Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Типологія політичних систем

Типологія політичних систем

   Розроблення теорії політичних систем передбачає диференціацію їх за типами. У вітчизняній політичній літературі довгий час вважалося, що єдиним критерієм, відповідно до якого треба класифікувати політичні системи, є суспільно-політична формація, економічний базис суспільства. Відповідно до цього критерію виділено рабовласницьку, феодальну, буржуазну і соціалістичну політичні системи.
   Недостатність такої типології полягає в абстрактності й жорсткому прив´язуванні до економічної структури суспільства. Відомо, що однотипний економічний базис (Німеччина, Франція, Англія, Італія) перед другою світовою війною створив різні типи політичних систем. У Німеччині й Італії господарювали тоталітарні фашистські політичні сили, а у Франції й Англії — ліберально-демократичні. Такого роду приклади можна було б продовжувати. Справа, мабуть, не тільки в економічному базисі суспільства, хоч, безумовно, він відіграє важливу роль у становленні та функціонуванні політичних систем.
   У зарубіжній політичній науці типи політичних систем класифікуються за різними критеріями, і це дає змогу глибше аналізувати їх, бачити переваги одних політичних систем над іншими в умовах однакових і різних економічних структур.
   Так, Ж. Блондель поділяє політичні системи за змістом і за формами управління. Він виділяє п´ять основних типів:
   1) ліберальні демократії, що опираються на лібералізм у прийманні державних рішень;
   2) комуністичні системи з пріоритетом рівності соціальних благ і зі зневагою до ліберальних засобів досягнення їх;
   3) традиційні політичні системи, які управляються олігархією і відзначаються нерівномірним розподілом соціальних та економічних благ;
   4) політичні системи, що переживають період становлення в країнах, які розвиваються, з авторитарними методами управління;
   5) авторитарно-консервативні системи, мета яких — зберегти соціальну й економічну нерівність.
   Існують і спрощені підходи до класифікації політичних систем. Вони поділяють політичну систему на демократію й диктатуру або на демократію, авторитаризм і тоталітаризм.
   Більшість сучасних політологів виділяють три типи політичних систем.
   Політичні системи англо-американського типу
   Вони характеризуються вільною політичною культурою, що спирається на раціональний розрахунок, терпимість і толерантність громадян і політичної еліти. Системи цього типу стабільні, ефективні, здатні до саморегуляції. У цій системі чітко реалізується принцип поділу влади на три гілки (законодавчу, виконавчу і судову) і чітко визначено функції гілок влади.
   Політичні системи тоталітарного типу
   У політичній системі такого типу влада зосереджена в руках нечисленної політичної номенклатури (бюрократії). Засоби масової інформації перебувають під контролем держави. У суспільстві, як правило, дозволено діяльність лише однієї партії, що контролює всі елементи політичної системи, включаючи й державу. Панує ідеологія керівної партії. Занадто розширено функції репресивних органів. Політична активність має дозвільний і примусовий характер.
   Континентально-європейські політичні системи
   Це політичні системи, які склались у Франції, Німеччині, Італії, країнах Скандинавії. Для них характерним є існування і взаємодія елементів старих і нових культур, політичних традицій і форм політичної діяльності. Партії й суспільно-політичні об´єднання вільно функціонують у межах існуючих конституційних норм. Представницькі й виконавчі гілки влади виконують свою діяльність на основі визначених законом регламентів і процедур.

 
< Попередня   Наступна >