Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Конституційний нагляд в Бразилії

Конституційний нагляд в Бразилії

   Бразильська Конституція регулює організацію та компетенцію судів більш детально, ніж будь-яка інша конституція в світі. Судові органи є незалежними і підпорядковані вони тільки закону. Конституція 1988 р. посилила цю незалежність, встановивши принцип адміністративної та фінансової автономії судової влади (ст. 99). Суди фінансуються за особливою статтею бюджету, а кошти в рамках цієї статті розподіляють самі.
   У Бразилії існують дві судові системи - федеральна і окремих штатів, однак вони централізовані. Відповідно до Конституції (ст. 92) органами судової влади в Бразилії є: Федеральний Верховний суд; Вищий суд правосуддя; федеральні регіональні суди та федеральні судді; трудові суди та трудові судді; виборчі суди та виборчі судді; військові суди та військові судді; суди та судді штатів, федерального округу і територій. Глава VIII Конституції, яка присвячена організації влади, являє своєрідний судовий міні-кодекс. Засновники його включили до цієї глави норми не тільки про судову систему у власному її значенні, а також про прокуратуру, публічну адвокатуру, звичайну адвокатуру та публічний захист.
   Вищим органом судової системи є Федеральний Верховний суд, який складається з 11 членів, призначених Президентом республіки і узгоджених з Федеральним Сенатом. Відповідно до ст. 102 Конституції (з урахуванням Конституційної поправки №23 1999 р.) головна функція суду - конституційний контроль щодо законів та інших актів Союзу і штатів. Правом оскарження в порядку конституційності має Президент республіки; президії обох палат Національного конгресу, президії законодавчих зборів штатів, губернатори штатів, Генеральний прокурор Республіки, політичні партії, які представлені в Національному конгресі, профспілки або професійні національні асоціації.
   Федеральний Верховний суд розглядає суперечки між Союзом і штатами, Союзом і федеральним округом, штатами і округом. До його компетенції належать також питання екстрадиції злочинців, суперечки з іноземною державою, міжнародною організацією і федерацією, штатом, федеральним округом або територією.
   У першій інстанції Федеральний Верховний суд розглядає справи про кримінальні злочини, скоєні Президентом республіки, Віце-президентом, членами Конгресу, своїми суддями і генеральним прокурором республіки; про кримінальні злочини, які скоїли міністри держави, члени вищих судів, Федерального Рахункового трибуналу і глави дипломатичних місій; справи про політичні злочини, а також деякі справи в порядку habeas corpus та habeas data.
   Конституція 1988 p. заснувала Вищий суд правосуддя, передавши йому частину повноважень, які раніше належали Федеральному Верховному суду. Члени цього трибуналу (числом 33) призначаються Президентом і затверджуються Сенатом. Вищий суд правосуддя в першій інстанції розглядає кримінальні справи щодо губернаторів штатів і федерального округу, а також великої групи членів судів, членів трибуналів правосуддя штатів та федерального округу, членів рахункових трибуналів штатів та округу й інші справи при здійсненні процедури habeas data стосовно актів міністрів штатів та власних рішень.
   Цей же суд розглядає суперечки про підсудність між федеральними трибуналами, між судовою та адміністративною владою федерації, перевіряє кримінальні справи, які розглядали федеральні судові органи, і може анулювати рішення обласних судів.
   Конституція 1988 р. реформувала проміжні ланки судової влади. Вона скасувала Федеральний апеляційний трибунал, судді котрого були переведені до створеного Вищого трибуналу правосуддя, і заснувала такі судові органи, як федеральний обласний (регіональний) трибунал та федеральні судді.
   Регіональні суди відтворюють судову владу на територіях спеціальних округів. Вони розглядають у першій інстанції певні категорії справ, зокрема справи, які стосуються федеральних суддів і прокурорів, а також виступають як апеляційна інстанція. Регіональні суди формуються, як мінімум, із семи суддів. їх підбирає, у міру можливості, у відповідних регіонах і призначає Президент республіки.
   Нижча інстанція федеральних судів - федеральні судді, розглядають більшість кримінальних та цивільних справ за федеральними законами і законами штатів.
   Нарешті, найнижчу ланку загальних судів складають професійні та непрофесійні федеральні судді в штатах (на кожний штат припадають один або кілька судових округів), які розглядають у першій інстанції невелику кількість кримінальних і цивільних справ із можливістю подання апеляції до судів першої інстанції. Закон про створення таких судів був прийнятий у 1995 р.
   На федеральному рівні в Бразилії діє розвинена система спеціалізованих судових органів - трудові, виборчі, військові трибунали і судді. Кожна із названих гілок юстиції має свою власну компетенцію, яка визначена у федеральній Конституції.
   Органами трудової юстиції є: Вищий трудовий трибунал; обласні трудові трибунали; жунти (колегії) з примирення і вирішення спірних питань. Вищий трудовий трибунал складається з 17 професійних суддів (“міністрів”), яких призначає Президент довічно і затверджуються вони Федеральним сенатом. 11 чоловік призначаються із числа професійних суддів трудової магістратури, троє - із адвокатів і троє - із трудової прокуратури (ст. 111 Конституції в редакції Конституційної поправки № 24 1999 p.). Ця Конституційна поправка заснувала замість жунт з примирення і вирішення трудових спорів інститут трудових старійшин, котрі діють як одноосібні судді з трудових справ у місцевостях, де немає відповідних юрисдикційних органів.
   Органи виборчої юстиції - це Вищий виборчий трибунал; обласні виборчі трибунали; виборчі судді; виборчі жунти. Основне завдання виборчих трибуналів - розгляд виборчо-правових спорів. Вищий виборчий трибунал складається із семи членів, три з котрих обираються таємним голосуванням зі складу Федерального верховного трибуналуп а два - так само зі складу Вищого трибуналу правосуддя; інші двоє суддів призначаються Президентом із шести відомих адвокатів.
   Військова юстиція представлена Вищим військовим трибуналом, військовими трибуналами і суддями. Вона включає 15 суддів (“міністрів”), призначених довічно Президентом і затверджених Федеральним сенатом; троє суддів обираються з числа адміралів Військово-морського флоту, четверо - із числа генералів Сухопутних військ і троє - із числа генералів Військово-повітряних сил, п'ятеро суддів призначаються із числа цивільних осіб, троє з них - адвокати, один - військовий суддя і один - військовий прокурор. Військова юстиція уповноважена розглядати і вирішувати справи про військові злочини, які встановлені законом.
   Конституція Бразилії містить також положення про прокуратуру, котра, як і в деяких інших країнах романської системи права, перекладається як “публічне міністерство”, хоча знаходиться в складі не виконавчої влади, а судової. Прокуратура є постійно діючим незалежним інститутом, який зобов'язаний захищати правовий порядок, демократичний режим, суспільні й особисті інтереси (ст. 127 Конституції). Вона складається з прокуратури Республіки та прокуратури штатів. Прокуратура Республіки, в свою чергу, складається із Федеральної прокуратури, військової прокуратури, трудової прокуратури, прокуратури федерального округу і територій. Прокуратура являє собою єдину систему під керівництвом Генерального прокурора, який призначається Президентом після затвердження абсолютною більшістю депутатів Федерального Сенату терміном на 2 роки. Конституція Бразилії передбачає отримання прокурорами довічного поста після двох років перебування на цій посаді.
   Основні функції прокуратури такі: порушення кримінальних справ; забезпечення урядовими органами і службами прав, гарантованих Конституцією, призначення цивільних розслідувань і подання публічних цивільних позовів для захисту державної і суспільної власності, навколишнього середовища та інших індивідуальних і колективних інтересів; встановлення зовнішнього контролю за діяльністю поліцейських, за проведенням слідства і поліцейського розслідування. При цьому слід зауважити, що прокуратурі заборонено юридично представляти і консультувати державні органи.
   Генеральна адвокатура Бразилії відповідно до ст. 131 Конституції є інститутом, котрий безпосередньо або через відповідні органи представляє Республіку в судовому засіданні і за його межами. Вона відповідає за юридичну консультацію і допомогу виконавчим органам. Головою Генеральної адвокатури є Генеральний адвокат, якого призначає Президент країни.
   Вищим органом фінансово-економічного контролю є Федеральний Рахунковий трибунал, котрий офіційно допомагає Конгресу виконувати його контрольні повноваження. До складу Рахункового трибуналу входять 9 суддів, одна третина котрих призначається Президентом Республіки, який погоджує ці кандидатури з Федеральним Сенатом, а дві третини - Конгресом. Судді Рахункового трибуналу мають ті ж гарантії та привілеї, що і судді Верховного суду.
   До зобов'язань Рахункового трибуналу входять: накладення штрафних санкцій на незаконні або неправильні витрати, призупинення дій будь-якого акта, сповіщення Конгресу та органів судової влади про виявлені порушення.

 
< Попередня   Наступна >