Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


1.3. Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”

1.3. Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”

   Предметом дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” є відомості про державні органи, які здійснюють судову та правоохоронну діяльність, й інші, у тому числі громадські організації та органи, які сприяють цій діяльності, а також відомості про їх завдання, систему, принципи організації й діяльності, функції та структуру.
   Згідно з програмою та навчально-тематичним планом курсу передбачено вивчення діяльності судових органів, органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, Міністерства юстиції України, органів досудового слідства та дізнання, адвокатури та нотаріату.
   Розглянемо основні завдання зазначених судових та правоохоронних органів.
   Конституційний суд України:
   - забезпечує відповідність законів та інших нормативних актів органів законодавчої та виконавчої влади Конституції України;
   - забезпечує охорону конституційних прав і свобод особи;
   - дає офіційне тлумачення Конституції України та законів. Суди загальної юрисдикції захищають від посягань:
   - суспільний лад, його економічну та політичну системи;
   - соціально-економічні, політичні та особисті права громадян.
   Господарські суди:
   - захищають права та інтереси суб’єктів господарських правовідносин, що охороняються законом;
   - сприяють зміцненню законності у сфері господарських відносин;
   - вносять пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.
   Прокуратура України:
   - здійснює вищий нагляд за додержанням законів в Україні;
   - здійснює захист від неправомірних посягань:
   - закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень;
   - гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;
   - основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад депутатів, органів територіального громадського самоврядування.
   Міністерство юстиції України:
   - здійснює захист прав і законних інтересів громадян;
   - здійснює кодифікацію і систематизацію законодавства;
   - розробляє проекти законодавчих актів;
   - подає юридичну допомогу населенню;
   - реалізує рішення судів та інших органів.
   Служба безпеки України забезпечує захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу України, законних інтересів держави і прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб.
   Міністерство внутрішніх справ (міліція):
   - забезпечує особисту безпеку громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;
   - запобігає правопорушенням і припиняє їх;
   - здійснює охорону громадського порядку;
   - виявляє та розкриває злочини, розшукує осіб, які їх вчинили;
   - забезпечує безпеку дорожнього руху;
   - здійснює захист власності від злочинних посягань;
   - виконує в межах своїх повноважень адміністративні стягнення.
   Адвокатура України:
   - забезпечує захист прав, свобод, а також представництво законних інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб;
   - подає юридичну допомогу.
   Нотаріат України:
   - засвідчує права, а також факти, які мають юридичне значення;
   - надає документам вірогідну силу;
   - здійснює нотаріальні дії, спрямовані на зберігання майна, документів, доказів;
   - здійснює інші нотаріальні дії.
   Розглядувана навчальна дисципліна тісно пов’язана з методологічними та юридичними дисциплінами “Теорія держави та права”, “Конституційне право України”, “Адміністративне право України”, “Кримінально-процесуальне право України”, “Цивільно-процесуальне право України” та ін.
   Так, у курсі “Конституційне право України” поряд з висвітленням інших проблем розглядаються роль і місце судових та правоохоронних органів у системі органів держави, основні принципи їх діяльності, які ґрунтуються на положеннях Конституції України, зокрема викладених у розд. VII “Прокуратура”, VIII “Правосуддя” і XII “Конституційний суд України”.
   Дисципліна “Судові та правоохоронні органи України” тісно пов’язана також з адміністративним правом України, одне із завдань якого полягає у вивченні закономірностей організації та функціонування органів державного управління. Такі правоохоронні органи, як Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України та підпорядковані їм установи, здійснюють функції державного управління.
   Отже, найтісніше ця дисципліна пов’язана з дисциплінами “Кримінальний процес” і “Цивільний процес”, основне призначення яких — аналіз і регламентація діяльності судів загальної юрисдикції щодо розгляду та вирішення кримінальних і цивільних справ, а також діяльності правоохоронних органів, завдання яких полягає в розкритті злочинів, встановленні осіб, які їх скоїли, а також розмірів заподіяної злочином шкоди, у здійсненні заходів забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна.
   Зауважимо також, що у процесі вивчення дисципліни “Теорія держави та права” розглядаються суть держави, її функції, етапи розвитку держави та права, висвітлюються питання про право, законність, що має значення для розуміння суті судових та правоохоронних органів і їх функцій.

 
< Попередня   Наступна >