Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


1.2.2. Органи управління Національним банком України

1.2.2. Органи управління Національним банком України

   Вищим органом Національного банку є Рада Національного банку України. Керівним органом Національного банку є Правління Національного банку України.
   Рада Національного банку виконує такі функції.
   1. Відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного і соціального розвитку України розробляє і вносить для інформування до 15 вересня на розгляд Верховної Ради України основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за їх виконанням.
   2. Здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї.
   3. Вносить рекомендації правлінню Національного банку в межах розроблених основних засад грошово-кредитної політики стосовно:
   • методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
   • окремих заходів монетарного та регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України;
   • політики курсоутворення та валютного регулювання;
   • розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
   • вдосконалення платіжної системи;
   • інших питань, віднесених законом до компетенції Національного банку.
   4. Затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку і подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до 1 вересня поточного року прогнозовані відомості про сальдо кошторису для включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік.
   5. Встановлює форми оплати праці працівників Національного банку відповідно до законодавства України.
   6. Приймає рішення про зміну статутного капіталу Національного банку.
   7. Визначає аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки Національного банку, розглядає аудиторський висновок та затверджує бухгалтерський баланс Національного банку, публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації щорічний баланс Національного банку.
   8. Погоджує щорічно до 1 липня звіт про виконання кошторису Національного банку та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік.
   9. Затверджує регламент Ради Національного банку.
   10. Має право застосування відкладального вето щодо окремих рішень правління Національного банку з питань, віднесених до її компетенції.
   11. Затверджує рішення правління Національного банку про участь у міжнародних організаціях, у капіталах банків та фінансово-кредитних установах.
   12. Затверджує зовнішньоекономічні договори та інші угоди, якщо відповідальність за останніми перевищує статутний капітал Національного банку.
   13. Щорічно визначає для Національного банку:
   • вимоги щодо диверсифікування активів та їх ліквідності;
   • ліміти позабалансових зобов´язань;
   • регуляцію щодо формування резервів, покриття збитків та порядок відрахувань доходів до Державного бюджету України;
   • вимоги щодо мінімального розміру золотовалютних резервів;
   • інші показники, що характеризують спроможність Національного банку відповідати за своїми зобов´язаннями.
   14. За поданням голови Національного банку дає згоду на призначення та звільнення з посад членів правління Національного банку.
   15. Вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України.
   Рада Національного банку не може давати рекомендації щодо доцільності призначення чи звільнення з посад голови Національного банку, членів правління Національного банку або давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб Національного банку.
   Рада Національного банку складається з 14 осіб.
   Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який має вищу економічну чи фінансову освіту або науковий ступінь в галузі економіки та фінансів і при цьому має досвід постійної роботи в органах законодавчої влади або на керівних посадах центральної виконавчої влади України, в банківській установі, чи науковій роботі за фінансовою чи економічною тематикою.
   Президент України призначає 7 членів Ради Національного банку, до складу яких входить голова Національного банку за посадою, шляхом прийняття відповідного Указу.
   Призначення членів Ради Національного банку проводиться Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної Постанови.
   Особи, кандидатури яких підлягають затвердженню Верховною Радою України, проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України.
   Чергове призначення Ради Національного банку здійснюється не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення строку повноважень попередньо призначених членів Ради Національного банку.
   Строк повноважень членів Ради Національного банку — 7 років, крім голови Національного банку, який призначається на строк здійснення його повноважень на посаді.
   Голова Ради Національного банку та його заступник обираються Радою Національного банку строком на 3 роки.
   Правління Національного банку згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організовує виконання інших функцій відповідно до Законів та здійснює управління діяльністю Національного банку.
   Очолює правління Національного банку голова Національного банку, який призначається Верховною Радою України за поданням Президента України від конституційного складу Верховної Ради України строком на 5 років.
   Структура Національного банку будується за принципом децентралізації з вертикальним підпорядкуванням. НБУ складається з:
   1) департаментів та самостійних управлінь центрального апарату Національного банку України;
   2) установ Національного банку України;
   3) територіальної структури НБУ.

 
< Попередня   Наступна >