Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Менеджмент як теорія й практика управління

Менеджмент як теорія й практика управління

   Серед комплексу суспільно-політичних наук і навчальних дисциплін теорія менеджменту найспівзвучніша реаліям сьогодення, нинішньому рівню розвитку суспільства, його вимогам, оскільки народжена ними, спрямована і постійно реагує на зміни, що відбуваються в житті суспільства, враховуючи їх неминучість. Це нова, поки що не закостеніла теорія, що розкриває сутність і поступ сучасних процесів у сфері управління, виробництва, соціальної структури, соціальних відносин, включаючи і політичні.
   Теорія менеджменту — міждисциплінарна галузь суспільного знання, що включає не тільки розділи з теорії управління суспільством, а й вивчає ті соціальні зміни, що відбуваються в управлінській думці в історичній ретроспективе тобто розглядає теоретичну спадщину і практичну діяльність вчених, політиків і практиків.
   Теорія менеджменту безпосередньо пов´язана з такими напрямами соціального знання, як історія, політична економія, соціологія і, звичайно ж, політологія. Сьогодні теорія управління поширилася не тільки у сфері діяльності й управління матеріального виробництва, а й у нових галузях — некомерційних закладах, у сфері освіти, охорони здоров´я тощо, а їхні керівники стали професійними менеджерами. Іншими словами, менеджмент набуває не просто соціального характеру (він завжди його мав), а загалом стає соціальним.
   Відтак можна говорити про менеджмент керівництва країною, суспільством, економічний, соціальний, політичний та інші різновиди менеджменту.
   Отже, менеджмент — це специфічна професійна діяльність, спрямована на наукову організацію праці, а також узгодження інтересів усіх, хто бере в цьому процесі участь.
   Менеджмент (від лат. menegment — управляти) — процес управління матеріальними або людськими ресурсами в інтересах їхнього ефективного використання з метою досягнення стабільного розвитку підприємства, транснаціональної компанії, суспільства.
   Виникнення менеджменту пов´язується з ім´ям американського вченого Ф. Тейлора. Подальший розвиток теорія і практика менеджменту одержала в другій половині 20 ст. У цей період було засновано: класичну або раціоналістичну школу (дослідження питання про відповідність фізичних та інтелектуальних даних людей виконуваній ними роботі); школу людських взаємин (вивчала соціально-психологічні чинники працівників виробництва, від яких залежить зростання продуктивності праці); школу взаємопов´язаних дій (управлінська концепція на основі поєднання досягнень науки про людську поведінку, психологію з процесом управління).
   Основними функціями сучасного менеджменту є: планування, організація, мотивація, контроль. Зазвичай такі функції називають управлінськими функціями. Коротко розглянемо кожну з них.
   Планування полягає у формулюванні мети управління об´єктом і шляхів досягнення її. Воно допомагає одержати уявлення про існуючий стан, напрями необхідного й вірогідного розвитку, а також про найефективніші способи реалізації поставлених завдань.
   Організація відповідає на запитання щодо організаційної побудови об´єкта управління, його внутрішньої структурної ієрархії, конкретних завдань, повноважень і відповідальності підрозділів або окремих людей.
   Мотивація використовується для створення відповідних матеріальних і моральних стимулів для працівників, щоб вони виконали свої обов´язки щодо об´єкта управління і суспільства в цілому.
   Контроль полягає в ретельній перевірці виконання намічених планів, їхньої відповідності структурі організації, відповідності самої структури цілям організації тощо. Результати контролю використовуються в процесі вироблення нових управлінських рішень та коригування раніше прийнятих ухвал і організаційних заходів.
   Реалізація управлінських функцій потребує не тільки певних управлінських рішень, а й наявності необхідної інформації для прийняття згаданих рішень і зворотного зв´язку у виконанні раніше прийнятих управлінських рішень. Структура менеджменту включає:
   - загальний менеджмент (управління підприємством);
   - виробничий менеджмент (управління виробничою діяльністю підприємства);
  - кадровий менеджмент (управління трудовими ресурсами, персоналом);
   - фінансовий менеджмент (управління фінансами).
   Сучасний менеджмент розвивається за такими основними напрямами:
   - орієнтація на всебічне використання людського фактора;
   - своєчасне оновлення техніки, технології, товарів;
   - всебічний облік вимог ринку, гнучке пристосування виробництва, торгівля та обслуговування залежно від попиту.
   Викладені вище дані про менеджмент як теорію і практику управління економікою можна застосувати в політичній діяльності, яка лише за умови політичного управління (менеджменту) буде мати цілеспрямований, науково обґрунтований зміст.

 
< Попередня   Наступна >