Підручники онлайн
Головна arrow Теорія держави і права arrow Теорія держави і права (Волинка К.Г.) arrow Зміст (Теорія держави і права (Волинка К.Г.))
Партнери

Авторські реферати,
дипломні та курсові роботи

Предмети
Аграрне право
Адміністративне право
Банківське право
Господарське право
Екологічне право
Екологія
Етика та Естетика
Житлове право
Журналістика
Земельне право
Інформаційне право
Історія держави і права
Історія економіки
Історія України
Конкурентне право
Конституційне право
Кримінальне право
Кримінологія
Культурологія
Менеджмент
Міжнародне право
Нотаріат
Ораторське мистецтво
Педагогіка
Податкове право
Політологія
Порівняльне правознавство
Право інтелектуальної власності
Право соціального забезпечення
Психологія
Релігієзнавство
Сімейне право
Соціологія
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія держави і права
Трудове право
Філософія
Філософія права
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія


Зміст (Теорія держави і права (Волинка К.Г.))

Зміст 

Розділ 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
1.1. Предмет теорії держави і права
1.2. Теорія держави і права в системі суспільних наук
1.3. Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук
1.4. Функції теорії держави і права
1.5. Теорія держави і права як навчальна дисципліна
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
2.1. Поняття і призначення методології
2.2. Структура методології теорії держави і права
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 3. СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ І ПРАВА
3.1. Поняття суспільства і форми його організації
3.2. Поняття і призначення соціального регулювання, місце права в системі соціального регулювання
3.3. Держава і право в політичній системі суспільства
3.4. Поняття громадянського суспільства
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 4. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ
4.1. Основні теорії виникнення держави
4.2. Загальна характеристика первісного суспільства
4.3. Передумови та умови виникнення держави
4.4. Основні шляхи виникнення держави
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 5. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
5.1. Сутність держави
5.2. Основні властивості держави
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 6. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
6.1. Поняття функцій держави
6.2. Класифікація функцій держави
6.3. Форми і методи здійснення функцій держави
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 7. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ
7.1. Поняття і основні критерії типології держав
7.2. Формаційний підхід до типології держав
7.3. Цивілізаційний підхід до типології держав
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 8. ФОРМА ДЕРЖАВИ
8.1. Поняття форми держави
8.2. Форма державного правління
8.3. Форма державного устрою
8.4. Міждержавні об’єднання
8.5. Державний режим
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 9. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ
9.1. Поняття і структура механізму держави
9.2. Поняття і ознаки державних органів
9.3. Види державних органів
9.4. Принципи організації і функціонування механізму держави
9.5. Державна служба
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 10. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА
10.1. Соціологічні та політологічні концепції держави
10.2. Теорія соціально-правової держави
10.3. Тенденції розвитку соціально-правової держави в Україні
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 11. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПРАВА
11.1. Виникнення права
11.2. Поняття праворозуміння та його основні напрями
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 12. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВА, ЙОГО ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ
12.1. Поняття і ознаки права
12.2. Принципи права
12.3. Соціальна цінність права
12.4. Функції права
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 13. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
13.1. Поняття правового регулювання
13.2. Предмет і методи правового регулювання
13.3. Способи і типи правового регулювання
13.4. Стадії правового регулювання
13.5. Механізм правового регулювання та його структура
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 14. НОРМИ ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
14.1. Поняття і види соціальних норм
14.2. Поняття і ознаки норм права
14.3. Структура норм права
14.4. Формальне вираження структури правових норм
14.5. Класифікація правових норм
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 15. ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
15.1. Поняття форм (джерел) права
15.2. Основні види форм (джерел) права в сучасних правових системах
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 16. ПРАВОТВОРЧІСТЬ
16.1. Поняття і сутність правотворчості
16.2. Принципи правотворчості
16.3. Поняття і стадії правотворчого процесу
16.4. Способи і види правотворчості
16.5. Законодавчий процес і його особливості
16.6. Юридична (законодавча) техніка
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 17. СИСТЕМА ПРАВА І ЇЇ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
17.1. Поняття і структура системи права
17.2. Підстави поділу права на галузі й інститути
17.3. Загальна характеристика основних галузей права
17.4. Співвідношення матеріального і процесуального права
17.5. Публічне і приватне право
17.6. Співвідношення національного і міжнародного права
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 18. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ І ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
18.1. Поняття системи законодавства та її структура
18.2. Співвідношення системи права і системи законодавства
18.3. Поняття і ознаки нормативно-правового акта
18.4. Чинність нормативно-правових актів
18.5. Систематизація нормативно-правових актів
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 19. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
19.1. Поняття і основні ознаки правових відносин
19.2. Структура правових відносин та її елементи
19.3. Зміст правовідносин
19.4. Класифікація правових відносин
19.5. Суб’єкти правовідносин
19.6. Об’єкти правових відносин
19.7. Юридичні факти
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 20. ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ
20.1. Поняття і суть реалізації права
20.2. Види правореалізації
20.3. Форми безпосередньої правореалізації
20.4. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права
20.5. Види правозастосування
20.6. Процес застосування норм права, його основні стадії
20.7. Поняття і загальна характеристика тлумачення права
20.8. Прогалини в законодавстві
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 21. ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ
21.1. Поняття і ознаки правової поведінки
21.2. Правомірна поведінка
21.3. Види правомірної поведінки
21.4. Протиправна поведінка — правопорушення
21.5. Юридичний склад правопорушення
21.6. Види правопорушень
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 22. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
22.1. Поняття юридичної відповідальності
22.2. Ознаки юридичної відповідальності
22.3. Мета і функції юридичної відповідальності
22.4. Принципи юридичної відповідальності
22.5. Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою
22.6. Класифікація юридичної відповідальності за характером санкцій
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 23. ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА
23.1. Поняття правової свідомості
23.2. Структура правосвідомості
23.3. Функції правосвідомості
23.4. Види правосвідомості
23.5. Поняття, основні характеристики і функції правової культури
23.6. Структура правової культури
23.7. Правова культура суспільства і окремої особистості
23.8. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм, шляхи їх подолання
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 24. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
24.1. Поняття законності
24.2. Основні вимоги (принципи) законності
24.3. Гарантії законності
24.4. Поняття правопорядку
24.5. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 25. ОСОБА, ДЕРЖАВА І ПРАВО
25.1. Поняття і принципи правового статусу особи
25.2. Види правових статусів особи
25.3. Права і свободи як головна складова правового статус
25.4. Класифікація прав і свобод
25.5. Обов’язки як елемент правового статусу особи
25.6. Забезпечення прав і свобод особи
25.7. Гарантії прав і свобод особи
Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 26. ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
26.1. Поняття і структура правової системи
26.2. Романо-германська правова система
26.3. Англосаксонська правова система
26.4. Система релігійного та звичаєвого права
26.5. Проблеми формування світового правопорядку
Запитання і завдання для самоконтролю

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 
Наступна >