Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


4.3. Кадри Служби безпеки України, їх правовий та соціальний захист

4.3. Кадри Служби безпеки України, їх правовий та соціальний захист

   До складу кадрів СБУ належать:
   - співробітники-військовослужбовці;
   - працівники, які уклали трудовий договір з СБУ;
   - військовослужбовці строкової служби.
   До органів СБУ приймаються на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни України, які за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я можуть ефективно виконувати службові обов’язки. Критерії професійної придатності, зокрема юридичної обізнаності, визначаються кваліфікаційно-нормативними документами, які затверджуються Головою СБУ.
   Кількісний склад співробітників СБУ визначається Президентом України за поданням Голови СБУ виходячи з потреб надійного захисту державної безпеки України в межах встановленого бюджету.
   Умови і порядок виконання своїх обов’язків співробітниками — військовослужбовцями СБУ визначаються укладеним договором (контрактом). На них, а також на військовослужбовців строкової служби поширюється визначений законодавством порядок проходження військової служби у Збройних Силах України.
   Військовослужбовці СБУ приймають Військову присягу на вірність народу України, їм видається службове посвідчення і вони мають єдину форму одягу, зразки якого затверджуються Президентом України. Використання військових звань, відзнак, форми одягу і службового посвідчення військовослужбовців СБУ іншими особами передбачає встановлену законодавством відповідальність.
   Трудові відносини працівників, які уклали трудовий договір із СБУ, регулюються законодавством України про працю.
   Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для СБУ здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту” та інших актів законодавства. Для забезпечення професійної освіти кадрів СБУ створюються відповідні навчальні заклади.
   Запас СБУ становлять військовослужбовці, які вислужили встановлені строки у СБУ, а також інші військовозобов’язані громадяни, зараховані за їх згодою в запас СБУ. Вказані особи перебувають на військовому обліку в регіональних органах СБУ і проходять навчальні збори у визначеному законодавством порядку.
   Відповідно до ст. 27 Закону держава забезпечує соціальний та правовий захист військовослужбовців і працівників СБУ.
   Військовослужбовці СБУ мають політичні, соціально-економічні та особисті права і свободи, а також пільги відповідно до законів України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про Службу безпеки України” та інших актів законодавства. Право на пільги зберігається також за військовослужбовцями СБУ, яких звільнено зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років.
   Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір з СБУ, забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю.
   Військовослужбовці СБУ та громадяни, які беруть участь у забезпеченні державної безпеки, мають певні правові гарантії:
   - військовослужбовці СБУ при виконанні покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Недоторканність їх особи, їх честь і гідність охороняються законодавством;
   - підлягають державному захисту і близькі родичі військовослужбовців СБУ. Правопорушення щодо близьких родичів військовослужбовців СБУ, вчинені у зв’язку з виконанням покладених на цих військовослужбовців обов’язків, спричинюють встановлену законом відповідальність;
   - під захистом держави перебувають особи, які допомагають і сприяють СБУ, а також пенсіонери СБУ;
   - особам, які допомагають і сприяють СБУ, гарантується конфіденційність відносин. Розголошення даних про такі відносини, інші правопорушення щодо цих громадян та членів їх родин, які здійснюються у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із забезпеченням державної безпеки, спричинюють встановлену законодавством відповідальність;
   - на працівників СБУ в разі залучення їх до заходів забезпечення державної безпеки, не пов’язаних безпосередньо з їх функціональними обов’язками, поширюються гарантії правового захисту, встановлені для військовослужбовців СБУ;
   - не допускається розголошення факту належності співробітників СБУ до її оперативних підрозділів.
   У ст. 29 Закону передбачається надання компенсацій та здійснення виплат у разі загибелі чи каліцтва співробітників СБУ або пошкодження чи знищення їх майна. Так, у разі загибелі військовослужбовця СБУ у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, сім’ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення за останньою посадою, яку він обіймав, і призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника в розмірі місячного посадового окладу. У разі каліцтва, заподіяного військовослужбовцю СБУ у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що стався в період проходження служби, йому виплачується одноразова допомога в розмірі від трирічного до п’ятирічного грошового забезпечення (залежно від ступеня втрати працездатності) і призначається пенсія по інвалідності. Збитки, завдані майну військовослужбовця СБУ або членам його родини у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, компенсуються йому, а в разі його загибелі — членам сім’ї в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету.
   Наведені компенсації і виплати поширюються на працівників СБУ та осіб, залучених до заходів забезпечення державної безпеки, а також на пенсіонерів СБУ.

 
< Попередня   Наступна >