Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


2.1. Загальні засади судочинства в Україні

2.1. Загальні засади судочинства в Україні

   У ст. 6 Конституції України передбачається поділ державної влади України на три окремі гілки — законодавчу, виконавчу та судову, що відповідає принципам демократичної держави й забезпечує незалежність і самостійність кожної з гілок влади у здійсненні їх повноважень.
   Згідно зі ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, і делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими для виконання на всій території України.
   Відповідно до п. 2 ст. 1 Закону України “Про судоустрій України” судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального та конституційного судочинства. Судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
   Особливе місце суду зумовлюється колом завдань, що розв’язуються судами, і наявністю специфічних ознак, притаманних тільки суду.
   До основних завдань суду належать здійснення правосуддя на засадах верховенства права і забезпечення захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини й громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства та держави.
   Суд вирізняється серед інших органів низкою ознак:
   - розглядає і вирішує особливі категорії справ, які не може розглянути жодний інший орган;
   - його рішення проголошуються іменем України і є обов’язковими для всіх громадян та органів, яким вони адресовані;
   - справи розглядаються в суді із суворим дотриманням особливої процедури, що регламентуються виключно законами України;
   - суд є самостійним у розгляді справи (між судами немає відносин підлеглості).
   Конституційними принципами судочинства, що закріплені у ст. 126–129 Конституції України, є такі:
   - законність;
   - рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
   - забезпечення доведеності вини;
   - змагальність сторін і свобода в наданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості;
   - підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
   - забезпечення обвинуваченому права на захист;
   - гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
   - незалежність і недоторканність суддів, їхнє підкорення тільки закону;
   - незмінюваність суддів;
   - колегіальний і одноособовий розгляд справ у суді;
   - забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом;
   - обов’язковість рішень суду.У ст. 129 Конституції України передбачається, що законом можуть визначатися й інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій.Зокрема, у гл. 2 Закону України “Про судоустрій України” передбачено, що до основних засад здійснення правосуддя в Україні крім вже зазначених належать гарантування кожній людині права на судовий захист; право людини користуватися правовою допомогою при вирішенні її справи в суді; здійснення судочинства державною мовою; право осіб, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, користуватися рідною мовою та послугами перекладача в судовому процесі; самостійність суддів.
   Судова система України забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами.
   Судова система України складається з Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції.

 
< Попередня   Наступна >