Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 2. Організація роботи прокуратури з розгляду звернень громадян

§ 2. Організація роботи прокуратури з розгляду звернень громадян

   Роботу з розгляду та вирішення заяв, скарг, інших звернень громадян та прийому відвідувачів організовують та контролюють прокурор-керівник прокуратури відповідного рівня, а також керівники структурних підрозділів прокуратури.
   Порядок розгляду та вирішення заяв, скарг, інших звернень, які надходять в органи прокуратури, визначається нормами діючого законодавства (Закони України “Про звернення громадян”, “Про інформацію” тощо), а також наказами Генерального прокурора України.
   В органах прокуратури здійснюється особистий прийом громадян. Він організується таким чином, щоб громадянам було відомо, коли, де і хто з прокурорських працівників приймає відвідувачів.
   У прокуратурах областей, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах прийом громадян проводиться протягом усього робочого дня відповідно до графіка, який вивішується у доступному місці.
   Крім цього, у кожній прокуратурі встановлюється скринька “для скарг і заяв”, з якої щодня виймається кореспонденція.
   Щодо кожного звернення в прокуратурі може бути прийняте одне з таких рішень: а) про прийняття до розгляду; б) про направлення на розгляд до підпорядкованої прокуратури; в) про направлення на розгляд до іншого відомства; г) про долучення до скарги, що надійшла раніше, або до матеріалів кримінальної справи для вирішення по суті.
   Слід мати на увазі, що закон забороняє направляти скарги в органи та посадовим особам, рішення (дії) яких оскаржуються.
   Звернення громадян, які надходять до органів прокуратури, за загальним правилом мають бути розглянуті та вирішені прокурором у строк не пізніше місяця, а ті, що не потребують вивчення та перевірки — не пізніше п’ятнадцяти днів. Законодавством передбачені й інші строки розгляду та вирішення звернень деяких категорій громадян. Так, запит народного депутата України вирішується у 15-денний або інший, встановлений Верховною Радою України, строк; запит депутата місцевої ради — у строк, встановлений радою.
   Звернення народного депутата України, депутата місцевої ради розглядається протягом 10-ти днів.
   У випадку, коли перевірити запит, звернення у встановлений законодавством термін неможливо, за мотивованим рапортом виконавця строк перевірки може бути продовжений, але не більше як до 30 днів (місяця), про що повідомляється депутат, голова відповідної ради.
   Рішення по заяві або скарзі приймається тільки після ретельної перевірки викладених обставин та мотивів. Для цього в обов’язковому порядку мають бути витребувані необхідні документи, пояснення службових та інших осіб, дії яких оскаржуються. За необхідності до перевірок, які провадяться за заявами та скаргами, можуть залучатися відповідні спеціалісти на підставі п.З ч.І ст.20 Закону “Про прокуратуру”.
   За підсумками перевірки складається висновок, а якщо у зверненнях йдеться про скоєння злочину, то приймається рішення відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства (ст. 97 КПК України).
   Якщо вимоги заявника визнані обґрунтованими, звернення підлягає задоволенню. При цьому має бути вжито заходів до поновлення прав і законних інтересів заявника.
   Критерієм оцінки ефективності роботи на цьому напрямку є забезпечення якісного, своєчасного та об’єктивного вирішення звернень громадян, реальне поновлення порушених прав.
   Після закінчення перевірки заявнику, на його прохання, надається можливість ознайомитися з документами і матеріалами (зокрема, із закритою провадженням кримінальною справою, матеріалом про відмову в порушенні кримінальної справи, наглядовим провадженням за скаргою тощо) у тій мірі, в якій це не суперечить вимогам дотримання таємниці, охоронюваної законом.
   Відповідно до ст.12 Закону “Про прокуратуру” в органах прокуратури вирішуються звернення про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.
   Звернення, розгляд яких належить до компетенції судових органів, приймаються до розгляду в прокуратурі у разі необхідності захисту інтересів держави та громадян, які неспроможні через фізичний або матеріальний стан захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження (ст.36-1 Закону України “Про прокуратуру”).
   Прокурори мають щорічно аналізувати стан роботи із зверненнями громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, її наслідки заслуховуються на колегіях та оперативних нарадах.

 
< Попередня   Наступна >