Підручники онлайн
Головна arrow Політологія arrow Політологія (Ф.М.Кирилюк, М.І.Обушний, М.І.Хилько та ін.) arrow Тема 4. Політичний маркетинг — специфічний ринок у системі суспільних відносин
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Тема 4. Політичний маркетинг — специфічний ринок у системі суспільних відносин

Тема 4. Політичний маркетинг — специфічний ринок у системі суспільних відносин

   Однією з найважливіших функцій менеджменту (мається на увазі не політичного, а в традиційному розумінні) є маркетинг (від англ. market — ринок, збут) — система заходів із регулювання ринкових процесів, управління операціями прогнозування, збуту продукції, вивчення потреб і можливостей функціонування ринку. Такою ж важливою функцією політичного менеджменту є політичний маркетинг, головним завданням якого є вивчення своєрідного попиту на політичну продукцію з метою найефективніше забезпечити політичні інтереси різноманітних соціальних верств і груп, особливо в процесі політичної боротьби за владу.
   Політична діяльність у цьому плані представлена як продукт, який має свого виробника, технологію виробництва, своєрідні відділи збуту, служби вивчення попиту, політичної реклами, стимулювання політичної діяльності, її організаційно-технічного забезпечення.
   Таким чином, політичний маркетинг -- це сукупність форм і методів дослідження та впровадження в політичну практику тих чи інших настанов суспільної свідомості з метою здійснювати контроль за ринком влади, тобто діяльність, спрямована на створення підтримки чи зміну поведінки громадян щодо конкретних політичних лідерів, організацій, ідей суспільного значення.
   Політичний маркетинг класифікують за такими показниками: характером ринку влади, встановлених у державі політичних режимів (тоталітарний, авторитарний, демократичний). За тоталітарних чи диктаторських режимів боротьба точиться переважно силовими методами аж до фізичного знищення опонентів. В умовах демократичного суспільства, наявності демократичних механізмів і процедур формування представницької влади, відповідної політичної культури політична діяльність розглядається як змагання за певними правилами з метою здобути контроль над ринком влади. Зрозуміло, що ці правила мають бути зафіксовані в нормах законодавства, враховуючи традиції і ментальність виборців. Авторитарні режими — перехідні від тоталітарного до демократичного суспільства, їх використовують як методи диктаторських режимів, так і механізми демократії в боротьбі за ринок влади.
   Виходячи з типології політичних об´єктів і суб´єктів, виокремлюють політичний маркетинг політичних лідерів, політичних, державних та інших інституцій, окремих організацій, а також ідей, програм, концепцій, доктрин тощо.
   До основних функцій політичного маркетингу слід віднести такі: вивчення уявлення людей про політика, організацію чи ідею; визначення характеристик ідеального образу, що панує в масовій свідомості; планування та втілення в життя конкурентоспроможної програми дій, розрахованої на завоювання розуміння та активну підтримку політичного лідера, організацій чи ідей тощо.
   До найважливіших складників політичного маркетингу слід віднести такі: вивчення особливостей функціонування ринку влади в суспільстві, виборча інженерія та політичне рекламування. Зупинимося на характеристиці їх.

Особливості функціонування ринку влади в суспільстві
Виборча інженерія в процесі завоювання й збереження політичної влади
Політичне рекламування в системі політичного маркетингу

 
< Попередня   Наступна >