Підручники онлайн
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Судова влада та правоохоронні органи Болгарії

Судова влада та правоохоронні органи Болгарії

   Конституційний суд є спеціалізованим органом конституційного контролю (статті 147-152 Конституції і Закон про Конституційний суд 1991 p.). Він стоїть окремо від усіх трьох гілок влади. До його компетенції входить обов'язкове тлумачення Конституції, вирішення питань про неконституційність нормативних актів, вирішення спорів про компетенцію між Народними зборами, Президентом і Радою міністрів тощо. Складається з 12 суддів, 1/3 яких обирається Народними зборами, 1/3 - Президентом, 1/3 -на загальних зборах суддів Верховного касаційного суду і Верховного адміністративного суду. Строк повноважень - 9 років, склад поновлюється кожні три роки від кожної квоти.
   Рахункова палата обирається Народними зборами (голова і 10 членів) на 9 років, здійснює контроль за виконанням держбюджету (ст. 91 Конституції і Закон про Рахункову палату 1995 p.).
   Об'єктами перевірок є усі організації, які утримуються на кошти держбюджету чи отримують їх з нього.
   Вища судова рада (ст.130 Конституції) є органом самоврядування посадових осіб судової влади, відіграє важливу роль у вирішенні кадрових питань у судовій системі Болгарії. Склад - 25 членів (голови Верховного касаційного і Верховного адміністративного судів і Головний прокурор є членами по праву; 11 обираються Народними зборами, 11 - органами судової влади, на 5 років). На засіданнях головує міністр юстиції, який не бере участі у голосуванні.
   Судова система. Основи статусу судів передбачені статтями 117-134 Конституції і Законом про судову владу 1994 р.
   У Болгарії існує загальна і адміністративна юстиція: Верховний касаційний суд (здійснює судовий нагляд за точним застосуванням законів усіма судами), Верховний адміністративний суд (здійснює верховний судовий нагляд за точним застосуванням законів у адміністративній юстиції, також виносить рішення щодо законності актів Ради міністрів, міністрів тощо), апеляційні (вирішують скарги і протести на рішення окружних судів свого судового району), окружні (для певних кримінальних і цивільних справ суд першої інстанції, апеляційна інстанція для скарг і протестів на рішення районних судів), військові і районні суди (суди першої інстанції, в них також діють судді-виконавці, які призначаються міністром юстиції за поданням голови відповідного окружного суду).
   Прокуратура і Національна слідча служба діють при судах.
   У районних судах діють нотаріуси, функції яких інколи можуть виконувати районні судді чи судді-виконавці районних судів.
   Судді, прокурори і слідчі користуються таким самим імунітетом, що і народні представники, їх призначає, підвищує у посаді, звільняє від посади Вища судова рада. Після трирічного перебування на посаді вони стають незмінними і звільняються з посади тільки у випадку виходу на пенсію, відставки, набрання сили вироку про позбавлення волі за умисний злочин, при неможливості виконувати свої обов'язки протягом понад рік. Голови верховних судів і Головний прокурор призначаються і звільняються з посади Президентом за поданням Вищої судової ради строком на 7 років без права на переобрання.
   Політико-територіальний устрій і місцеве самоврядування. Болгарія є унітарною державою. Територія держави поділена на общини і області. Закон про адміністративно-територіальний устрій Республіки Болгарія (1995 р.) передбачає поділ території на адміністративно-територіальні (області й общини, а у складі общин - кметства і райони у великих містах) і територіальні одиниці (населені пункти - міста і села, і населені утворення - дачні зони, промислові зони, курортні комплекси і курортні місцевості, розташовані на землях населених пунктів).
   Область створюється за законом, складається з однієї і більше сусідніх общин і називається як населений пункт, що є її адміністративним центром. Зараз у Болгарії 8 областей. Столиця Софія до складу областей не входить, а столична община має статус області.
   Община складається з одного або більше сусідніх населених пунктів. Створюється за ініціативи і/або за згодою мешканців. Умови для її створення - більше 4 тис. мешканців; наявність населеного пункту - традиційного центру з розвинутою соціальною і технічною інфраструктурою; включення усіх сусідніх населених пунктів, які не можуть заснувати окрему общину; відстань між центром общини й іншими її населеними пунктами не перевищує 20 км. Община є юридичною особою. Зараз у Болгарії 255 общин.
   Райони створюються у столиці й інших містах із чисельністю більше 300 тис. мешканців.
   Кметство може створюватися на території общини за рішенням її ради і за згоди її мешканців, за наявності на відповідній території більше 100 мешканців і за можливості здійснювати надані общиною функції.
   Община є основною адміністративно-територіальною одиницею, в якій здійснюється місцеве самоврядування, а громадяни беруть участь в управлінні общиною через обрані ними органи місцевого самоврядування і безпосередньо на референдумі і загальних зборах населення.
   Представницьким органом місцевого самоврядування в общині є общинна рада, яка обирається на 4 роки і чисельність якої залежить від кількості мешканців (від 11 радників - при 5 тис, до 51 радника - більше 100 тис. мешканців і 61 радника у Столичній общині). Общинна рада вирішує питання місцевого значення, визначає політику розвитку общини, економічні питання, питання охорони навколишнього середовища тощо.
   У великих містах проблеми щодо повсякденних потреб населення за місцем проживання тощо общинній раді допомагає вирішувати районна рада.
   Органом виконавчої влади в общині є кмет, який, як і кмет району чи кметства, обирається населенням на 4 роки. Кмет общини є одночасно кметом її адміністративного центру. Кметом може керувати особа, що має освіту не нижче середньої, на час мандату не керує політичною партією і комерційними товариствами і організує діяльність общинної адміністрації, службовці якої мають статус держслужбовців.
   Передбачаються ще дві форми безпосередньої демократії в общинах: збори і збір підписів. Загальні збори населення вирішують місцеві питання (в общині, районі, кметстві, населеному пункті, кварталі населеного пункту і складаються зі всіх виборців): впорядкування території, забезпечення гігієни, розпорядження общинним майном, проведення заходів із захисту рослин від хвороб тощо.
   Збір підписів проводиться для визначення пропозицій населення щодо вирішення важливих питань місцевого життя. Вважається таким, що відбувся, якщо не менше 1/4 осіб із правом голосу підпише підписні листи протягом місяця. Після цього голова общинної ради повідомляє радників і у місячний термін проводить засідання общинної ради щодо цього питання.
   Обласне управління здійснює обласний управляючий, якому допомагає обласна адміністрація, що включає його заступників. Його призначає Рада міністрів, а заступників - Міністр-голова. Ці особи не можуть входити до керівних органів політичних партій і здійснювати комерційну діяльність. Обласний управляючий забезпечує проведення державної політики, відповідає за захист національних інтересів, законність і громадський порядок на території області тощо. Актами обласного управляючого є накази (заповіді), які можна оскаржити у судовому порядку.
   Центральні державні органи і їх представники на місцях здійснюють контроль за законністю актів місцевого врядування тільки в передбачених законом випадках.
   Столичне самоврядування і управління. Столична велика община є специфічною територіальною одиницею, в межах якої поєднуються самоврядування населення з проведенням державної політики розвитку столиці. Столична общинна рада складається з 61 радника. Обласний управляючий у Софії не призначається, його функції виконує кмет Столичної общини. Вона поділяється на 24 райони, а райони - на кметства районів. У районах населення обирає районні ради. Виконавчу владу в районі здійснює районний кмет.

 
< Попередня   Наступна >