Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


3.4. Система органів прокуратури і організація її діяльності

3.4. Система органів прокуратури і організація її діяльності

   Прокуратура України — це єдина централізована система органів, що пов’язані загальними завданнями та функціями. Система органів прокуратури створена згідно з адміністративно-територіальним устроєм держави і визначається ст. 13 Закону України “Про прокуратуру”. Систему органів прокуратури становлять Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури. До органів військових прокуратур належать військові прокуратури регіонів, військова прокуратура Військово-Морських Сил України (на правах обласних) і військові прокуратури гарнізонів (на правах міських).
   У системі органів прокуратури діють спеціальні прокуратури (на правах регіональних), що підпорядковуються обласному прокуророві. До таких прокуратур належать природоохоронні, транспортні прокуратури, прокуратури з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства та ін.
   Генеральна прокуратура України є центральним органом системи прокуратури, який очолює Генеральний прокурор України. Генеральний прокурор України керує діяльністю всіх органів прокуратури і забезпечує виконання завдань, покладених на прокуратури Конституцією України та Законом України “Про прокуратуру”.
   Відповідно до Конституції України Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України і звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України — 5 років.
   Генеральний прокурор звільняється з посади ще й у таких випадках:
   - закінчення строку, на який його призначено;
   - неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
   - набрання сили обвинувальним вироком щодо нього;
   - припинення його громадянства;
   - подання заяви про звільнення за власним бажанням.
   Генеральний прокурор України спрямовує діяльність органів прокуратури і здійснює нагляд за нею, призначає першого заступника та заступників Генерального прокурора України, прокурорів усіх рівнів.
   Структуру Генеральної прокуратури України становлять головні управління, управління та відділи з різних напрямків діяльності прокуратури, визначених Конституцією України та Законом України “Про прокуратуру”.
   У Генеральній прокуратурі, прокуратурі Автономної Республіки Крим, прокуратурах областей, міст Києва і Севастополя створюються колегії. Колегії в органах прокуратури є дорадчим органом. Рішення колегії реалізуються наказами відповідних прокурорів. Колегія Генеральної прокуратури України створюється у складі Генерального прокурора України, його першого та інших заступників, прокурорів Автономної Республіки Крим та деяких керівників апарату Генеральної прокуратури. Колегії прокуратур розглядають найважливіші питання щодо додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури у сфері боротьби зі злочинністю і зміцнення законності.
   Система органів прокуратури може ефективно діяти лише за умови належної організації її діяльності. Організація діяльності — це засоби, форми й методи реалізації завдань, покладені на органи прокуратури. Головним в організації діяльності органів прокуратури є визначення її основних напрямків, належне планування, забезпечення дієвого контролю виконання, правильний добір і розстановка кадрів.
   Правоохоронна діяльність прокуратури, яка побудована на чіткій системі, має внутрішню організаційну логіку, підпорядковану закономірностям, що дають можливість виявляти порушення закону та відповідно реагувати на них. Централізація органів прокуратури, вертикальне підпорядкування прокурорів нижчого рівня та незалежність їх від будь-якого впливу є основою зміцнення законності, забезпечення демократичних принципів правової держави.

 
< Попередня   Наступна >