікавлений у підвищенні швидкості надання необхідних послуг і одержанні прибутку.
   5. Безпека. Клієнти серйозно зацікавлені в безпеці своїх коштів і прагнуть цілком покладатися на банк у заощадженні своїх внесків.
   6. Гарантоване обслуговування.
   7. Зручність. Одним із другорядних мотивів при виборі банку є організаційна зручність і/чи вигідність його місцерозташування.
   8. Репутація й відчутна технічна майстерність. Це один з найважливіших мотивів як при виборі банку, так і при оцінці доцільності придбання тих чи інших продуктів/послуг конкрет­ного банку.
   При визначенні банку, який пропонує, наприклад, оптимальні умови щодо вкладання коштів на депозитні рахунки, потенцій­ний вкладник, по-перше, повинен чітко усвідомлювати мету вкла­дання коштів і основні вимоги до цієї інвестиції з позицій спів­відношення прибутковості, ліквідності і ризиковості, зручності тер­мінів та наявності додаткових послуг.
   Для орієнтування у питаннях прибутковості, строковості, па­кетного обслуговування та інших характеристик конкретних де­позитних послуг, в принципі, достатньо вивчити рекламні пропо­зиції окремих банків або проаналізувати зведені рейтинги спеціа­лізованих організацій (дані Асоціації українських банків, газети «Бізнес», вітчизняних фінансових порталів Інтернету та ін.).
   Що ж стосується ліквідності та ризиковості, тут ситуація дещо ускладнюється і потребує більш ґрунтовного підходу.
   На жаль, більшість юридичних і фізичних осіб, вперше виби­раючи банк або за різних причин змінюючи його, орієнтуються передусім на суб´єктивні фактори (рекламу, особисті зв´язки се­ред менеджменту банку та ін.) і практично не звертають уваги на об´єктивні фінансові показники банку. Тому найпершим кроком у цьому напрямку має бути хоча б поверхневе ознайомлення з ба­лансами обраних при попередньому відборі банків.
   Серед значної кількості існуючих показників фінансового «здоров´я» банку можна виділити основні параметри: активи, прибуток, капітал.

 
< Попередня   Наступна >