Підручники онлайн
Головна arrow Судові та правоохоронні органи arrow Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова) arrow 8.1. Загальні засади здійснення оперативно-розшукової діяльності та її суб’єкти
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


8.1. Загальні засади здійснення оперативно-розшукової діяльності та її суб’єкти

8.1. Загальні засади здійснення оперативно-розшукової діяльності та її суб’єкти

   Поняття оперативно-розшукової діяльності законодавчо закріплено у ст. 2 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, згідно з якою оперативно-розшукова діяльність — це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.
   Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень і в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.
   Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять Конституція України, Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” (далі — Закон), Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України, закони України про прокуратуру, міліцію, Службу безпеки, Прикордонні війська, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, про судоустрій, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна.
   Основними принципами оперативно-розшукової діяльності є законність, дотримання прав і свобод людини, взаємодія з органами управління і населенням.
   До підстав для здійснення оперативно-розшукової діяльності належать:
   - наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів:
   - про злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами;
   - про осіб, які готують або вчинили злочин;
   - про осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання;
   - про безвісно відсутніх осіб;
   - про розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України;про реальну загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким родичам з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя; співробітників розвідувальних органів України у зв’язку із службовою діяльністю цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей з метою належного здійснення розвідувальної діяльності;
   - запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках;
   - потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.
   Вказані підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах суду у кримінальних справах, що перебувають у його провадженні, матеріалах органів дізнання, інших правоохоронних органів, у запитах оперативних підрозділів міжнародних правоохоронних органів та організацій інших держав, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках.
   Забороняється приймати рішення про здійснення оперативно-розшукових заходів за відсутності вказаних підстав.
   Матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються:
   - як приводи та підстави для порушення кримінальної справи або виконання невідкладних слідчих дій;
   - для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі;
   - для попередження, припинення і розслідування злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які безвісно зникли;
   - для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей;
   - для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів;
   - для інформування державних органів відповідно до їх компетенції.
   До суб’єктів оперативно-розшукової діяльності належать:
   - працівники оперативних підрозділів, які мають право здійснювати оперативно-розшукові заходи;
   - оперативні підрозділи, до компетенції яких входить здійснення оперативно-розшукової діяльності;
   - особи, які за їх згодою залучені до підготовки і здійснення оперативно-розшукових заходів і конфіденційно співпрацюють з оперативними підрозділами;
   - особи, які гласно і відкрито сприяють діяльності оперативного підрозділу.
   Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами:
   - Міністерства внутрішніх справ України — кримінальною, транспортною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами з боротьби з організованою злочинністю, забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів і учасників кримінального судочинства;
   - Служби безпеки України — розвідкою, контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;
   - Прикордонних військ України — розвідувальним органом Державного комітету у справах охорони державного кордону України, підрозділами з оперативно-розшукової роботи;
   - Управління державної охорони — підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;
   - органів державної податкової служби — оперативними підрозділами податкової міліції;
   - органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань — оперативними підрозділами;
   - розвідувального органу Міністерства оборони України — оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки.
   Здійснення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороняється.

 
< Попередня   Наступна >