Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


§ 1. Загальний порядок виконання покарання у виді арешту

§ 1. Загальний порядок виконання покарання у виді арешту

   Арешт, відповідно до ст. 51 КК України, є одним з видів кримінальних покарань. Це нове для кримінального права покарання.
   Частина 1 ст. 60 КК України встановлює, що покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців.
   Арешт є основним покаранням, відповідно до якого засуджений на строк, встановлений вироком суду, поміщається в спеціальну установу— арештний дім ( ст. 50 КВК України). Засуджені до арешту військовослужбовці відбувають покарання на військових гауптвахтах.
   Відповідно до ч. 2 ст. 50 КВК України засуджений відбуває весь строк покарання в одному арештному домі.
   Переведення засудженого до арешту з одного арештного дому до іншого допускається у разі його хвороби або для забезпечення його особистої безпеки, а також за інших виняткових обставин, що перешкоджають подальшому знаходженню засудженого в даному арештному домі (ч. З ст. 50 КВК України, п. 19 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань).
   Згідно з п. 19 Правил особи, засуджені до арешту, тимчасово, до створення арештних домів, відбувають покарання в слідчих ізоляторах за місцем засудження.
   Порядок і умови виконання арешту регулюється главою 12 КВК України і розділом 3 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.
   Засуджені забезпечуються жилою площею за нормами, встановленими ст. 115 КВК України, і тримаються в окремих камерах по 3-10 осіб в одній камері.
   У разі необхідності та з метою захисту засудженого від можливих посягань на його життя з боку іншого засудженого чи запобігання вчиненню ним нового злочину або за наявності медичного висновку за мотивованою постановою начальника установи їх можуть тримати в одиночних камерах.
   Відповідно до ст. 51 КВК України і п. 19 Правил засуджених розміщують у камерах з дотриманням таких умов:
   - чоловіки окремо від жінок;
   - неповнолітні — окремо від усіх інших категорій засуджених;
   - засуджених, яких вперше притягнуто до кримінальної відповідальності, — окремо від осіб, які раніше притягались до кримінальної відповідальності;
   - засуджених, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, — окремо від засуджених, які раніше не відбували покарання у виді позбавлення волі;
   - засуджених, які раніше працювали в суді, органах прокуратури юстиції та правоохоронних органах, — окремо від інших засуджених;
   - іноземних громадян і осіб без громадянства, як правило, — окремо від інших засуджених.
   При розміщенні засуджених у камерах обов'язково враховуються рекомендації соціально-психологічної служби установи.
   Засуджені до арешту мають обов'язки і користуються правами, які встановлені законодавством України, з обмеженнями, що передбачені для цієї категорії засуджених, а також випливають з вироку суду та встановлені КВК України для відбування покарання цього виду.
   Засуджені до арешту мають право:
   - на щоденну прогулянку тривалістю 1 година;
   - на восьмигодинний сон у нічний час;
   - мати при собі і зберігати в камері особисті предмети і речі, перелік яких встановлено Правилами;
   - одержувати і відправляти листи без обмеження їх кількості;
   - витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби гроші в сумі до 70% мінімального розміру заробітної плати;
   - в індивідуальному порядку відправляти релігійні обряди, користуватися релігійною літературою;
   - звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних органів, громадських організацій і до службових осіб. Пропозиції, заяви і скарги надсилаються відповідно до вимог Правил за належністю і вирішуються в установленому законом порядку. Пропозиції, заяви і скарги, адресовані прокурору, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини, переглядові не підлягають і не пізніше доби надсилаються за належністю, а якщо вони подані у неробочі або святкові дні, то не пізніше доби з їх завершення. Про результати розгляду пропозицій, заяв і скарг оголошується засудженим під розпис;
   - користуватися настільними іграми;
   - мати побачення з адвокатом в установленому порядку;
   - користуватися книгами, журналами, газетами з бібліотеки установи.
   За виняткових обставин засудженому до арешту може бути надано право на телефонну розмову з близькими родичами.
   Засуджені до арешту зобов'язані:
   - дотримуватись норм, які визначають порядок і умови відбування покарання, розпорядок дня установи, правомірних відносин з іншими засудженими, персоналом установи та іншими особами;
   - дотримуватись санітарно-гігієнічних правил, мати охайний вигляд, постійно підтримувати чистоту в камерах, за графіком чергувати в них;
   - дбайливо ставитись до інвентарю, обладнання та іншого державного майна;
   - виходячи на прогулянку, дотримуватись встановлених для прогулянки прав поведінки;
   - при відвідуванні приміщень, де тримаються засуджені, працівниками кримінально-виконавчої системи і іншими посадовими особами вставати і вітатися.
   Засудженим до арешту забороняється:
   - установлювати зв'язки з особами, які тримаються в інших камерах;
   - придбавати, виготовляти, вживати і зберігати предмети, вироби і речовини, зберігання яких засудженим заборонено;
   - продавати, дарувати чи відчужувати іншим шляхом на користь інших осіб предмети, вироби і речовини, які перебувають в особистому користуванні;
   - грати в настільні та інші ігри з метою отримання матеріальної або іншої користі;
   - наносити собі або іншим засудженим татуювання;
   - завішувати чи міняти без дозволу адміністрації спальні місця, затуляти оглядове вічко;
   - створювати конфліктні ситуації з іншими засудженими або персоналом установи;
   - мати побачення з родичами та іншими особами, за винятком адвокатів;
   - одержувати посилки (передачі) і бандеролі, за винятком посилок (передач), що містять предмети одягу за сезоном.
   Відповідно до ст. 52 КВК України та п.21 Правил засуджені до арешту можуть залучатися без оплати праці до робіт з благоустрою арештних домів, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або До допоміжних робіт із забезпечення арештних домів продовольством.
   До цих робіт засуджені залучаються, як правило, в порядку черговості і не більш як на дві години на день.
   Засуджені виводяться на роботу, де встановлюються додаткові засоби нагляду та забезпечується надійна ізоляція, щоб зазначені особи в період роботи не могли вступати в контакти з іншими засудженими.
   Особливості комунально-побутового та медичного обслуговування засуджених до арешту визначаються ст. 53 КВК України і п. 22 Правил, Де зазначається, що матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту здійснюється відповідно до норм, встановлених для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі.
   Засудженим надається індивідуальне спальне місце і видаються постільні речі, заміна постільних речей здійснюється в дні миття в бані — це менше одного разу на тиждень.
   Засуджені спеціальним одягом не забезпечуються і відбувають весь строк покарання у цивільному одязі.
   Приміщення, де тримаються засуджені, радіофікуються. Час радіотрансляції визначається розпорядком дня установи.
   Засуджені до арешту забезпечуються триразовим гарячим харчуванням згідно із затвердженими нормами добового забезпечення продуктами харчування для засуджених, які тримаються в приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки.
   Особливості соціально-виховної роботи із засудженими до арешту розглядаються п.20 Правил. Соціально-виховна робота із засудженими до арешту спрямована на формування та збереження соціальне корисних навичок, нейтралізацію негативного впливу умов ізоляції на особистість засуджених, профілактику та попередження їх агресивної поведінки щодо персоналу, інших засуджених та щодо себе, усвідомлений провини за вчинені злочини та розвиток прагнення до відшкодування заподіяної шкоди.
   Основними формами соціально-виховної роботи із засудженими до арешту є:
   - індивідуальна робота;
   - просвітницька та культурно-масова робота;
   - правове виховання.
   Самодіяльні організації серед засуджених до арешту не створюються;
   Організація соціально-виховної роботи із засудженими до арешту безпосередньо покладається на інспектора з соціально-виховної роботи.
   Стаття 54 КВК України встановлює заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту.
   За сумлінну поведінку до осіб, засуджених до арешту, можуть застосовуватись такі заходи заохочення:
   - подяка;
   - дострокове зняття раніше накладеного стягнення.
   За порушення порядку відбування покарання у виді арешту до осіб, засуджених до арешту, можуть застосовуватись заходи стягнення:
   - догана;
   - поміщення в карцер строком до десяти діб.
   Рішення про застосування заходів стягнення і заохочення приймає начальник арештного дому або його заступник. Стягнення у виді поміщення в карцер застосовується за постановою начальника арештного дому.

 
< Попередня   Наступна >