Підручники онлайн
Головна arrow Судові та правоохоронні органи arrow Судові та правоохоронні органи України (А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова) arrow 5.5. Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


5.5. Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції

5.5. Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції

   Особовий склад міліції складається з працівників, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції.
   Працівники міліції мають єдиний формений одяг, зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України, що видається безплатно, і відзнаки. Працівникам міліції видається службове посвідчення.
   Використання спеціальних звань, відзнак, форми одягу і службового посвідчення працівника міліції особою, яка не є працівником міліції, спричинює її відповідальність за законом.
   На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. При прийнятті на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року.
   Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше засуджувались за вчинення злочину.
   Порядок і умови проходження служби в міліції регламентуються Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.
   Особи, яких прийнято на службу до міліції, у тому числі слухачі й курсанти навчальних закладів міліції, які перебувають на військовому обліку, на час служби знімаються з нього і перебувають у кадрах МВС України.
   Навчання в навчальних закладах МВС України після здобуття середньої освіти прирівнюється до проходження військової служби.
   Працівник міліції, який є народним депутатом, прикомандировується на час постійної роботи до Ради народних депутатів із залишенням на службі в органах внутрішніх справ. Після завершення постійної роботи в Раді або раніше цього строку народний депутат за його бажанням направляється в розпорядження МВС України з правом обіймати попередню або за його згодою іншу рівноцінну посаду.
   При звільненні зі служби в міліції з ініціативи адміністрації в разі відхилення скарги з цього приводу вищестоящими в порядку підлеглості службовою особою чи органом звільнений працівник міліції має право оскаржити звільнення до народного суду.
   Працівники міліції мають право створювати професійні спілки. Вони не можуть бути членами політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичну мету, їм забороняється займатись будь-якими видами підприємницької діяльності, а також організовувати страйки або брати в них участь.
   Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади, і законні вимоги працівників міліції є обов’язковими для виконання громадянами і службовими особами.
   При виконанні покладених на нього обов’язків працівник міліції керується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується безпосередньому і прямому начальникам. Ніхто інший, за винятком уповноважених службових осіб, у передбачених законом випадках не має права втручатися в законну діяльність працівника міліції і покладати на нього виконання обов’язків, не передбачених чинним законодавством. Втручання в діяльність міліції зумовлює відповідальність за законом.
   Працівники міліції перебувають під захистом держави, що здійснюється в порядку і випадках, передбачених законом. Держава гарантує захист життя, здоров’я, честі, гідності, житла, майна працівника міліції, членів його сім’ї та близьких родичів від злочинних посягань й інших протиправних дій.
   Образа працівника міліції, опір, погроза, насильство та інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на нього завдань, спричинюють встановлену законом відповідальність. Правопорушення щодо пенсіонера міліції, членів його сім’ї, вчинені у зв’язку з його попередньою службовою діяльністю, а також щодо особи, яка сприяє міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю, та членів її сім’ї, зумовлюють відповідальність за законом.
   Працівник міліції має право оскаржити до суду прийняті щодо нього рішення службових осіб органів внутрішніх справ, якщо вважає, що вони ущемлюють його гідність і особисті права, не пов’язані із службовою діяльністю.
   Звільнення працівника міліції зі служби у зв’язку з обвинуваченням у вчиненні злочину допускається тільки після набрання звинувачувальним вироком законної сили.
   Працівник міліції підлягає обов’язковому державному страхуванню на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою, яку він обіймає, за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також коштів, що надходять на підставі договорів від міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій.
   У разі загибелі працівника міліції при виконанні ним службових обов’язків з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю сім’ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового утримання загиблого за останньою посадою, яку він обіймав, і призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника в розмірі місячного посадового окладу загиблого.
   У разі каліцтва, заподіяного працівникові міліції при виконанні ним службових обов’язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніше як через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби, йому виплачується одноразова допомога в розмірі від трирічного до п’ятирічного грошового утримання (залежно від ступеня втрати працездатності) і призначається пенсія по інвалідності.
   Працівникам міліції та членам їх сімей надається п’ятивідсоткова знижка з оплати жилої площі, комунальних послуг, а також палива. Працівники міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, і члени їх сімей, які проживають з ними, забезпечуються безплатно житлом з опаленням і освітленням за встановленими нормами, а також користуються іншими передбаченими законодавством пільгами. За працівниками міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на вказані пільги.
   Контроль за діяльністю міліції здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністр внутрішніх справ України і в межах своєї компетенції ради народних депутатів.
   Ради народних депутатів, здійснюючи контроль за діяльністю міліції, не втручаються в її оперативно-розшуковий, кримінально-процесуальний та адміністративний напрямки діяльності.
   Нагляд за додержанням законності щодо діяльності міліції здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори.

   Контрольні питання
   1. Охарактеризуйте місце органів внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, розкрийте їх основні завдання і функції.
   2. Які органи входять у систему органів внутрішніх справ України і за якими принципами здійснюється побудова цієї системи в Україні?
   3. Основні завдання і функції МВС України.
   4. Які основні повноваження має МВС України при виконанні покладених на нього завдань?
   5. Охарактеризуйте структуру центрального апарату МВС України.
   6. Визначте завдання, функції та принципи діяльності міліції.
   7. З яких підрозділів складається міліція України? Охарактеризуйте їх основні напрямки діяльності.
   8. Які основні обов’язки покладаються на міліцію?
   9. Які основні права має міліція?
   10. Визначте види спеціальних засобів і підстави їх застосування працівниками міліції під час охорони громадського порядку.
   11. В яких випадках працівники міліції можуть застосовувати вогнепальну зброю?
   12. Які гарантії правового та соціального захисту працівників міліції передбачені чинним законодавством?

 
< Попередня   Наступна >