Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


7.1. Вимоги до сучасного керівника

7.1. Вимоги до сучасного керівника

   Етика управління — це культура життя і співпраці з людьми, така організація людських колективів, за якої кожен може творчо, максимально самовіддано виконувати посильну справу.
   Щоб запобігти можливим негативним наслідкам через невиважені дії того чи іншого керівника соціально-економічної системи будь-якого рівня, розробляються і втілюються в практику відповідні правила і вимоги.
   На сьогодні існує достатня кількість так званих "моделей" керівника, розроблених спеціалістами, які включають відповідні професійні та морально-особистісні вимоги. При цьому кожна така модель створювалася на основі практики. їх суть полягає в тому, що виділяються основні риси, вимоги, якими повинен володіти сьогоднішній керівник, менеджер: організаторсько-ділові риси, професійні, особистісні якості, риси характеру.
   Моделі керівника є основою професіограм на штатні посади, на всі конкретні керівні посади з урахуванням особливостей діяльності даної організації, фірми, підприємства.
   Так, модель керівника, запропонована В.М. Шепелем, включає три блоки якостей керівника:
   - загальні якості (високий рівень інтелекту, фундаментальні знання, достатній досвід);
   - конкретні якості (ідейно-моральні: світогляд, культура, мотивація; науково-професійні: знання, досвід, компетенція; організаційні якості: уміння добирати і розставляти кадри, планувати роботу, забезпечувати контроль; психофізичні якості: добре здоров´я, схильність до системного мислення, тренована пам´ять тощо);
   - специфічні особистісно-ділові якості (комунікабельність, емпатичність, стресостійкість, красномовство тощо).
   Р. Л. Кричевський виділяє такі якості сучасного керівника:
   - високий професіоналізм. Це є основою формування і підтримання авторитету керівника;
   - відповідальність і надійність. Дефіцит цих якостей ми постійно відчуваємо в нашому повсякденному житті;
   - упевненість у собі, уміння впливати на своїх підлеглих. Успіх управлінської діяльності багато в чому визначається саме цією рисою, тому що, по-перше, у тяжкій ситуації можна покластися на такого керівника; по-друге, упевненість керівника передається підлеглим, і вони діють відповідним чином; і, по-третє, це важливо при контактах з іншими керівниками;
   - самостійність. Керівник повинен мати свою позицію, свою особисту точку зору на ті чи інші проблеми і підтримувати таку самостійність у підлеглих;
   - творче вирішення завдань, прагнення до успіху. Це залежить від інтелекту керівника та його мотивації.
   Керівник корпорації "Дженерал моторе" Р. Гсрстенберг визначає такі риси, якими має володіти менеджер:
   - компетентність — кожен менеджер повинен знати, як на високому професійному рівні виконувати свою роботу;
   - високий ступінь відповідальності в усіх справах та збереження при цьому власної гідності;
   - чуття нового та вміння йти на розумний ризик;
   - гнучкість, чуття оточуючого, гостре сприйняття виникаючих потреб, відчуття часу, подій;
   - висока працездатність, постійне прагнення бути кращим і робити все найдосконалішим чином.
   Отже, щоб максимально проявити себе обізнаним зі справою керівником, завоювати довіру партнерів, необхідно дотримуватися ряду порад:
   - не лякайтесь важкорозв´язуваних завдань;
   - серед багатьох завдань і проблем виберіть головні, пріоритетні та сконцентруйте на них увагу;
   - розкладіть велику проблему на ряд менших і послідовно їх розв´язуйте;
   - умійте за необхідності сказати тверде "ні";
   - починайте робочий день з вирішення найбільш важких і неприємних справ;
   - хто чітко планує, той виграє;
   - приділяйте постійну увагу своєму здоров´ю;
   - щодня виділяйте час для вивчення спеціальної літератури, підвищення професійного рівня;
   - постійно аналізуйте власне життя, вчіться на власних помилках;
   - уважно слухайте інших, але рішення приймайте самі;
   - прагніть до ділових стосунків, відокремлюючи їх від дискусій і суперечок, що не стосуються справи;
   - не втручайтесь у торги. Розбирайтесь спочатку з проблемами, а потім з людьми;
   - визначайте суть інтересів у процесі ділового спілкування та підприємництва;
   - при наближенні неприємностей сміливо йдіть назустріч, щоб або їх заблокувати, або, у крайньому разі, послабити неприємні наслідки;
   - необхідно повсякденно запитувати себе: "Чи завжди я надаю достатньо уваги людям?", а також не забувати, що досягти чогось значного і великого можна лише тоді, коли ви навчитесь обмежувати себе.
   Ділова кар´єра керівника
   Кар´єра в широкому розумінні цього слова означає успішне просування в області якоїсь діяльності.
   Кар´єра керівника — це індивідуально усвідомлені та змінювані позиції і поведінка, пов´язані з трудовим досвідом і діяльністю протягом його життя.
   До основних цілей ділової кар´єри керівника з точки зору його життєвих позицій відносять:
   - відповідальність професії і займаної посади рівню самооцінки керівника;
   - отримання морального задоволення;
   - повага зі сторони соціального оточення (рідних, знайомих тощо);
   - творчий характер діяльності, досягнення відносної незалежності;
   - гідна оплата управлінської праці;
   - наявність вільного часу для самовдосконалення, відпочинку виховання дітей тощо;
   - наявність різних пільг, що є додатковим стимулом для діяльності;
   - потенційна можливість гідного життя після виходу на пенсію.

 
< Попередня   Наступна >